e-Antique.eu MarketplaceBook most recently uploaded good http://e-antique.eu/book_books/index.php e-Antique.eu Marketplace Book most recently uploaded good hu <![CDATA[Régi héber zsidó judaika könyv]]> http://e-antique.eu/piacter/vallasi_konyv_regi_heber_zsido_judaika_konyv_103090.php http://e-antique.eu/piacter/vallasi_konyv_regi_heber_zsido_judaika_konyv_103090.php
régi héber judaika könyv,20cm magas,85 oldal,átvehető megtekinthető a keletitől két percre 7 kerület thököly út 15 antikcity régiség boltban hétköznap 11-18 ig,

No images

Ár: 3.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Tue, 16 Jan 2018 09:13:20 +0100
<![CDATA[W. Moberg: Utolsó levél Svédországba eladó]]> http://e-antique.eu/piacter/irodalom__regeny_w__moberg__utolso_level_svedorszagba_elado_96278.php http://e-antique.eu/piacter/irodalom__regeny_w__moberg__utolso_level_svedorszagba_elado_96278.php
W. Moberg: Utolsó levél Svédországba eladó
keményjkötésben, borítóval, jó állapotban

No images

Ár: 900 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Tue, 16 Jan 2018 07:22:57 +0100
<![CDATA[Benvenuto Cellini élete s munkái vászonkötés 1907]]> http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_benvenuto_cellini_elete_s_munkai__vaszonkotes_1907_90043.php http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_benvenuto_cellini_elete_s_munkai__vaszonkotes_1907_90043.php
Dr Darvai Móricz: Benvenuto Cellini élete és munkái vászonkötés Wodianer és fiai 1907. eladó
Vászonkötésű, Lampel
Művészeti könyvtár
R. Könyvkereskedése
17 szövegképpel és 18 melléklettel


No images

Ár: 1.800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Tue, 16 Jan 2018 07:21:22 +0100
<![CDATA[Gyöngyösi István: Marssal társalkodó Murányi Vénus]]> http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_gyongyosi_istvan__marssal_tarsalkodo_muranyi_venus_93949.php http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_gyongyosi_istvan__marssal_tarsalkodo_muranyi_venus_93949.php
Gyöngyösi István: Marssal társalkodó Murányi Vénus 1922. eladó
Kiadta:A Magyar Jövő Ifj.Irod. RT
1922. Budapest

No images

Ár: 900 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Tue, 16 Jan 2018 07:21:07 +0100
<![CDATA[A fiúk királya-Lord Baden Powel élete eladó]]> http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_a_fiuk_kiralya-lord_baden_powel_elete_elado_89989.php http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_a_fiuk_kiralya-lord_baden_powel_elete_elado_89989.php
Dékány A.- A fiúk királya - Lord Baden Powel élete eladó
A cserkészet megalapítójának élete saját rajzaival és eredeti fényképekkel illusztrálva
Keménykötés,
Singer és Wolfner kiadűsa, 1941


No images

Ár: 1.900 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Tue, 16 Jan 2018 07:19:42 +0100
<![CDATA[1938.Magyar Muzsikus 2 száma+Tinódi Lantos induló]]> http://e-antique.eu/piacter/regi_ujsag__folyoirat_1938_magyar_muzsikus_2_szama_tinodi_lantos_indulo_90051.php http://e-antique.eu/piacter/regi_ujsag__folyoirat_1938_magyar_muzsikus_2_szama_tinodi_lantos_indulo_90051.php
1938.Magyar Muzsikus 2 száma és Tinódi Lantos induló kottája eladó

No images

Ár: 1.200 Ft
Quantity: 3
Place: Budapest]]>
Tue, 16 Jan 2018 07:19:15 +0100
<![CDATA[Cithara Sanctorum, Budapest, 1895 eladó]]> http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_cithara_sanctorum__budapest__1895_elado_90020.php http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_cithara_sanctorum__budapest__1895_elado_90020.php
Cithara Sanctorum, Budapest, 1895
1247+238 oldal, hiánytalan, bőrkötésű, de a bronz csat hiányzik róla
Gót betükkel szlovákul íródott
Egy oldal sem hiányzik belőle

No images

Ár: 9.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Tue, 16 Jan 2018 07:18:57 +0100
<![CDATA[Károli Gáspár:Új Testamentom 1915. eladó]]> http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_karoli_gaspar_uj_testamentom_1915__elado_92939.php http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_karoli_gaspar_uj_testamentom_1915__elado_92939.php
Károli Gáspár:Új Testamentom 1915. eladó
Bibliofil papíron nyomtatva 13 x 9 cm
keménykötésú, jó állapotú, de a gerince sérült
Kiadta a Brit és Külföldi Biblia társulat
Új testamentom 475 oldal
Zsoltárok Könyve 145 oldal

No images

Ár: 900 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Tue, 16 Jan 2018 07:17:27 +0100
<![CDATA[Prof. A. A. Manerberger -A hús és húskészítmények ]]> http://e-antique.eu/piacter/tankonyv_prof__a__a__manerberger_-a_hus_es_huskeszitmenyek__99802.php http://e-antique.eu/piacter/tankonyv_prof__a__a__manerberger_-a_hus_es_huskeszitmenyek__99802.php
512 oldal
TARTALOM
Bevezetés 3
A szovjet húsüzemek típusai 8
Húsipari termelési ágazatok 10
Élelmiszergyártmányok és félgyártmányok 10
Technikai készítmények és félkészítmények 10
Szervkészítmények és különleges feldolgozásra szolgáló félkészítmények 11
Gyógyszer- és enzimkészítmények 11
Húsipari üzemek nyersanyagai 12
Az állatok feldolgozásra való előkészítése a húskombinátokban 13
Állattelep 13
Az állatok vágás előtti pihentetésére szolgáló telepek a húskombinátban 15
Vágás előtti akol 18
Állatorvosi vizsgálat vágás előtt 18
A gyártási részleg előkészítése az elsődleges feldolgozásra 19
Az állat elsődleges feldolgozása 20
Az állat elsődleges feldolgozásának általános technológiai vázlata 20
Az állat vágás előtti kábítása 20
Az élő állat vágás előtti véreztetése 27
A vér összegyűjtésének vázlata 30
Az állat bőrének fejtése 31
A sertés forrázása 41
A bontás 44
A test hasítása és fűrészelése 46
Az egész-, illetve félhúsok tisztítása 47
A leölt állat felbontásakor nyert egyéb termékek feldolgozási és tisztítási műveletei 48
A belső elválasztási (endokrin) mirigyek és más különleges nyersanyagok összegyűjtése 50
Állatorvosi ellenőrzés az állat elsődleges feldolgozásánál 51
Melléktermékek és feldolgozásuk 52
Kémiai eljárással történő szőrtelenítés (Balabanov, Konszikov, Anfimov, Lavrov módszere) 64
A melléktermékek feldolgozására szolgáló készülékek 65
A hús, mint élelmiszertermék 67
A hús szövettani szerkezete 67
A hús érzékszervi sajátosságai 71
A hús vegyi összetétele 72
A harántcsíkolt izmok fehérjeösszetétele 73
A hús érése 76
A hús autólizise 81
A hús rothadása 82
A nyers hús minősítése 83
A hús darabolása 86
Gyorsan romló termékek tartósításának alapelvei 102
A hús és húskészítmények tartósítása alacsony hőmérséklet segítségével. Az alacsony hőmérséklettel való konzerválás alapja 104
A hús, hústermékek és hűtő közegtermikus tulajdonságai 106
A környező közeg hatása a termék tulajdonságaira 113
A hús lehűtése 114
A lehűtési rendszerek és a hűtés időtartama 114
Változások a húsban lehűtéskor 119
A lehült hús tárolása 122
Melléktermékek lehűtése 125
A hús és hústermékek lehűtésének és tárolásának technikai eszközei 125
A félhúsok lehűtésére szolgáló kamrák működtetése 134
A hús fagyasztása 134
A fagyasztási folyamat időtartamának fő törvényszerűségei 137
A hús fizikai változásai 143
Fizikai-kémiai változások 144
Szövettani változások 148
Kolloidkémiai és biokémiai változások 148
Biológiai változások 151
A hús fagyasztásának körülményei és az alkalmazott eljárások 151
A fagyasztott hús és a hústermékek tárolása 159
Hús és hústermékek fagyasztására és tárolására szolgáló gépi berendezések 163
A hús fagyasztására és a fagyasztott hús tárolására szolgáló kamrarendszerek 169
A hús felengedése 171
A hús változása felengedéskor 172
A hús visszamelegítésre szolgáló módszerek 173
A hús kezelése ultraviola-sugarakkal 174
Szénsavas (gáz) tárolás 177
A hús és hústermékek sózása 181
A pácolás folyamatának fiziokémiai lényege 183
A pácoláshoz használt oldatok egyensúlyi és diffúziós törvényei 187
Húspácolási módszerek 193
Hústermékek főzése és füstölése 204
A főzési folyamat alapjai 204
A hús főzési technikája 206
A hús és hústermékek főzése vízben, nyitott üstökben 208
A füstölésre alkalmas füst összetétele 208
A füst baktericid tulajdonságai 210
Változások a húsban füstöléskor 211
Húsfüstölési módszerek 212
A húsfüstölés kivitelezése 213
Kolbászkészítés 215
A kolbászkészítmények gyártásának alapelvei 215
A kolbászkészítmények gyártása 219
A töltelék bélbetöltése és a kolbászkészítmény formázása 225
A kolbászkészítmények gyártására szolgáló helyiségekben a hőmérséklettel és a nedvességtartalommal kapcsolatos kívánalmak 234
Dobozos húskonzervek 235
A hús hővel való tartósításának elméleti alapjai 235
A csomagolóedény légmentessége sterilizáláskor 237
A hús fizika-kémiai változása sterilizáláskor 239
Sterilezési módszerek 240
A konzervek maradék mikroflorája 241
A konzervek sterilizációs folyamatának törvényszerűségei, összefüggés a sterilezési idő és a hőmérséklet között 243
Húskonzervek gyártási nyersanyagai 250
A konzervdobozok készítésére felhasznált bádoggal szemben támasztható követelmények 251
A dobozforrasztáshoz használt anyaggal és lakkal szemben támasztott követelmények 251
A konzervdoboz készítésének fő folyamatai 252
Húskonzervek gyártási technikája 254
A nyersanyag elkészítése 254
A sózott, pácolt nyelv áztatása, blansirozása és tisztítása 246
A konzervdobozok töltése 256
Légtelenítés exhaustálás 257
Dobozzárás 259
A lezárt dobozok légtelenítésének ellenőrzése 259
Sterilizálás 259
Első osztályozás és lehűtés 265
Thermosztat próba 266
Második osztályozás 266
Csomagolás, márkázás és tárolás 266
A hús szárítása 268
A hús szárítással való tartósításának elméleti alapjai 268
A hús szárításának technikája 272
Szárítás magas vakuum segítségével, előzetes fagyasztás után (szublimáció) 277
Bél anatómiai részei és felhasználása 279
A bél fogalmának ipari értelmezése 279
A bél szövettani felépítése és tulajdonságai 280

No images

Ár: 8.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 20:57:46 +0100
<![CDATA[Rolf Toman -Barokk stílus / Építészet, szobrászat]]> http://e-antique.eu/piacter/muveszeti_konyv_rolf_toman_-barokk_stilus___epiteszet__szobraszat_102045.php http://e-antique.eu/piacter/muveszeti_konyv_rolf_toman_-barokk_stilus___epiteszet__szobraszat_102045.php
Rolf Toman -Barokk stílus / Építészet, szobrászat, festészet
500 oldal
Az egyetemes művészettörténet utolsó nagy, egységes stíluskorszaka, a barokk a 16. század végétől az 1750-es évekig határozta meg Európa kultúráját. Művészi eszközei, az erőteljes, mozgalmas formák, a hajlékony, kanyargós vonalvezetés, a fény-árnyék hatásainak kihasználása olykor a végletekig fokozzák az alkotások kifejező erejét.
Az épületeket, szobrokat, festményeket egy egységes világszínház díszleteinek látó barokk Rómából indult hódító útjára. Templomai Isten dicsősége mellett az ellenreformáció küzdelmeiben győzedelmeskedő katolikus egyház és a legnagyobb mecénások, a pápák nagyságát hirdették, míg a kastélyegyüttesek a királyok, fejedelmek tekintélyét tárták a világ elé. Versailles-t, XIV. Lajos, a Napkirály székhelyét, amely az abszolutisztikus uralkodó eszményét testesítette meg, számos európai kastély követte. A barokk fellegvárai kétségkívül a királyi udvarok, a pápai Róma és néhány nagy kolostor volt, de velük párhuzamosan fontos szerepet játszik a protestáns területek polgári indíttatású művészete, többek között olyan új műfajok meghonosításával, mint a tájkép vagy az életkép.
A társadalmi-történelmi körülmények felvázolása után szöveg és illusztráció földrajzi régiókra osztva tájékoztat a stílus kialakulásának, virágkorának és hanyatlásának szakaszairól. Az olasz, francia, angol, német, osztrák templomok, középületek és paloták mellett szó esik többek között a barokk lengyel vagy skandináv fejlődéséről. Bernini példája nyomán érzékletes kép rajzolódik ki a szobrászatról, a festészetet pedig olyan géniuszok képviselik, mint Caravaggio, Rembrandt vagy Rubens. A közel 600 színes képpel illusztrált kötet a legterjedelmesebb összefoglalás, ami eddig magyar nyelven a barokkról megjelent.
Tartalom
Barbara Borngässer - Rolf Toman: Bevezetés 7
Wolfgang Jung: Építészet és városépítészet Itáliában a kora barokktól a kora klasszicizmusig 12
Ehrenfried Kluckert: Barokk várostervezés 76
Barbara Borngässer: Barokk építészet Spanyolországban és Portugáliában 78
Barokk építészet a spanyol és portugál gyarmatokon Amerikában 120
Barokk építészet Franciaországban 122
Ehrenfried Kluckert: Barokk kerttervezés 152
Barbara Borngässer: Barokk építészet Angliában 162
Barokk építészet Németalföldön 180
Barokk építészet Skandináviában 182
Ehrenfried Kluckert: Barokk építészet Németországban, Svájcban, Ausztriában és Kelet-Európában 184
Uwe Geese: Barokk szobrászat Itáliában, Franciaországban és Közép-Európában 274
José Ignacio Hernández Redondo: Barokk szobrászat Spanyolországban 354
Karin Hellwig: A 17. század festészete Itáliában, Spanyolországban és Franciaországban 372
Ehrenfried Kluckert: Emblematika 428
Kira van Lil: A 17. század festészete Németalföldön, Németországban és Angliában 430
Függelék 481
Kislexikon 482
Irodalom 488
Névmutató 492
Helymutató 497
A képek forrása 500

No images

Ár: 4.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 20:57:11 +0100
<![CDATA[Régi Svájci telefonkönyv 1940/1941]]> http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_regi_svajci_telefonkonyv_1940_1941_97406.php http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_regi_svajci_telefonkonyv_1940_1941_97406.php
Régi Svájci telefonkönyv 1940/1941

No images

Ár: 5.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 20:56:45 +0100
<![CDATA[Magicon, Demonomicon, Mágikus Lények Kalauza könyv]]> http://e-antique.eu/piacter/irodalom__regeny_magicon__demonomicon__magikus_lenyek_kalauza_konyv_100468.php http://e-antique.eu/piacter/irodalom__regeny_magicon__demonomicon__magikus_lenyek_kalauza_konyv_100468.php
Yliaster Daleth: Magicon, Yliaster Daleth: Demonomicon, John Michael Greer: Mágikus Lények kalauza könyvek egyben eladó. (a 3 db egyben 16.500 ft)
külön darabonként nem eladó
a mágikus lények kalauza könyv gerincén finom nyitási törés látható.
fix ár. Nem postázom.
Helyben átvehető. (Bács Kiskun Megye - Baja)
email: chevalierdark@citromail.hu

No images

Ár: 16.500 Ft
Quantity: 3
Place: Bács-Kiskun]]>
Mon, 15 Jan 2018 20:20:46 +0100
<![CDATA[Anton LaVey könyvek egyben eladó]]> http://e-antique.eu/piacter/irodalom__regeny_anton_lavey_konyvek_egyben_elado_103083.php http://e-antique.eu/piacter/irodalom__regeny_anton_lavey_konyvek_egyben_elado_103083.php
Anton Szandor LaVey könyvek jó álapotban, kizárólag egyben eladó. 25.000 ft
Fix ár. Postát nem vállalok semmiképp, helyben átvehető.
email: chevalierdark@citromail.hu

No images

Ár: 25.000 Ft
Quantity: 2
Place: Bács-Kiskun]]>
Mon, 15 Jan 2018 20:18:04 +0100
<![CDATA[Cholnoky J.: A Föld és Élete +A tenger /dedikált/ ]]> http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_cholnoky_j___a_fold_es_elete__a_tenger__dedikalt___78264.php http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_cholnoky_j___a_fold_es_elete__a_tenger__dedikalt___78264.php
A Föld és élete /Világrészek,országok,Emberek/sorozat
Franklin-Társulat kiadása
6 kötet = 46000,- Ft + 4000, Ft a dedikált:A tenger könyv,
Cholnoky Jenő könyve/

No images

Ár: 50.000 Ft
Quantity: 7
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 20:15:59 +0100
<![CDATA[Czagány L.: Bútorasztalos és diszítő munkák.]]> http://e-antique.eu/piacter/tankonyv_czagany_l___butorasztalos_es_diszito_munkak__90997.php http://e-antique.eu/piacter/tankonyv_czagany_l___butorasztalos_es_diszito_munkak__90997.php
1980-ban Ipari Szakkönyvtár kiadványa.Szép tiszta könyv.

No images

Ár: 5.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 20:14:03 +0100
<![CDATA[Érdekes kalendárium 1963-ból]]> http://e-antique.eu/piacter/regi_ujsag__folyoirat_erdekes_kalendarium_1963-bol_101268.php http://e-antique.eu/piacter/regi_ujsag__folyoirat_erdekes_kalendarium_1963-bol_101268.php
Nem kis élmény az 54 évvel ezelőtti hírek, hirdetések, viccek, divat-és lakberendezési tanácsok olvasása.

Személyes átvételi lehetőség Budapest Őrs Vezér téren vagy előreutalással csomag automa is szóba jöhet.

No images

Ár: 2.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 19:07:59 +0100
<![CDATA[Bulgária -PANORÁMA Útikönyv sorozatból]]> http://e-antique.eu/piacter/utikonyv__foldrajz_bulgaria_-panorama_utikonyv_sorozatbol_101616.php http://e-antique.eu/piacter/utikonyv__foldrajz_bulgaria_-panorama_utikonyv_sorozatbol_101616.php
A könyv kifogástalan állapotban van, csak a külső borítóján látszik kissé a kiadása óta eltelt sok idő.

Személyes átvétel Bp. Őrs Vezér térnél, de előre utalással csomagautomata sem kizárt.No images

Ár: 650 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 19:07:23 +0100
<![CDATA[KINCSES KALENDÁRIUM 1965]]> http://e-antique.eu/piacter/regi_ujsag__folyoirat_kincses_kalendarium_1965_101271.php http://e-antique.eu/piacter/regi_ujsag__folyoirat_kincses_kalendarium_1965_101271.php
Ezen a kalendáriumon nem fogott az eltelt 52 év. Tökéletes állapotban van, de a fénykép nem adja vissza.

Személyesen átvehető Bp-en, de előreutalás esetén csomagautomatába is mehet.

No images

Ár: 3.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 19:07:05 +0100
<![CDATA[Nagy-Britannia és Észak-Írország PANORÁMA sorozat]]> http://e-antique.eu/piacter/utikonyv__foldrajz_nagy-britannia_es_eszak-irorszag_panorama_sorozat_101617.php http://e-antique.eu/piacter/utikonyv__foldrajz_nagy-britannia_es_eszak-irorszag_panorama_sorozat_101617.php
Kifogástalan állapotban lévő könyv.

Személyes átvétel Bp-en, de előre utalás után csomagautomata is szóba jöhet.

No images

Ár: 650 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 19:06:40 +0100
<![CDATA[OKOS KATA KALENDÁRIUM 1962]]> http://e-antique.eu/piacter/regi_ujsag__folyoirat_okos_kata_kalendarium_1962_101269.php http://e-antique.eu/piacter/regi_ujsag__folyoirat_okos_kata_kalendarium_1962_101269.php
Érdekes olvasmány 1962-ből.

Személyes átadás Budapesten.
Csomag automatától sem zárkózom el.

No images

Ár: 3.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 19:06:23 +0100
<![CDATA[Érdekes kalendárium 1961-ből]]> http://e-antique.eu/piacter/regi_ujsag__folyoirat_erdekes_kalendarium_1961-bol_101270.php http://e-antique.eu/piacter/regi_ujsag__folyoirat_erdekes_kalendarium_1961-bol_101270.php
Látszik rajta az eltelt 56 év, de a lapjai gyönyörűen egyben vannak, csak a hátlapja hiányzik.

Megtekintés után személyesen átvehető Budapesten az Őrs Vezér téren

No images

Ár: 2.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 19:06:04 +0100
<![CDATA[SZOVJETÚNIÓ A PANORÁMA SOROZATBÓL]]> http://e-antique.eu/piacter/utikonyv__foldrajz_szovjetunio_a_panorama_sorozatbol_101694.php http://e-antique.eu/piacter/utikonyv__foldrajz_szovjetunio_a_panorama_sorozatbol_101694.php
A könyv Lenin születésének 100. évfordulójára jelent meg.:)

Személyesen átvehető Budapest Őrs Vezér téren vagy előreutalás esetén csomagautomatába is mehet.

No images

Ár: 650 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 19:05:47 +0100
<![CDATA[Törökország-Világvándor]]> http://e-antique.eu/piacter/utikonyv__foldrajz_torokorszag-vilagvandor_101697.php http://e-antique.eu/piacter/utikonyv__foldrajz_torokorszag-vilagvandor_101697.php
Alaposabb és részletesebb leírás azt hiszem nem található Törökországról.

Személyes átvételi lehetőség Budapest Őrs Vezér téren, de csomagautomata sem akadály.

No images

Ár: 3.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 19:05:12 +0100
<![CDATA[FRANCIAORSZÁG a PANORÁMA sorozatból Pálfy József]]> http://e-antique.eu/piacter/utikonyv__foldrajz_franciaorszag_a_panorama_sorozatbol_palfy_jozsef_101696.php http://e-antique.eu/piacter/utikonyv__foldrajz_franciaorszag_a_panorama_sorozatbol_palfy_jozsef_101696.php
A hosszú időn át Franciaországban élt újságíró tollából.
Utalás után csomagautomata sem kizárt, de Budapest Őrs Vezér téren is átvehető.

No images

Ár: 650 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 19:04:49 +0100
<![CDATA[Panoráma sorozat 4 kötet]]> http://e-antique.eu/piacter/utikonyv__foldrajz_panorama_sorozat_4_kotet_103078.php http://e-antique.eu/piacter/utikonyv__foldrajz_panorama_sorozat_4_kotet_103078.php
Panoráma utikönyvek 4 kötet

Praga 1971.

Amsterdam 1974.

Rotterdam 1975.

Belgrád 1976.

800.-ft / db

No images

Ár: 3.200 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 17:54:46 +0100
<![CDATA[Panoráma Magyar városok sorozat 5 kötet]]> http://e-antique.eu/piacter/utikonyv__foldrajz_panorama_magyar_varosok_sorozat_5_kotet_103077.php http://e-antique.eu/piacter/utikonyv__foldrajz_panorama_magyar_varosok_sorozat_5_kotet_103077.php
Panoráma Magyar városok sorozat 5 kötet

Székesfehérvár 1980.

Szombathely 1980.

Visegrád 1980.

Pécs 1983.

Zalaegerszeg 1987.

800.-ft / db

No images

Ár: 4.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 17:47:33 +0100
<![CDATA[Panoráma utikönyvek 27 db]]> http://e-antique.eu/piacter/utikonyv__foldrajz_panorama_utikonyvek_27_db_103076.php http://e-antique.eu/piacter/utikonyv__foldrajz_panorama_utikonyvek_27_db_103076.php
Panoráma utikönyvek 27 db
1967. Skandinávia
Magyarország
1968. Franciaország
1969. Italia
Ausztria
1972. Nagy-Britannia és Észak Irország
Bulgária
1973. NDK
Románia
Csehszlovákia
Svájc
1975. Benelux államok
Japán
1976. India
USA
Spanyolország
1977. Görögország
Jugoszlávia
1979. Egyiptom
1980. NSZK
1981. Ausztrália
1983. Törökország
Brazilia
1984. Portugália
1985. Kanada
1986. Közép-Amerika

Néhány könyvbe ajándékozási felirat.
800.-ft / db: csak, ha egyben veszi meg.
Egyenként kérjen árat,vagy tegyen ajánlatot.


No images

Ár: 21.600 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 17:30:04 +0100
<![CDATA[Bakelit lemez gyűjtemény]]> http://e-antique.eu/piacter/lemez__cd__dvd_bakelit_lemez_gyujtemeny_91905.php http://e-antique.eu/piacter/lemez__cd__dvd_bakelit_lemez_gyujtemeny_91905.php
300 db - 250 klasszikus és 50 könnyűzenei - bakelit lemez gyűjtemény egyben 50.000 Ft-ért eladő. A gyűjtemény komplett albumokat is tartalmaz eredeti szép dobozban.

No images

Ár: 25.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 15:21:40 +0100
<![CDATA[Tokaji Aszú Hattyús 3 puttonyos (2000)]]> http://e-antique.eu/piacter/gasztronomia_tokaji_aszu_hattyus_3_puttonyos__2000__94627.php http://e-antique.eu/piacter/gasztronomia_tokaji_aszu_hattyus_3_puttonyos__2000__94627.php
Tokaji Aszú 3 puttonyos (2000) 4000,-Ft/palack
Tokaji Aszú Hattyús 3 puttonyos (2000) 6000,-Ft

No images

Ár: 6.000 Ft
Quantity: 2
Place: Pest]]>
Mon, 15 Jan 2018 14:09:10 +0100
<![CDATA[Tokaji Muscat Lunel Aszúesszencia (2000) ]]> http://e-antique.eu/piacter/gasztronomia_tokaji_muscat_lunel_aszuesszencia__2000___94624.php http://e-antique.eu/piacter/gasztronomia_tokaji_muscat_lunel_aszuesszencia__2000___94624.php
Tokaji Muscat Lunel Aszúesszencia (2000) 15000,-Ft

A képen a középső.

No images

Ár: 15.000 Ft
Quantity: 3
Place: Pest]]>
Mon, 15 Jan 2018 14:08:55 +0100
<![CDATA[Tokaji Bor-gyüjtemény]]> http://e-antique.eu/piacter/gasztronomia_tokaji_bor-gyujtemeny_94629.php http://e-antique.eu/piacter/gasztronomia_tokaji_bor-gyujtemeny_94629.php
2000 Tokaji Muscat Lunel Aszúesszencia (1 palack)
2000 Tokaji Aszú 3 puttonyos (2 palack)
2000 Tokaji Aszú Hattyus 3 puttonyos (1 palack)
2000 Tokaji Szamorodni édes (1 palack)
2000 Tokaji Szamorodni száraz (2 palack)
2001 Tokaji Szamorodni édes (1 palack)
2001 Tokaji Aszú 3 puttonyos (5 palack)
2002 Tokaji Szamorodni száraz (1 palack)
2002 Tokaji Szamorodni édes (1 palack)
2003 Tokaji Aszú 3 puttonyos (2 palack)
2006 Tokaji Szamorodni édes (1 palack)
2006 Tokaji Aszú 3 puttonyos (2 palack)
2007 Tokaji Aszú 3 puttonyos (1 palack)

A megadott ár az egész készletre vonatkozik. A borok darabonkénti vásárlása esetén egyedi ár kerül megállapításra. A borok szakszerűen vannak tárolva, ill. forgatva időnként. Tel: 06 30 9496029

No images

Ár: 70.000 Ft
Quantity: 21
Place: Pest]]>
Mon, 15 Jan 2018 14:08:25 +0100
<![CDATA[TONY WOLF, A VILÁG LEGSZEBB MESÉI CSIZMÁS KANDÚR É]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_tony_wolf__a_vilag_legszebb_mesei_csizmas_kandur_e_99918.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_tony_wolf__a_vilag_legszebb_mesei_csizmas_kandur_e_99918.php
A VilÁg Legszebb MesÉi

CsizmÁs KandÚr

és más mesék

Rajzolta: Tony Wolf

Piero Cattaneo

Severino Baraldi

Fordította: Ballér Piroska,

Pappné Varga Zsuzsa

Juventus Kft. 1993

Tartalom

Csizmás kandúr

Angol népmese

La Fontaine
A nyúl és az elefánt

Az aranymadárka

Japán népmese

Szálem és a szög
Arab mese

A vörös hajú sárkány

Japán mese

A gólyakalifa

Arab mese

Andersen

A repülő láda

Hawthorne

A hóleányka

La Fontaine

A farkas és a bárány

Andersen
Borsószem hercegkisasszony

La Fontaine

Az ökör és a béka

A síró hercegnő
Arab mese

A medvesarok

Svéd mese

Perrault

Kikíbió és a darú

Szép, megkímélt állapotban.

Mérete: 23 x 29 cm.

Személyesen a XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a meséskönyvet, vagy előre utalás után a Magyar Posta díjszabásai szerint postázom. A postaköltséget csomagolás után tudom pontosítani. Csomagautomatával (foxpost. 599 - 790 Ft, MPL: 890 Ft) is küldhetem.

No images

Ár: 3.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 12:02:53 +0100
<![CDATA[TONY WOLF: A VILÁG LEGSZEBB MESÉI PINOKKIÓ ÉS MÁS.]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_tony_wolf__a_vilag_legszebb_mesei_pinokkio_es_mas__99919.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_tony_wolf__a_vilag_legszebb_mesei_pinokkio_es_mas__99919.php
A világ legszebb meséi
Pinokkió
és más mesék

Rajzolta: Tony Wolf
Fordította Pappné Varga Zsuzsa

Juventus, Budapest 1990

Nagyon szép állapotú meséskönyv.

Személyesen a XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a mesekönyvet, vagy előre utalás után postázom, Csomagautomatával (Faxpost 599 - 790 Ft, vagy MPL: 890 Ft) is küldhetem.

No images

Ár: 2.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 12:02:23 +0100
<![CDATA[Jakab Sándor: Úttervezés (műszaki szakkönyv, 1965)]]> http://e-antique.eu/piacter/muszaki_konyv_jakab_sandor__uttervezes__muszaki_szakkonyv__1965__73010.php http://e-antique.eu/piacter/muszaki_konyv_jakab_sandor__uttervezes__muszaki_szakkonyv__1965__73010.php
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1965
Műanyag borítás, a borító a széleken elvált. A lapok megkímélt állapotban, volt könyvtári bejegyzésekkel, pecséttel.
Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, csomagküldés) egyeztetés alapján lehetséges.

No images

Ár: 2.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:55:00 +0100
<![CDATA[Schenk kézi szótára - Magyar Német rész (1917)]]> http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_schenk_kezi_szotara_-_magyar_nemet_resz__1917__73547.php http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_schenk_kezi_szotara_-_magyar_nemet_resz__1917__73547.php
Korához képest megkímélt állapotban, enyhén sérült, foltos,
a borító enyhén szakadt állapotban.
Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, csomagküldés) egyeztetés alapján lehetséges.


No images

Ár: 1.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:54:49 +0100
<![CDATA[Nyugat Könyvtár. Tanulmányok. 6 mű egybekötve]]> http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_nyugat_konyvtar__tanulmanyok__6_mu_egybekotve_73548.php http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_nyugat_konyvtar__tanulmanyok__6_mu_egybekotve_73548.php
Babits Mihály: Két kritika., Maurice Barrés: Erzsébet királyné., Bródy Sándor: Lárvák., Hatvany Lajos: Gyulai Pál estéje., Radó Sámuel: A politikai Robinson., Ernest Renan: Az akropoliszi ima. Zsidó faj, zsidó vallás. Henriette néném.
Kopottas állapotban.
SSzemélyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, csomagküldés) egyeztetés alapján lehetséges.


No images

Ár: 1.200 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:53:56 +0100
<![CDATA[Építőipari kézikönyv I-II. (1962)]]> http://e-antique.eu/piacter/muszaki_konyv_epitoipari_kezikonyv_i-ii___1962__72739.php http://e-antique.eu/piacter/muszaki_konyv_epitoipari_kezikonyv_i-ii___1962__72739.php
Kardos-Valkó: Építőipari kézikönyv I-II. - Magasépítési kivitelezés
Műszaki Könyvkiadó, 1962
Keménytáblás, fedőlapok enyhén kopottak, foltosak, a lapok megkímélt állapotban, volt könyvtári bejegyzésekkel, pecséttel.
Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, csomagküldés) egyeztetés alapján lehetséges.

No images

Ár: 2.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:53:46 +0100
<![CDATA[Perlaky Lajos: Napfényes életfilozófia]]> http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_perlaky_lajos__napfenyes_eletfilozofia_72624.php http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_perlaky_lajos__napfenyes_eletfilozofia_72624.php
Pantheon Irodalmi Intézet, Budapest, 1944
Megkímélt állapotban, tulajdonosi (ceruzás) megjegyzésekkel, védőborító nélkül.
Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, csomagküldés) egyeztetés alapján lehetséges.

No images

Ár: 1.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:53:37 +0100
<![CDATA[Henryk Sienkiewicz: Quo vadis? ]]> http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_henryk_sienkiewicz__quo_vadis___98844.php http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_henryk_sienkiewicz__quo_vadis___98844.php
1927-es Pallas kiadás!!!
Két kötetes, mindkét kötet korához képest közepes állapotban, fedőlapok enyhén kopottak, foltosak, gerinc levált, néhány lap és a lapél enyhén foltos.
Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Hűvösvölgy - Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, FOXPOST csomagküldés) szintén egyeztetés alapján lehetséges.

No images

Ár: 1.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:52:14 +0100
<![CDATA[A CSALÁD EGÉSZSÉGE - NÉPSZERŰ ORVOSI TÁJÉKOZTATÓ]]> http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_a_csalad_egeszsege_-_nepszeru_orvosi_tajekoztato_72214.php http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_a_csalad_egeszsege_-_nepszeru_orvosi_tajekoztato_72214.php
A család egészsége - népszerű orvosi tájékoztató és tanácsadó 1928
Nyolcadik kiadás
Korához mérten megkímélt állapotban, kissé foltos.

Személyes átvétel egyeztetést követően napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, csomagküldés) egyeztetés alapján lehetséges.

No images

Ár: 2.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:52:05 +0100
<![CDATA[Aufsätze über bildende Kunst I-II-III. (1914)]]> http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_aufsatze_uber_bildende_kunst_i-ii-iii___1914__73549.php http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_aufsatze_uber_bildende_kunst_i-ii-iii___1914__73549.php
Richard Muther: Aufsätze über bildende Kunst I-II-III.
Esszék a vizuális művészetről. 3 kötetes német nyelvű mű, korához képest megkímélt állapotban.

Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Hűvösvölgy - Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, FOXPOST csomagküldés) szintén egyeztetés alapján lehetséges.


No images

Ár: 1.200 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:51:54 +0100
<![CDATA[MÁV vasútépítési és pályafenntartási almanach 2000]]> http://e-antique.eu/piacter/muszaki_konyv_mav_vasutepitesi_es_palyafenntartasi_almanach_2000_72737.php http://e-antique.eu/piacter/muszaki_konyv_mav_vasutepitesi_es_palyafenntartasi_almanach_2000_72737.php
Szerző: Árva Kálmán, Béli János, Keller Pál. MÁV Jegynyomda Kft., Budapest, 2001, Ragasztott papírkötés, 439 oldal.
Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Hűvösvölgy - Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, FOXPOST csomagküldés) szintén egyeztetés alapján lehetséges.


No images

Ár: 2.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:51:42 +0100
<![CDATA[Magyar vasúti almanach 2009]]> http://e-antique.eu/piacter/muszaki_konyv_magyar_vasuti_almanach_2009_73138.php http://e-antique.eu/piacter/muszaki_konyv_magyar_vasuti_almanach_2009_73138.php
Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Hűvösvölgy - Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, FOXPOST csomagküldés) szintén egyeztetés alapján lehetséges.


No images

Ár: 3.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:51:31 +0100
<![CDATA[Az építészet és a magyar vasút 1999]]> http://e-antique.eu/piacter/muszaki_konyv_az_epiteszet_es_a_magyar_vasut_1999_72795.php http://e-antique.eu/piacter/muszaki_konyv_az_epiteszet_es_a_magyar_vasut_1999_72795.php
Dr. Horváth Ferenc, Dr. Kubinszky Mihály, Kiss Zsuzsanna, Vörös Tibor: Az építészet és a magyar vasút
MÁV Rt., Budapest, 1999.
Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Hűvösvölgy - Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, FOXPOST csomagküldés) szintén egyeztetés alapján lehetséges.


No images

Ár: 1.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:51:11 +0100
<![CDATA[A magyar vasút építési és fenntartási szervezet...]]> http://e-antique.eu/piacter/muszaki_konyv_a_magyar_vasut_epitesi_es_fenntartasi_szervezet____72730.php http://e-antique.eu/piacter/muszaki_konyv_a_magyar_vasut_epitesi_es_fenntartasi_szervezet____72730.php
Dr. Horváth Ferenc: A magyar vasút építési és fenntartási szervezetének története I. kötet (1827-1944); MÁV Vezérigazgatóság, Budapest, 2004.
Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Hűvösvölgy - Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, FOXPOST csomagküldés) szintén egyeztetés alapján lehetséges.


No images

Ár: 2.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:49:12 +0100
<![CDATA[A magyar vasút építési és fenntartási szervezet...]]> http://e-antique.eu/piacter/muszaki_konyv_a_magyar_vasut_epitesi_es_fenntartasi_szervezet____72731.php http://e-antique.eu/piacter/muszaki_konyv_a_magyar_vasut_epitesi_es_fenntartasi_szervezet____72731.php
Dr. Horváth Ferenc: A magyar vasút építési és fenntartási szervezetének története II. kötet (1945-2001); MÁV Vezérigazgatóság, Budapest, 2005.
Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Hűvösvölgy - Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, FOXPOST csomagküldés) szintén egyeztetés alapján lehetséges.


No images

Ár: 2.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:48:16 +0100
<![CDATA[Ludwig II. König von Bayern (német RITKASÁG!!!)]]> http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_ludwig_ii__konig_von_bayern__nemet_ritkasag_____72729.php http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_ludwig_ii__konig_von_bayern__nemet_ritkasag_____72729.php
Ludwig II., König von Bayern - Ein Charakterbild nach Mitteilungen hochstehender. Um 1897, Leipzig, Gustav Fock Verlag.
Korához képest megkímélt állapotban,tulajdonosi megjegyzésekkel. Német nyelvű.
Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, csomagküldés) egyeztetés alapján lehetséges.

No images

Ár: 3.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:48:06 +0100
<![CDATA[A boldogságos Szűz Mária élete, tisztelete... 1935]]> http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_a_boldogsagos_szuz_maria_elete__tisztelete____1935_72794.php http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_a_boldogsagos_szuz_maria_elete__tisztelete____1935_72794.php
Lévay Mihály (szerk.): A boldogságos Szűz Mária élete, tisztelete, szenthelyei, legendái
Franklin-Társulat, Budapest, 1935.
Korához képest megkímélt állapotban, fedőlapok enyhén kopottak, enyhén sérült.
Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, csomagküldés) egyeztetés alapján lehetséges.


No images

Ár: 1.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:47:54 +0100
<![CDATA[Gabriele D'Annunzio: Giovanni Episcopo (1893)]]> http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_gabriele_d_annunzio__giovanni_episcopo__1893__72623.php http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_gabriele_d_annunzio__giovanni_episcopo__1893__72623.php
Könyves Kálmán Magyar Irodalmi és Könyvkereskedelmi Kiadó, Budapest, 1893.
Korához képest közepes állapotban, enyhén sérült, fedőlapok enyhén kopottak, foltosak, néhány lap és a lapél enyhén foltos, volt könyvtári bejegyzésekkel, pecséttel.
Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, csomagküldés) egyeztetés alapján lehetséges.


No images

Ár: 1.800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:47:40 +0100
<![CDATA[ALEKSZANDR SZERGEJEVICS PUSKIN: A PIKK DÁMA]]> http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_alekszandr_szergejevics_puskin__a_pikk_dama_72221.php http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_alekszandr_szergejevics_puskin__a_pikk_dama_72221.php
Második Sacelláry-kiadvány, melyet 1920-ban 3000 példányban a Korvin Testvérek könyvnyomtató műhelyében állítottak elő. A címlap előtt Gróf József kézzel színezett fametszetével illusztrált.
Korához képest megkímélt állapotban, a borító enyhén szakadozott.
Személyes átvétel egyeztetést követően napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, csomagküldés) egyeztetés alapján lehetséges.

No images

Ár: 1.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:47:28 +0100
<![CDATA[Kubinszky Mihály: Vasútállomások Magyarországon]]> http://e-antique.eu/piacter/muveszeti_konyv_kubinszky_mihaly__vasutallomasok_magyarorszagon_72364.php http://e-antique.eu/piacter/muveszeti_konyv_kubinszky_mihaly__vasutallomasok_magyarorszagon_72364.php
Kubinszky Mihály · Gombár György: Vasútállomások Magyarországon 1846–1988

Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Hűvösvölgy - Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, FOXPOST csomagküldés) szintén egyeztetés alapján lehetséges.


No images

Ár: 2.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:46:17 +0100
<![CDATA[Mihály Kubinszky-György Gombár: Bahnhöfe in Ungarn]]> http://e-antique.eu/piacter/muveszeti_konyv_mihaly_kubinszky-gyorgy_gombar__bahnhofe_in_ungarn_72290.php http://e-antique.eu/piacter/muveszeti_konyv_mihaly_kubinszky-gyorgy_gombar__bahnhofe_in_ungarn_72290.php
Mihály Kubinszky-György Gombár: Bahnhöfe in Ungarn
Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat, 1989.

Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Hűvösvölgy - Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, FOXPOST csomagküldés) szintén egyeztetés alapján lehetséges.

No images

Ár: 2.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:46:07 +0100
<![CDATA[VASÚTI MŰEMLÉKEINK/OUR RAILWAY MONUMENTS]]> http://e-antique.eu/piacter/muveszeti_konyv_vasuti_muemlekeink_our_railway_monuments_72244.php http://e-antique.eu/piacter/muveszeti_konyv_vasuti_muemlekeink_our_railway_monuments_72244.php
Magyar/angol nyelvű fotókönyv, 2008-as kiadás, újszerű állapotban, akár ajándék céljából is.
Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Hűvösvölgy - Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, FOXPOST csomagküldés) szintén egyeztetés alapján lehetséges.


No images

Ár: 4.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:45:55 +0100
<![CDATA[Vasúthistória évkönyv 1996]]> http://e-antique.eu/piacter/muszaki_konyv_vasuthistoria_evkonyv_1996_72793.php http://e-antique.eu/piacter/muszaki_konyv_vasuthistoria_evkonyv_1996_72793.php
Szerkesztő: Mezei István. ISSN 0238-6650
Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Hűvösvölgy - Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, FOXPOST csomagküldés) szintén egyeztetés alapján lehetséges.

No images

Ár: 5.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:45:44 +0100
<![CDATA[Vasúthistória Évkönyv 2003-2007]]> http://e-antique.eu/piacter/muszaki_konyv_vasuthistoria_evkonyv_2003-2007_72738.php http://e-antique.eu/piacter/muszaki_konyv_vasuthistoria_evkonyv_2003-2007_72738.php
szerkesztő: Mezei István, MÁV ZRT., 2008. keménykötésű vászon.
Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Hűvösvölgy - Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, FOXPOST csomagküldés) szintén egyeztetés alapján lehetséges.


No images

Ár: 2.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:45:34 +0100
<![CDATA[Vörös Tibor: Vasúti építészet]]> http://e-antique.eu/piacter/muszaki_konyv_voros_tibor__vasuti_epiteszet_73353.php http://e-antique.eu/piacter/muszaki_konyv_voros_tibor__vasuti_epiteszet_73353.php
Magyar Államvasutak, Budapest, 2009
Kifogástalan állapotban lévő könyv.
Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, csomagküldés) egyeztetés alapján lehetséges.

No images

Ár: 5.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:45:24 +0100
<![CDATA[SLOVENSKÉ HRADY / SZLOVÁK VÁRAK (1976)]]> http://e-antique.eu/piacter/muveszeti_konyv_slovenske_hrady___szlovak_varak__1976__72246.php http://e-antique.eu/piacter/muveszeti_konyv_slovenske_hrady___szlovak_varak__1976__72246.php
Szlovák nyelvű fotókönyv a szlovákiai várakról, zömében fekete-fehér és néhány színes fotóval. Megkímélt állapotban.
Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Hűvösvölgy - Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, FOXPOST csomagküldés) szintén egyeztetés alapján lehetséges.

No images

Ár: 1.200 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:45:12 +0100
<![CDATA[KAREL PLICKA: CESKOSLOVENSKO / CSEHSZLOVÁKIA 1976]]> http://e-antique.eu/piacter/muveszeti_konyv_karel_plicka__ceskoslovensko___csehszlovakia_1976_72245.php http://e-antique.eu/piacter/muveszeti_konyv_karel_plicka__ceskoslovensko___csehszlovakia_1976_72245.php
Szlovák nyelvű fotókönyv Csehszlovákiáról, zömében fekete-fehér és néhány színes fotóval illusztrálva. Megkímélt állapotban.
Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Hűvösvölgy - Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, FOXPOST csomagküldés) szintén egyeztetés alapján lehetséges.

No images

Ár: 1.200 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:45:03 +0100
<![CDATA[Arsenal 2003 Hungarian defence forces]]> http://e-antique.eu/piacter/muszaki_konyv_arsenal_2003_hungarian_defence_forces_72741.php http://e-antique.eu/piacter/muszaki_konyv_arsenal_2003_hungarian_defence_forces_72741.php
Angol nyelvű fotókönyv a Magyar Honvédségnél rendszeresített eszközökről, 2003-as kiadás, kitűnő állapotban.
Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Hűvösvölgy - Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, FOXPOST csomagküldés) szintén egyeztetés alapján lehetséges.

No images

Ár: 2.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:44:48 +0100
<![CDATA[Antonio Fogazzaro: Piccolo mondo antico (1899)]]> http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_antonio_fogazzaro__piccolo_mondo_antico__1899__72770.php http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_antonio_fogazzaro__piccolo_mondo_antico__1899__72770.php
Baldini e Castoldi, Milano, 1899-es kiadású olasz nyelvű ritkaság. Korához képest megkímélt állapotban, a fedlapok az éleknél enyhén kopottak. A lapok enyhén foltosak, a felső sarokban több helyen megtörtek, néhol hiányosak, de a szövegtörzs sehol sem sérült. Tulajdonosi pecséttel és aláírással, néhol ceruzás megjegyzéssel.
Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Hűvösvölgy - Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, WEBOX csomagküldés) szintén egyeztetés alapján lehetséges.

No images

Ár: 3.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:44:38 +0100
<![CDATA[KARL BAEDEKER: PARIS UND UMGEBUNG (1923)]]> http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_karl_baedeker__paris_und_umgebung__1923__72247.php http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_karl_baedeker__paris_und_umgebung__1923__72247.php
Útikönyv 17 térkép és 41 alaprajz melléklettel, német nyelven. Korához mérten közepes állapotban.
Személyes átvétel egyeztetést követően napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, csomagküldés) egyeztetés alapján lehetséges.

No images

Ár: 3.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 09:44:28 +0100
<![CDATA[Gundel K. A vendéglátói felszolgálás kézikönyve ]]> http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_gundel_k__a_vendeglatoi_felszolgalas_kezikonyve__97116.php http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_gundel_k__a_vendeglatoi_felszolgalas_kezikonyve__97116.php
Gundel Károly.Reichhardt György. A vendéglátói felszolgálás kézikönyve szerzői kiadás 1926 Stephaneum nyomda R.T. kicsit viseltes állapotban de még így is szép hasznos darab !

No images

Ár: 35.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 08:28:46 +0100
<![CDATA[Radnóti Miklós Meredek út aláírt példány]]> http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_radnoti_miklos_meredek_ut_alairt_peldany_61830.php http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_radnoti_miklos_meredek_ut_alairt_peldany_61830.php
Dedikált Radnóti Miklós Meredek út versek Cserépfalvi 1938-as kiadás elég ritka. Újra kötve valamikor az 50-60-as években állag megóvás érdekében.


No images

Ár: 600.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 08:26:07 +0100
<![CDATA[Bolond Miska 1866-os szatirikus hetilap 7.évfolyam]]> http://e-antique.eu/piacter/regi_ujsag__folyoirat_bolond_miska_1866-os_szatirikus_hetilap_7_evfolyam_60340.php http://e-antique.eu/piacter/regi_ujsag__folyoirat_bolond_miska_1866-os_szatirikus_hetilap_7_evfolyam_60340.php
Kiadás éve: 1866
Idő: 19. század
Kiadó: Emich Gusztáv
Állapot: jó állapotú
Kötés típusa: keménykötés
Műfaj, típus: újság, folyóirat
Bolond Miska 1866-os kiadású szatírikus hetilap 7dik évfolyam 2-dik számtól 52-ik !

Könyvként egybekötve Magyarország és a nagyvilág 1872 .8.évfolyam.37.sz.49.-ig !
Nagyon szép állapotban igazi gyüjtői darab !


Kérek mindenkit aki licitál csak akkor tegye ha azt komolyan is gondolja ha valami nem tiszta vagy nem világos licit elött inkább kérdezzen a tévedések elkerülése végett !!!

No images

Ár: 350.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 08:25:22 +0100
<![CDATA[Magyar Testőrség Névkönyve]]> http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_magyar_testorseg_nevkonyve_60624.php http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_magyar_testorseg_nevkonyve_60624.php
Magyar Testőrség Névkönyve

No images

Ár: 50.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 15 Jan 2018 08:24:24 +0100
<![CDATA[1857. KIADÁSÚ SZENT BIBLIA Károly Gáspár fordítás]]> http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_1857__kiadasu_szent_biblia__karoly_gaspar_forditas_103019.php http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_1857__kiadasu_szent_biblia__karoly_gaspar_forditas_103019.php
SZENT BIBLIA 1857

Károly Gáspár fordítása

Heckenast Gusztáv kiadású ,elég rossz állapotban van főleg a fedő és az első és az utolsó lapjai, belső oldalai még elmennek. A tartóját is fotóztam , kartonra van a vászon kasírozva.

Nagy méretű könyv : 18 x 27 cm

Restaurálás után valódi kincse lehet Önnek.

Minden ajánlatot megköszönök és megfontolok.

No images

Ár: 31.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 19:55:44 +0100
<![CDATA[Szikszai : Keresztyéni tanítások és imádságok 1795]]> http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_szikszai___keresztyeni_tanitasok_es_imadsagok_1795_103018.php http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_szikszai___keresztyeni_tanitasok_es_imadsagok_1795_103018.php
Szikszai György. Keresztyéni tanítások és imádságok

4.kiadás Posonyban, 1795. Wéber Simon Péter bet. E. M.

A képeken látható állapotban,bejegyzésekkel és firkálással,de a könyv restaurálása után egy igazi kincs lehet a könyvespolcán.

No images

Ár: 32.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 19:49:03 +0100
<![CDATA[Régi imakönyv]]> http://e-antique.eu/piacter/vallasi_konyv_regi_imakonyv_91525.php http://e-antique.eu/piacter/vallasi_konyv_regi_imakonyv_91525.php
Eladó a fotón látható könyv.Kora ismeretlen.Az első és az utolsó oldalak hiányosak.Fa és bőr borítás.
No images

Ár: 8.000 Ft
Quantity: 1
Place: Nógrád]]>
Sun, 14 Jan 2018 17:32:16 +0100
<![CDATA[régi imakönyv]]> http://e-antique.eu/piacter/vallasi_konyv_regi_imakonyv_94180.php http://e-antique.eu/piacter/vallasi_konyv_regi_imakonyv_94180.php
fa és bőr borítás,pár oldal hiányzik az elejéről és a végéről

No images

Ár: 8.000 Ft
Quantity: 1
Place: Nógrád]]>
Sun, 14 Jan 2018 17:31:59 +0100
<![CDATA[Képzőművészeti album]]> http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_kepzomuveszeti_album_79738.php http://e-antique.eu/piacter/antik_konyv_kepzomuveszeti_album_79738.php
Eladó a képen látható hibátlan,hiánytalan 1928-as kiadású Képzőművészeti album.

No images

Ár: 20.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 16:41:58 +0100
<![CDATA[Szó-beszéd/Csak semmi pánik/Barátkozni jó]]> http://e-antique.eu/piacter/eletmod_egeszseg_szo-beszed_csak_semmi_panik_baratkozni_jo_103007.php http://e-antique.eu/piacter/eletmod_egeszseg_szo-beszed_csak_semmi_panik_baratkozni_jo_103007.php
1/ Allan Pease - Alan Garner

Szó-beszéd

A társalgás művészete (A nagy sikerű Testbeszéd folytatása!)

Negyedik kiadás

Több oldala nincsen a gerincén.

Park Könyvkiadó, 1993

2/ Shirley Trickett

Csak semmi pánik!

Hogyan birkózzunk meg pánikrohamainkkal

Park Könyvkiadó, 1992

3/ Phyllis M. Shaw

Barátkozni jó
Hogyan küzdjük le gátlásainkat?

Park Könyvkiadó, 1989

A három könyv egyben: 1.700 Ft.

Személyesen a XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a könyveket, vagy előre utalás után a Magyar Posta díjszabásai szerint postázom. A postaköltséget csomagolás után tudom pontosítani. Csomagautomatával (foxpost. 700 Ft, MPL: 890 Ft) is küldhetem.No images

Ár: 1.700 Ft
Quantity: 3
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:54:41 +0100
<![CDATA[Benedek Elek A TÁLTOS KECSKE, 1960]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_benedek_elek_a_taltos_kecske__1960_103006.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_benedek_elek_a_taltos_kecske__1960_103006.php
Benedek Elek

A TÁLTOS KECSKE

Mesék

Válogatta: Péterfy Emília

Az előszót Székely Erzsébet írta.

339 oldalas.

A több, mint 60 éves mesekönyv sarkainál látszik a használat, a lapjai sárgák. Korának megfelelő állapotú.

Ifjúsági és Könyvkiadó Bukarest, 1960

Személyesen a XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a képes gyermeklexikont, vagy előre utalás után a Magyar Posta díjszabásai szerint postázom. A postaköltséget csomagolás után tudom pontosítani. Csomagautomatával (foxpost: 700 Ft, MPL: 890 Ft) is küldhetem.

No images

Ár: 2.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:48:21 +0100
<![CDATA[Tarkabarka 1956, Mesék, Versek,Játékok, ]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_tarkabarka_1956__mesek__versek_jatekok___100882.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_tarkabarka_1956__mesek__versek_jatekok___100882.php
Tarkabarka

1956

Mesék, Versek, Játékok

Válogatta és szerkesztette

T. Aszódi Éva

A címlapot rajzolta

Szecskó Tamás

Ifjúsági Könyvkiadó, 1956

426 oldalas

Több, mint 60 éves meséskönyv, korához képest megfelelő állapotban. (Nem firkált, a gerincen vannak a lapok, stb.), Az első oldalon emlékbeírással.

Személyesen a XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a meséskönyvet, vagy előre utalást követően a Magyar Posta díjszabásai szerint postázom. A postaköltséget csomagolás után tudom pontosítani. Csomagautomatával (foxpost: 700 Ft, MPL: 890 Ft) is küldhetem.

No images

Ár: 2.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:43:47 +0100
<![CDATA[Móra Ferenc Sétálni megy Panka . . . Reich Károly ]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_mora_ferenc_setalni_megy_panka_______reich_karoly__95478.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_mora_ferenc_setalni_megy_panka_______reich_karoly__95478.php
Móra Ferenc

Sétálni megy Panka . . .

Reich Károly rajzaival,

"Jó lenne, ha Móra Ferenc verses meséi a kicsi lakókkal együtt költöznének be a gyerekszobába, hiszen a játékosan perdülő ritmus, a csilingelő rím az értelmet is könnyen megnyitja a szépre és a jóra. A kis cipőre áhítozó cinege, a csókai csóka, a gavallér zsiráf, a didergő király és a virágszemű Panka a kisgyerek első versbéli és szívbéli barátai. S ma már el sem képzelhetők másképpen, mint amilyennek Reich Károly rajzaiból megismertük őket."

Használt állapotú meséskönyv: a 18. oldalán, a 20. oldalánál, a 43, ill. 44. oldal közepénél 10 cm ragasztással. Fotóztam: a 3, 4, 5, 6. oldalakon látható. Ezeket a hibákat az áránál figyelembe vettem.

Készült a Móra Könyvkiadó fennállásának 50. évében.

Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Rt., Budapest 2000

Személyesen a XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a könyvet, vagy előre utalást követően a Magyar Posta díjszabásai szerint postázom.

No images

Ár: 500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:43:21 +0100
<![CDATA[Márti jelmezbálba megy Új! Olvasatlan példány ]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_marti_jelmezbalba_megy_uj__olvasatlan_peldany__101837.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_marti_jelmezbalba_megy_uj__olvasatlan_peldany__101837.php
Új olvasatlan példány: a Márti sorozat mesekönyveiből:

Gilbert Delahaye - Marcel Marlier

Márti jelmezbálba megy

1800 Ft.

Személyesen a XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a mesekönyvet, vagy előre utalás után - a Magyar Posta díjszabásai szerint - postázom. A postaköltéget csomagolás után tudom pontosítani. Csomagautomatába (foxpost: 790 Ft, MPL 890 Ft) is küldhetem.

No images

Ár: 1.800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:42:57 +0100
<![CDATA[Márti és a félelmetes kutya Új, olvasatlan példány]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_marti_es_a_felelmetes_kutya_uj__olvasatlan_peldany_101832.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_marti_es_a_felelmetes_kutya_uj__olvasatlan_peldany_101832.php
Új olvasatlan példány: a Márti sorozat mesekönyveiből:

Gilbert Delahaye - Marcel Marlier

Márti és a félelmetes kutya

Új! Olvasatlan állapotú, ajándékozható meséskönyv.
1800 Ft.

Személyesen a XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a mesekönyvet, vagy előre utalás után - a Magyar Posta díjszabásai szerint - postázom. A postaköltéget csomagolás után tudom pontosítani. Csomagautomatába (foxpost: 790 Ft, MPL 890 Ft) is küldhetem.

No images

Ár: 1.800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:42:30 +0100
<![CDATA[Márti és az osztálykirándulás Új! olvasatlan példá]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_marti_es_az_osztalykirandulas_uj__olvasatlan_pelda_101831.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_marti_es_az_osztalykirandulas_uj__olvasatlan_pelda_101831.php
Új olvasatlan példány:
a Márti sorozat mesekönyveiből:

Gilbert Delahaye - Marcel Marlier

Márti és az osztálykirándulás
1800 Ft.

Személyesen a XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a mesekönyvet, vagy előre utalás után - a Magyar Posta díjszabásai szerint - postázom. A postaköltéget csomagolás után tudom pontosítani. Csomagautomatába (foxpost: 790 Ft, MPL 890 Ft) is küldhetem.

No images

Ár: 1.800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:42:04 +0100
<![CDATA[Márti meg a makacs csacsi Új! Olvasatlan példány ]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_marti_meg_a_makacs_csacsi_uj__olvasatlan_peldany__101841.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_marti_meg_a_makacs_csacsi_uj__olvasatlan_peldany__101841.php
Új olvasatlan példányok: a Márti sorozat mesekönyveiből:

Gilbert Delahaye - Marcel Marlier

Márti meg a makacs csacsi

Új! Olvasatlan állapotú, ajándékozható meséskönyv.
1800 Ft..

Személyesen a XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a mesekönyvet, vagy előre utalás után - a Magyar Posta díjszabásai szerint - postázom. A postaköltéget csomagolás után tudom pontosítani. Csomagautomatába (foxpost: 790 Ft, MPL 890 Ft) is küldhetem.


No images

Ár: 1.800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:41:15 +0100
<![CDATA[Márti és a kis póni, Új! Olvasatlan példány]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_marti_es_a_kis_poni__uj__olvasatlan_peldany_101839.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_marti_es_a_kis_poni__uj__olvasatlan_peldany_101839.php
Új olvasatlan példány: a Márti sorozat mesekönyveiből:

Gilbert Delahaye - Marcel Marlier

Márti és a kis póni

Új! Olvasatlan állapotú, ajándékozható meséskönyv.
1800 Ft
Személyesen a XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a mesekönyvet, vagy előre utalás után - a Magyar Posta díjszabásai szerint - postázom. A postaköltéget csomagolás után tudom pontosítani. Csomagautomatába (foxpost: 790 Ft, MPL 890 Ft) is küldhetem.

No images

Ár: 1.800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:40:48 +0100
<![CDATA[Márti és a kóbor kiscica. Új, olvasatlan példány ]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_marti_es_a_kobor_kiscica__uj__olvasatlan_peldany__101835.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_marti_es_a_kobor_kiscica__uj__olvasatlan_peldany__101835.php
Új olvasatlan példány: a Márti sorozat mesekönyveiből:

Gilbert Delahaye - Marcel Marlier

Márti és a kóbor kiscica

Új! Olvasatlan állapotú, ajándékozható meséskönyv..
1800 Ft.

Személyesen a XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a mesekönyvet, vagy előre utalás után - a Magyar Posta díjszabásai szerint - postázom. A postaköltéget csomagolás után tudom pontosítani. Csomagautomatába (foxpost: 790 Ft, MPL 890 Ft) is küldhetem.

No images

Ár: 1.800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:40:03 +0100
<![CDATA[Móra Ferenc Csicseri történet Mesék, versek, elbes]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_mora_ferenc_csicseri_tortenet_mesek__versek__elbes_102188.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_mora_ferenc_csicseri_tortenet_mesek__versek__elbes_102188.php
Móra Ferenc
Csicseri történet
Mesék, versek, elbeszélések
MÓra Ferenc VÁlogatott MŰvei
Az IfjÚsÁgnak
Válogatta
Madácsy László
Reich Károly rajzaival
Második kiadás
Négy éven felülieknek.
Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest 1981
Szép, megkímélt állapotú meséskönyv.

Személyesen a XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a mesekönyvet, vagy előre utalás után a Magyar Posta díjszabásai szerint postázom. A postaköltséget csomagolás után tudom pontosítani. Csomagautomatával (Foxpost. 790 Ft, vagy MPL: 890 Ft) is küldhetem.


No images

Ár: 1.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:39:33 +0100
<![CDATA[ Móra Ferenc Titulász bankója, Történelmi elbeszél]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv__mora_ferenc_titulasz_bankoja__tortenelmi_elbeszel_102187.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv__mora_ferenc_titulasz_bankoja__tortenelmi_elbeszel_102187.php
MÓra Ferenc VÁlogatott MŰvei
Az IfjÚsÁgnak

A válogatás
Sulyok Magda
munkája

Móra Ferenc
Titulász bankója,
Történelmi elbeszélések, mesék

"Móra Ferenc történelmi elbeszélései mese formájában idézik fel a történelmet. Az a gyerekolvasó, aki az író színes fantáziával szőtt meséinek ismeretével indul, fogékonyabb, érdeklődőbb lesz a valóságos történelem megismerésére. Az a gyerek, aki Móra tolla nyomán olvassa először a honfoglalás mondáit, a Mátyás király alakjához fűződő meséket, a török hódoltság korában játszódó históriákat, történelmünk nagy alakjainak, Hunyadinak, Rákóczinak, a szabadságharc hőseinek történeteit, sohasem felejti azokat el. Reich Károly művészi, színes rajzai teszik még vonzóbbá a kötetet."
Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1977
Szép, megkímélt állapotú kötet. Félvászon kötésben.

Személyesen a XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a mesekönyvet, vagy előre utalás után a Magyar Posta díjszabásai szerint postázom. A postaköltséget csomagolás után tudom pontosítani. Csomagautomatával (Foxpost. 700 Ft, vagy MPL: 890 Ft) is küldhetem.

No images

Ár: 800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:39:02 +0100
<![CDATA[Homoki-Nagy Katalin MIKULÁS MESÉI, Csomor Katalin ]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_homoki-nagy_katalin_mikulas_mesei__csomor_katalin__82805.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_homoki-nagy_katalin_mikulas_mesei__csomor_katalin__82805.php
HOMOKI-NAGY KATALIN

MIKULÁS MESÉI,

Illusztrálta

CSOMOR KATALIN

A fekete-fehér rajzokat

HOMOKI-NAGY KATALIN készítette.

Polygon Kiadó

Szép állapotú meséskönyv, gyönyörűen illusztrálva.

Személyesen a XIV., Örs vezér térnél oda tudom adni a mesekönyvet, vagy előre utalás után - a Magyar Posta díjszabásai szerint - postázom.No images

Ár: 1.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:38:22 +0100
<![CDATA[Szabó Lőrinc Szél hozott, szél visz el]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_szabo_lorinc_szel_hozott__szel_visz_el_92242.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_szabo_lorinc_szel_hozott__szel_visz_el_92242.php
Szabó Lőrinc

Szél hozott, szél visz el

Rajzolta: Javorniczky Nóra és Czigány Enikő

ALEXANDRA

Nagyon szép, szinte hibátlan állapotú meséskönyv.

Személyesen a XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a meséskönyvet, vagy előre utalás után - a Magyar Posta díjszabásai szerint - postázom. A postaköltséget csomagolás után tudom pontosítani. Csomagautomatával (Foxpost) is küldhetem.

No images

Ár: 1.400 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:37:58 +0100
<![CDATA[GRIMM A CSIZMÁS KANDÚR, Grafika: Radvány Zsuzsa]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_grimm_a_csizmas_kandur__grafika__radvany_zsuzsa_98004.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_grimm_a_csizmas_kandur__grafika__radvany_zsuzsa_98004.php
GRIMM A CSIZMÁS KANDÚR
Grafika: Radvány Zsuzsa

Térbeli meséskönyv.

FORMA ART - Globus

Szép állapotú meséskönyv. A 6. oldalon lévő pici hibával, hiányzik a kard.

Személyesen a XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a meséskönyvet, vagy előre utalás után a Magyar Posta díjszabásai szerint postázom. Csomagautomatával (foxpost. 790 Ft, MPL: 490 Ft) is küldhetem.

No images

Ár: 1.800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:37:23 +0100
<![CDATA[Ablak-zsiráf KÉPES GYERMEKLEXIKON, 2007]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_ablak-zsiraf_kepes_gyermeklexikon__2007_95481.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_ablak-zsiraf_kepes_gyermeklexikon__2007_95481.php
ablak-zsiráf

KÉPES GYERMEKLEXIKON

ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA

MÉREI FERENC ÉS V. BINÉT ÁGNES

RAJZOLTA SZECSKÓ TAMÁS

ÉS SZECSKÓ ÁGNES

"Az Ablak-Zsiráf gyermeklexikon első olvasói lassan már maguk is szülősorba lépnek. Ezer és ezer kisiskolás ismerkedett a világgal a kötet segítségével, amely nemcsak az anyanyelvi oktatásban vált hasznos kézikönyvvé, hanem a környezetismereti órákon is kiváló segédeszköz lett. A több mint 1200 címszó felöleli mindazt az ismeretanyagot, amelyet a 7-10 éves gyerekeknek el kell sajátítaniuk ahhoz, hogy a szűkebb s tágabb környezetükben eligazodjanak. A szómagyarázatok - ahol csak szükséges és lehetséges - egymásra épülnek, s a dolgok közti logikai összefüggés megtanítása egyik alapvető célkitűzése volt a szerzőknek. A kis olvasók tehát a konkrét ismeretszerzés mellett átfogó gondolkodást is tanulnak. Lexikonunk új címszavakkal és rajzokkal bővült, megújult formájában a XXI. század kisiskolásait is korszerű ismeretekhez juttatja."

MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ, 2007

Nagyon szép állapotban.

Személyesen a XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a könyvet, vagy előre utalást követően a Magyar Posta díjszabásai szerint postázom.

No images

Ár: 1.800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:36:39 +0100
<![CDATA[RUDOLF ENGEL-HARDT A TERMÉSZET CSODÁI]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_rudolf_engel-hardt_a_termeszet_csodai_95506.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_rudolf_engel-hardt_a_termeszet_csodai_95506.php
A TERMÉSZET CSODÁI

KÉPESKÖNYV

Írta és rajzolta: RUDOLF ENGEL-HARDT

Fordította:

GYÖRGY FERENC

RUDOLF-ARNOLD VERLAG . LEIPZIG

Korához képest, szép állapotban.

Személyesen a XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a meséskönyvet, vagy előre utalás után - a Magyar Posta díjszabásai szerint - postázom.

No images

Ár: 1.300 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:36:11 +0100
<![CDATA[ANYUKÁM KÉPESKÖNYVE Rajzolta K. Lukáts Kató, 2001]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_anyukam_kepeskonyve_rajzolta_k__lukats_kato__2001_90626.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_anyukam_kepeskonyve_rajzolta_k__lukats_kato__2001_90626.php
ANYUKÁM KÉPESKÖNYVE

Rajzolta K. Lukáts Kató

Szerkesztette Janikovszky Éva

"K. Lukáts Kató századunkkal egyidőben született, 1900-ban. Nemrégiben azt panaszolta nekem, hogy most kénytelen-kelletlen „öregül" tanul, vagyis igyekszik tudomásul venni azt, hogy az idő múlásával fürgesége, szeme látása, keze vonásának finom biztonsága már nem a régi. Elhittem neki, mert mindig igazat mond, de mégis csodálkoztam. Majd harminc éve ismerem, s az én szememben alig változott. Sebes beszéde, csipkelődő humora, csapongó történetei, amelyek sosincsenek híján a csattanónak és a bölcs tanulságnak, mit sem változtak. Csak szőke haja vált ősszé.
Csak emlékei váltak korunk művelődéstörténetének részeivé. S noha nincs már mellette férje, tanítómestere: Kaesz Gyula sem, Lukáts Kató megőrizte az együtt töltött évtizedek minden szellemi kincsét, minden meleg emberségét. Egy kis szoba az otthona. A bútorokat Kaesz Gyula építőművész tervezte, minden tárgy művésztársak, barátok emlékét őrzi, csakúgy, mint a könyvespolcon a rengeteg dedikált kötet. Saját munkáit a szekrények mélye rejti. A csokoládésdobozok finom rajzaiban még nagyszüleitek gyönyörködtek, a sok-sok képeskönyv, mesekönyv rajzait anyukátok őrizte meg, ha másként nem - emlékezetében. Ezeknek a régi képeskönyveknek, mesekönyveknek a rajzaiból válogattunk most össze egy kötetre valót, hogy egybegyűjtve, egyetlen szép képeskönyvben nyújtsuk át a kisebb-nagyobb gyerekek, s az anyukák, a nagymamák örömére."

Kötet Kiadó, 2001

Nagyon szépen illusztrált meséskönyv, szinte hibátlan állapotban.

Személyesen a XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a meséskönyvet, vagy előre utalás után - a Magyar Posta díjszabásai szerint - postázom.

No images

Ár: 2.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:35:52 +0100
<![CDATA[T. Aszódi Éva Minden napra egy mese Reich Károly r]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_t__aszodi_eva_minden_napra_egy_mese_reich_karoly_r_102082.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_t__aszodi_eva_minden_napra_egy_mese_reich_karoly_r_102082.php
Minden napra egy mese

Válogatta és szerkesztette T. Aszódi Éva

Reich Károly rajzaival

Móra Könyvkiadó, Budapest, 1973

"Minden napra egy mese, s egyik érdekesebb, mint a másik. Az év minden egyes napjára jut belőlük felolvasni-, mesélnivaló, még február 29-ére is, ha szökőév van. A 366 mesét tartalmazó kötetben a magyar mesekincsnek és a világ meseirodalmának színe-javát gyűjtötte egybe a válogató, legjobb íróink és műfordítóink feldolgozásában: angol, francia, német, svéd, norvég, orosz, indiai, kínai, japán népmese-feldolgozások és modern műmesék követik egymást tarka forgatagban. Egyik nap arról hall mesét, hogy miért nem hordanak piros sapkát a békák, másik nap arról, hogy miért alszik a medve télen, vagy milyen tréfát eszelt ki április elsején Móka Miki. A kötet minden egyes lapján új mese kezdődik, örömére a meseolvasó szülőknek s azoknak a gyerekeknek, akik hosszabb történet olvasására még nem mernek belefogni. Reich Károly színes illusztrációi varázsos mesehangulatot árasztanak."

A fotókon látható állapotú meséskönyv.

Személyesen a XIV., Örs vezér térnél oda tudom adni a mesekönyvet, vagy előre utalás után - a Magyar Posta díjszabásai szerint - postázom. Csomagautomatával (foxpost: 790 Ft, vagy MPL: 890 Ft) is küldhetem.

No images

Ár: 1.800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:35:24 +0100
<![CDATA[A honfoglalás és az államalapítás olvasókönyve, Sz]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_a_honfoglalas_es_az_allamalapitas_olvasokonyve__sz_95743.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_a_honfoglalas_es_az_allamalapitas_olvasokonyve__sz_95743.php
A honfoglalás

és az államalapítás

olvasókönyve

llusztrálta: Szecskó Péter

Szerkesztette T. Aszódi Éva

Holló és Társa Könyvkiadó

"Száll a madár, száll az ének

Két fiáról szép Enéhnek:

Zengő madár ágrul ágra,

Zengő ének szájrul szájra."

"Arany János: Rege a csodaszarvasról"

Hibátlan állapotban.

Személyesen a XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a könyvet, vagy előre utalást követően a Magyar Posta díjszabásai szerint postázom. Csomagautomatával (foxpost: 790 Ft, MPL 490 Ft) is küldhetem.

No images

Ár: 1.800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:34:56 +0100
<![CDATA[ANTIK MESEKÖNYV: GRIMM: FIVÉRKE ÉS NŐVÉRKE]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_antik_mesekonyv__grimm__fiverke_es_noverke_89909.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_antik_mesekonyv__grimm__fiverke_es_noverke_89909.php
GRIMM: FIVÉRKE ÉS NŐVÉRKE

RUDOLF ARNOLD VERLAG LEIPZIG:

Antik német leporelló mesekönyv korának megfelelő állapotában.

Személyesen XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a mesekönyvet, vagy előre utalás után postázom. A postaköltséget csomagolás után tudom pontosítani.


No images

Ár: 1.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:34:07 +0100
<![CDATA[STOP Közlekedj okosan 1.-2. RTV-Minerva, 1979 ]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_stop_kozlekedj_okosan_1_-2__rtv-minerva__1979__100887.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_stop_kozlekedj_okosan_1_-2__rtv-minerva__1979__100887.php
Imre István

STOP Közlekedj okosan 1.-2.

Szerkesztő: Ivanits Lilla

Szakértő: Fábián Lajos

Rajzolta: Cseh András

"Kutyus és Cicus kalandjait láthattátok televízióban, moziban, most képeskönyv formájában még közelebbről megismerkedhettek velük. Nézegessétek Cicus ügyetlen csetlését-botlását, és fogadjátok meg Kutyus jó tanácsait. Eszetekbe ne jusson olyan meggondolatlannak és szeleburdinak lenni, mint Cicus! Válaszoljatok Kutyus kérdéseire, és közlekedjetek mindig szabályosan és óvatosan!"

Dargay Attila figuráinak felhasználásával.

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

RTV-Minerva, Budapest 1979

A sarkainál látszik a használat, belül az oldalak szép állapotban vannak.

Személyesen a XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a mesekönyveket, vagy előre utalás után - a Magyar Posta díjszabásai szerint - postázom. A postaköltséget csomagolás után tudom pontosítani. Csomagautomatával (Foxpost: 700 Ft, vagy MPL: 890 Ft) is küldhetem.

No images

Ár: 2.500 Ft
Quantity: 2
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:33:41 +0100
<![CDATA[BÁLINT ÁGNES Micsoda pók a vízipók! 1985]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_balint_agnes_micsoda_pok_a_vizipok__1985_98003.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_balint_agnes_micsoda_pok_a_vizipok__1985_98003.php
BÁLINT ÁGNES

Micsoda pók a vízipók!

SZABÓ SZABOLCS rajzaival

Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1985

Szép, megkímélt állapotú meséskönyv.

Személyesen a XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a meséskönyvet, vagy előre utalás után - a Magyar Posta díjszabásai szerint - postázom. Csomagautomatával (foxpost: 790 Ft, MPL: 490 Ft) is küldhetem.

No images

Ár: 2.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:33:12 +0100
<![CDATA[T. Aszódi Éva Kisgyermekek nagy mesekönyve, ]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_t__aszodi_eva_kisgyermekek_nagy_mesekonyve___102081.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_t__aszodi_eva_kisgyermekek_nagy_mesekonyve___102081.php
Kisgyermekek nagy mesekönyve

Válogatta és szerkesztette T. Aszódi Éva,

Borító és belső illusztrációk: Bartos Ildikó munkája.

Auktor Könyvkiadó

Nagyon szép állapotú meséskönyv. 383 oldalas, + tartalomjegyzék: 5 oldalas.

Személyesen a XIV., Örs vezér térnél oda tudom adni a mesekönyvet, vagy előre utalás után - a Magyar Posta díjszabásai szerint - postázom. Csomagautomatával (foxpost: 790 Ft, vagy MPL: 890 Ft) is küldhetem.

No images

Ár: 2.700 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:32:41 +0100
<![CDATA[Antik mesekönyv: KIS PÉK PETI KINCSET TALÁL]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_antik_mesekonyv__kis_pek_peti_kincset_talal_46642.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_antik_mesekonyv__kis_pek_peti_kincset_talal_46642.php
Kis Pék Peti kincset talál, írta: Babay József, Róna Emy rajzaival, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R.-T. kiadása, (antik mesekönyv) korának megfelelő állapotban:

No images

Ár: 2.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:32:09 +0100
<![CDATA[SAJDIK FERENC HÁT (M)ILYENEK A KUTYÁK?]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_sajdik_ferenc_hat__m_ilyenek_a_kutyak__74718.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_sajdik_ferenc_hat__m_ilyenek_a_kutyak__74718.php
SAJDIK FERENC

HÁT

(M)ILYENEK

A KUTYÁK?

MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 1983

Szinte hibátlan állapotban.

"Vajon mindent tudunk már a kutyákról?

Ó, dehogy,.. stb!"

Személyesen a XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a könyvet, vagy előre utalás után postázom.

No images

Ár: 700 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:31:38 +0100
<![CDATA[Tapsi koma kalandjai, 1987]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_tapsi_koma_kalandjai__1987_95731.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_tapsi_koma_kalandjai__1987_95731.php
Tapsi koma kalandjai
Rajzolta:
Rene Clocke
Fordította:
Selmeci Gyöngyi
A fordítást az angol kiadással egybevetette
Zsámboki Péter
Officina Nova,

1987 évi kiadású nagyon szép állapotú, gazdagon illusztrált mesekönyv.

Mérete: 23 x 33 cm.

Személyesen a XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a mesekönyvet, vagy előre utalást követően a Magyar Posta díjszabásai szerint postázom. Csomagautomatával (foxpost: 790 Ft, MPL 490 Ft) is küldhetem.

No images

Ár: 1.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:31:09 +0100
<![CDATA[Csukás István Oriza-Triznyák Mirr-Murr kalandjaib]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_csukas_istvan_oriza-triznyak_mirr-murr_kalandjaib_92412.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_csukas_istvan_oriza-triznyak_mirr-murr_kalandjaib_92412.php
Csukás István

Oriza-

Triznyák

Mirr-Murr kalandjaiból

Foky Ottó bábfiguráival

Második kiadás

Öt éven felülieknek

"Vajon mit rejt ez a nyakatekert szó? Ki hallott már ilyet! Pedig sokan emlegetik ezt a nevet – mondhatnánk országos hírű. Ő ugyanis a nevezetes csavargó macska, Mirr-Murr legfélelmetesebb barátja, kalandjainak társa. És kicsoda Mirr Murr? Azt igazán minden tévénéző gyerek tudja, meg azok a gyerekek is, akik elolvasták Csukás István jól sikerült mesesorozatát, az Egy szürke kiscsacsit, Mirr-Murr kalandjait és a Pintyőke cirkusz, világszám!-ot. És hogy a Móra Kiadó nagy örömet szerezzen olvasóinak, a közkedvelt meséket Foky Ottó kedves bábfiguráinak színes fényképeivel jelenteti meg."

Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest 1977

Nagyon szép, szinte hibátlan állapotban.

Személyesen a XIV., Örs vezér térnél oda tudom adni a mesekönyvet, vagy előre utalás után - a Magyar Posta díjszabásai szerint - postázom. Csomagautomatával (foxpost: 790 Ft, MPL: 490 Ft) is küldhetem.
No images

Ár: 1.400 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:30:47 +0100
<![CDATA[WEÖRES SÁNDOR HA A VILÁG RIGÓ LENNE]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_weores_sandor_ha_a_vilag_rigo_lenne_90104.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_weores_sandor_ha_a_vilag_rigo_lenne_90104.php
WEÖRES SÁNDOR

HA A VILÁG

RIGÓ LENNE

Hincz Gyula rajzaival

Móra Könyvkiadó, Budapest, 1976

Újszerű, szép állapotú kötet.

Személyesen a XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a meséskönyvet, vagy előre utalás után - a Magyar Posta díjszabásai szerint - postázom. Csomagautomatával (foxpost. 700 Ft, vagy MPL: 890 Ft) is küldhetem.

No images

Ár: 1.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:30:06 +0100
<![CDATA[Kolozsvári G. Emil - Cakó: BOLONDOS MESÉK]]> http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_kolozsvari_g__emil_-_cako__bolondos_mesek_82818.php http://e-antique.eu/piacter/gyerekkonyv_kolozsvari_g__emil_-_cako__bolondos_mesek_82818.php
Kolozsvári Grandpierre Emil-Cakó Ferenc

BOLONDOS MESÉK

Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1987

Szinte hibátlan állapotban.

Személyesen a XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a m. könyvet, vagy előre utalás után - a Magyar Posta díjszabásai szerint - postázom. Csomagautomatával (foxpost: 790 Ft, MPL: 490 Ft) is küldhetem.No images

Ár: 1.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 14 Jan 2018 15:29:40 +0100