e-Antique.eu Marketplace Antiquarian book subcategory recently uploaded goods http://e-antique.eu/piacter/index.php e-Antique.eu MarketplaceAntiquarian book subcategory recently uploaded goods eng <![CDATA[Kelemen Béla: Magyar Német szótár Athenaeum]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_kelemen_bela__magyar_nemet_szotar_athenaeum_122325.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_kelemen_bela__magyar_nemet_szotar_athenaeum_122325.php Athenaeum ki. 1942 .
Irányár: 10000 Ft

No images

Price: 10.000 Ft
Quantity: 1
Place: Pest]]>
Tue, 01 Dec 2020 08:44:00 +0000
<![CDATA[1500 kötet antik könyv eladó]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1500_kotet_antik_konyv_elado_118480.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1500_kotet_antik_konyv_elado_118480.php


+ 6000 db. 1945. utáni könyv

No images

Price: 3.000 Ft
Quantity: 99
Place: Baranya]]>
Tue, 01 Dec 2020 07:05:31 +0000
<![CDATA[Magyar föld - Magyar nép I-II.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_magyar_fold_-_magyar_nep_i-ii__118468.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_magyar_fold_-_magyar_nep_i-ii__118468.php


Magyar föld és magyar nép: ez a két ősi és örök pillér, amelyen nemzetünk és országunk boldogabb jövője felépül.A föld népe vagyunk, elszakíthatatlanul és megmásíthatatlanul, sokkal inkább, mint Európa bármely nemzete. Történetei, megmaradásunk, erősödésünk, terjeszkedésünk záloga ősidők óta a föld volt, a vérrel és verejtékkel oly sokat öntözött ősi magyar barázda, mely számunkra nemcsak kenyeret termelt, de éltető erőnk volt attól kezdve, hogy Árpád népe tanyát ütött és megtelepedett a Duna-Tisza tájon, életünk legyőzhetetlen, mindig újra sarjadó faji erőink szimboluma.A történeti igazságot: "akié a föld azé az ország" - ki értené meg jobban és igazabbul, a mélységes alázat és bűnbánó tudat érzésével, mint éppen mi magyarok? Hiszen históriánk mélységeiben a nagy történelmi megpróbáltatások, megaláztatások és újjászületések történéseinek legmélyén mindig ott feszült és feszül az ősi nagy akarat: a magyar föld meghódítására. Ott feszült, izgatott és lelkesített a nagy cél: megszerezni a földet, az országot, a nép, a magyar fajta számára.A magyar föld és nép története arra tanít, hogy szeressük kimondhatatlanul ezt a drága földet, melynek minden röge multunkat és jövőnket jelenti. És szeressük a népet, a falu népét, ősi magyar szépségeink, művészetünk, szokásaink, zenénk egyetlen és igazi kifejezőjét.Szolgálja ennek a könyvnek minden sora, minden mondata a magyar föld és magyar nép ügyét és hirdesse igazságát.Az 1. kötet tartalomjegyzéke:ElőszóA magyar FöldA magyar mezőgazdaság történeteA magyar földkérés történeteA magyar föld sorsa a FelvidékenA magyar föld sorsa a DélvidékenA magyar mezőgazdaság két korszakaA magyar állattenyésztésKertgazdaságunk jelene és jövőjeA magyar erdőgazdálkodás helyzeteA magyar fajtaParasztságunk történeteParasztságunk életeGazdatársadalmi szervezetekA mezőgazdasági munkásvédelem fejlődése és problémáiA magyar nép művészeteA 2. kötet tartalomjegyzéke:A megnagyobbodott Magyarország községeinek adattára (az 1941. évi helységnévtár adatainak felhasználásával)Személyi adattár

No images

Price: 15.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Tue, 01 Dec 2020 07:05:05 +0000
<![CDATA[Szerelem az élők világában I-III. 1910.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_szerelem_az_elok_vilagaban_i-iii__1910__118463.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_szerelem_az_elok_vilagaban_i-iii__1910__118463.php
No images

Price: 5.000 Ft
Quantity: 3
Place: Baranya]]>
Tue, 01 Dec 2020 07:04:37 +0000
<![CDATA[Mécs László összes versei (aláírt,számozott)]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_mecs_laszlo_osszes_versei__alairt_szamozott__118457.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_mecs_laszlo_osszes_versei__alairt_szamozott__118457.php


Hajnali harangszóRabszolgák énekelnekVigasztalóAz ember és az árnyékaÜveglegendaLegyen világosságFehéren és kékenÉlőket nézekForgószínpad

No images

Price: 10.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Tue, 01 Dec 2020 07:04:17 +0000
<![CDATA[Supka Géza : Az átkozott asszony]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_supka_geza___az_atkozott_asszony_118462.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_supka_geza___az_atkozott_asszony_118462.php


Nyomtatta a "Grafika" Könyvnyomdai műintézet, Nagyvárad. Ritka!A nádor helyszíni szemlére indulA rémségek éjszakájaMit látott a cseteji pap Szilveszter éjjelén? 11Egy vizsgálóbírói kihallgatás háromszáz évvel ezelőttMert rendnek kell lennieII. Mátyás is igazságos volt?Az "átkozott asszony" utolsó éveiA legenda vámpirasszonyaMi joga volt az uraságnak a jobbágyával szemben?Egy irgalmatlan korszakA nádor helyszíni szemlére indul.Thurzó György, a nádor, fázósan és rosszkedvűen bujt meg kocsi-hintajának szögletébe. Rókamállas bundájába mélyen belefúrta magát s nem sok kedvet mutatott arra, hogy a hintó többi vendég-utasával szót váltson.Mord hangulatának meg is volt az oka. Most egy éve vállalta el éppen a nádorságot, kimondottan habsburgi urának, II. Mátyás királynak óhajtására, aki néki már régibb idők óta patrónusa és jóakarója volt. Hiszen még csak négy éve történt a nagy palotaforradalom Rudolf császár ellen. Ez a derék alkimista ugyanis teljesen beleőrült a maga ördöngös, bűbájos praktikáiba, semmit sem törődött az ország dolgával s még a saját főhercegi rokonsága sem tudott a közelébe férkőzni. Erre aztán a főhercegek egy szép napon összeesküdtek a törvényes uralkodó ellen s még életében megválasztották a család fejévé s ezzel egyben uralkodóvá is Mátyás főherceget. Ez 1606 március 21-én történt s rá három hétre már gróffá nevezte ki az új király Thurzó Györgyöt.A királynak minden oka megvolt rá, hogy Illésházy István nádor halála után, 1609-ben, Thurzó György megválasztását erőszakolja ki a magyar rendeknél. Thurzó régi kalmár - bankár - családból eredt s így már eleve megvolt benne a hajlandóság a kényes tárgyalások ügyes lefolytatására. Amellett a magyar urak is kedvelték a néha-néha morc kedvű, de egyébként igen jó szívű és mindig igazságos főurat; amellett Thurzó gazdag ember is volt, aki aligha esik majd bizonyos külhatalmak anyagi kísértéseinek áldozatáúl. Rokonsága révén az ország főrendei között nagy a befolyása.

No images

Price: 5.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Tue, 01 Dec 2020 07:03:58 +0000
<![CDATA[Elbeszélések a rómaiak történetéből a V-ik sz.1888]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_elbeszelesek_a_romaiak_tortenetebol_a_v-ik_sz_1888_118461.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_elbeszelesek_a_romaiak_tortenetebol_a_v-ik_sz_1888_118461.php


Révai Testvérek kiadása-A Magyar Tudományos AkadémiaKönyvkiadó-VállalataEz a kötet, a melyet ujabb kiadásban ajánlunk fel a közönségnek, jóllehet önmagában is teljesen befejezett művet képez, mindazonáltal az Elbeszélések a rómaiak történetéből az V-ik században czímű munka egyik kiegészítő része is.Két nagy és egymással gyakran a legszorosabb összeköttetésben álló általános tény, egészen sajátságos jelleget kölcsönöz az ötödik századnak a történelemben s e két tény a Rómaiság küzdelme a Barbárság ellen, továbbá az Egyház küzdelme a Császárok s az igazhitűségé az eretnekség és szakadárság ellen...

No images

Price: 10.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Tue, 01 Dec 2020 07:03:43 +0000
<![CDATA[Dr. Arany György Gyógyitó természet]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_dr__arany_gyorgy_gyogyito_termeszet_118460.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_dr__arany_gyorgy_gyogyito_termeszet_118460.php


"Egészséges testben, egészséges lélek" - talán elcsépeltnek hangzik - de sohasem hangoztatható elégszer. Mélységes értelme akkor villan át agyunkon és akkor rögzítődik tudatunkban valósággá, amikor egészségünk már veszendő, s akkor értékelnők igazán, amikor visszaszerzése már esetleg csak hosszabb, türelmesen folytatott gyógykezelés által lehetséges. Az élet lelki, legmagasztosabb célja után is csak egészséges, munkabíró szervezettel törekedhetünk jó eredménnyel. Tehát az ember legfontosabb dolga, legelső kötelessége: az egészségnek, mint legnagyobb kincsnek megőrzése.Mi az útja-módja annak, hogy testünk egészségét, munkabírását fenntartsuk, megőrizzük? Elsősorban meg kell ismernünk az egészséges életmód törvényeit, szabályait, azután pedig alkalmazkodnunk kell azokhoz. Csak ez az egyetlen, járható és biztos út, nincs rá más mód vagy lehetőség.Könyvünk célja, hogy egyrészt az egészséges életmód, korszerű étrend és főzés szabályait feltárja: ezzel kívánja az egészség fenntartásának, megőrzésének és így a betegségek megelőzésének ügyét szolgálni. Másrészt behatóan tárgyalja azt az útat, amelyen a meggyöngült vagy elvesztett egészségünket, a természet törvényeinek megismerése és alkalmazása által, javíthatjuk, illetve visszaszerezhetjük, fájdalmainkat enyhíthetjük.

No images

Price: 5.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Tue, 01 Dec 2020 07:03:28 +0000
<![CDATA[Hoffmann, Franz:Kriegsbilder 1857.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_hoffmann__franz_kriegsbilder_1857__118374.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_hoffmann__franz_kriegsbilder_1857__118374.php
No images

Price: 20.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Tue, 01 Dec 2020 07:03:13 +0000
<![CDATA[Nyugat folyóirat]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_nyugat_folyoirat_106501.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_nyugat_folyoirat_106501.php


Főszerkesztő : IgnotusSzerkesztők : Ady Endre-Babits Mihály-Ambrus Zoltán - Elek Artur1918: 2.3.4.5.7.8.9.10.11.Főszerkesztő : IgnotusSzerkesztők : Ady Endre-Babits Mihály-Ambrus Zoltán1926: 8.9.10.11.12.13.15.16.17.19.20.21.22.23.24.Főszerkesztő : IgnotusSzerkesztők : Babits Mihály - Gellért Oszkár - Osvát Ernő1927: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.Főszerkesztő : IgnotusSzerkesztők : Babits Mihály - Gellért Oszkár - Osvát Ernő1929: 2.4.5.7.10.11.12.Főszerkesztő : IgnotusSzerkesztők : Babits Mihály - Gellért Oszkár - Osvát Ernő

No images

Price: 80.000 Ft
Quantity: 47
Place: Baranya]]>
Tue, 01 Dec 2020 07:02:58 +0000
<![CDATA[Pokorny Jenő Ármin-Franczia-magyar szótár I-III.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_pokorny_jeno_armin-franczia-magyar_szotar_i-iii__118080.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_pokorny_jeno_armin-franczia-magyar_szotar_i-iii__118080.php


Pokorny Jenő Ármin: Franczia-magyar szótár I. A-C (1880) Kiadja Rautmann Frigyes, Budapest; Wilckens F. C. és fia nyomása, BudapestFranczia-magyar szótár II.:D-N (1880) Kiadja Rautmann Frigyes, Budapest; Wilckens F. C. és fia nyomása, BudapestFranczia-magyar szótár III.:O-Zythum (1892) Kiadja Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest

No images

Price: 15.000 Ft
Quantity: 3
Place: Baranya]]>
Tue, 01 Dec 2020 07:02:44 +0000
<![CDATA[Tamás Lajos-Erdély]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_tamas_lajos-erdely_118081.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_tamas_lajos-erdely_118081.php
No images

Price: 20.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Tue, 01 Dec 2020 07:02:29 +0000
<![CDATA[Sir William Rupert Hay-Two years In kurdistan 1921]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_sir_william_rupert_hay-two_years_in_kurdistan_1921_118083.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_sir_william_rupert_hay-two_years_in_kurdistan_1921_118083.php


Contents ...ChaptersIntroductoryGeographical : Fauna and FloraThe KurdsThe TribeThe Population of The Towns, and other RacesAgriculture and TradeAltun Keupri, and First Visit To ArbilKoi And RaniaVisit To The Khushnao, and other ToursArbil AgainFormation of The Arbil DivisionRawanduz And The GorgeYusuf BegThree Quiet MonthsVisits To Rawanduz and The Persian FrontierNuri : The Death of Two Great MenThe Beginning of The TroubleThe Storm BurstsKhurshid Agha Keeps His WordReconstructionConclusionAppendix A. -Administrative System of The Turkish EmpireAppendix B. -Summary of The Events In Mesopotamia From The Armistice To The End of I920

No images

Price: 15.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Tue, 01 Dec 2020 07:02:14 +0000
<![CDATA[A magyarság néprajza I-IV.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_magyarsag_neprajza_i-iv__118078.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_magyarsag_neprajza_i-iv__118078.php
No images

Price: 60.000 Ft
Quantity: 4
Place: Baranya]]>
Tue, 01 Dec 2020 07:01:59 +0000
<![CDATA[Ergänzungen physiographie der braunkohle 1871]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_erganzungen_physiographie_der_braunkohle_1871_118082.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_erganzungen_physiographie_der_braunkohle_1871_118082.php
No images

Price: 30.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Tue, 01 Dec 2020 07:01:40 +0000
<![CDATA[Dr. Gáspár Ferencz-A Föld körül I-VI.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_dr__gaspar_ferencz-a_fold_korul_i-vi__118079.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_dr__gaspar_ferencz-a_fold_korul_i-vi__118079.php
No images

Price: 60.000 Ft
Quantity: 6
Place: Baranya]]>
Tue, 01 Dec 2020 07:01:21 +0000
<![CDATA[A magyar katona vitézségének ezer éve I-II.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_magyar_katona_vitezsegenek_ezer_eve_i-ii__118384.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_magyar_katona_vitezsegenek_ezer_eve_i-ii__118384.php
No images

Price: 10.000 Ft
Quantity: 2
Place: Baranya]]>
Tue, 01 Dec 2020 07:00:49 +0000
<![CDATA[Báró Doblhoff Lily - Horthy Miklós]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_baro_doblhoff_lily_-_horthy_miklos_118385.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_baro_doblhoff_lily_-_horthy_miklos_118385.php
No images

Price: 15.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Tue, 01 Dec 2020 07:00:37 +0000
<![CDATA[Jókai Mór forradalom alatt írt művei 1875.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor_forradalom_alatt_irt_muvei_1875__118450.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor_forradalom_alatt_irt_muvei_1875__118450.php


Aranyozott kiadói egész vászonkötés.Két esztendő ki volt szakítva eddigelé irói életemből. A két legsúlyosabb, legnevezetesebb év: 1848 és 1849.A mit ez idő alatt irtam, három olyan lapban jelent, melyeknek példányai ma már csak, mint unicumok léteznek s megjelenésük idején is nagyon kevéssé voltak elterjedve.E müveimet; melyek részint szépirodalmi és történelmi munkálatok, részint a napi kérdésekkel foglalkozó humoristicumok, részint politikai irányeszmék, most összegyűjtve, rendezve és megrostálva adom által a nyilvánosságnak.Erre több indok buzdított.Legfőbb az, hogy e müveimet nem tartom elveszendőknek. E müvekben látom irói kedélyem ifjúságát , átmelegítve a legmerészebb reményektől; a követelő fantáziát, mely a sorstul ábrándjai megvalósítását várja, mely kéjeleg a csodálatos napok sugárözönében s dühöng a réméjszakák vérvilágításában s túlzó csapongásaival egy nemzet hangulatát követi csupán. - Soha ugy irni, miként akkor, nem tudnék többé: - soha ugy érezni a leirottat, ugy visszaadni a szív igaz keservét és örömét, és soha oly bátran kimondani azt, a mit kigondoltam.

No images

Price: 10.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Tue, 01 Dec 2020 07:00:22 +0000
<![CDATA[Giorgio Pini : Mussolini]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_giorgio_pini___mussolini_118387.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_giorgio_pini___mussolini_118387.php
No images

Price: 5.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Tue, 01 Dec 2020 07:00:07 +0000
<![CDATA[Várkonyi Nándor : Magyar katonaköltők 1940.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_varkonyi_nandor___magyar_katonakoltok_1940__118388.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_varkonyi_nandor___magyar_katonakoltok_1940__118388.php


A magyar katonaírók és katonaköltők jelen kisenciklopédiája egy olyan tematikus feldolgozás, ahol a társadalmi és irodalmi élet speciális megnyilvánulásával találkozhatunk. Az egykori, egyenruhát viselő költők, írók egyéni élményeik, megfigyeléseik alapján tárták fel a különböző korok hadseregeinek, katonáinak mindennapi életét. Többségében valójában ők maguk jelennek meg a csatamezőkön, várfokokon, laktanyákban, gyakorlótereken, hogy azután versekben, novellákban, regényekben tegyék közkincsé gondolataikat, érzéseiket, vágyaikat, emlékeiket. A történelmi, irodalmi példák egész sora azt mutatta, hogy igen sok vers, elbeszélés valójában egy pillanatfelvétel volt az adott kor katonaéletéből. A haza és a nemzeti haladás fegyveres védelme, a katonai hagyományok őrzése, a történelmi, erkölcsi példaképek bemutatása, a honvédelem gondolatának érzelmi és akarati megjelenítés, a társadalom és a hadsereg, a civil és a katonai életforma személyiségfejlődésben tükröződő kapcsolata számos alkotók témája volt. A kisenciklopédiát haszonnal forgathatják a ma és a jövő hadseregének katonái, valamint az irodalomkedvelő civil olvasók egyaránt. A kötetnek ott van a helye a magán- és a közkönyvtárak polcain.

No images

Price: 10.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Tue, 01 Dec 2020 06:59:49 +0000
<![CDATA[A magyar büntetőtörvények 1912]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_magyar_buntetotorvenyek_1912_110502.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_magyar_buntetotorvenyek_1912_110502.php
No images

Price: 1.990 Ft
Quantity: 1
Place: Hajdú-Bihar]]>
Mon, 30 Nov 2020 13:30:23 +0000
<![CDATA["Jászkunok előre" 68-as baka históriája- írta ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv__jaszkunok_elore__68-as_baka_historiaja-_irta__122312.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv__jaszkunok_elore__68-as_baka_historiaja-_irta__122312.php Igen ritka példány, az első világháború kis története.

No images

Price: 1.500 Ft
Quantity: 1
Place: Jász-Nagykun-Szolnok]]>
Mon, 30 Nov 2020 11:07:03 +0000
<![CDATA["Jászkunok előre" 68-as baka históriája- írta ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv__jaszkunok_elore__68-as_baka_historiaja-_irta__122311.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv__jaszkunok_elore__68-as_baka_historiaja-_irta__122311.php Igen ritka példány, az első világháború kis története.

No images

Price: 1.500 Ft
Quantity: 1
Place: Jász-Nagykun-Szolnok]]>
Mon, 30 Nov 2020 11:05:20 +0000
<![CDATA[Tolnai Regénytára - 8 db minikönyv]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_tolnai_regenytara__-_8_db_minikonyv_122307.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_tolnai_regenytara__-_8_db_minikonyv_122307.php 1 db 700 ft. mind 4000 ft- 500 ft/db

No images

Price: 700 Ft
Quantity: 1
Place: Jász-Nagykun-Szolnok]]>
Mon, 30 Nov 2020 09:32:56 +0000
<![CDATA[Dickens: Copperfield Dávid ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_dickens__copperfield_david___112076.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_dickens__copperfield_david___112076.php
No images

Price: 3.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 29 Nov 2020 19:59:28 +0000
<![CDATA[Schalom Asch: Moszkva + Varsó /regény]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_schalom_asch__moszkva_____varso__regeny_120920.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_schalom_asch__moszkva_____varso__regeny_120920.php Az ár- a 2 db. együtt !

No images

Price: 2.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 29 Nov 2020 19:27:17 +0000
<![CDATA[Ballagi Mór: Iskolai és utazási, német zsebszótár]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ballagi_mor__iskolai_es_utazasi__nemet_zsebszotar_121757.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ballagi_mor__iskolai_es_utazasi__nemet_zsebszotar_121757.php Irányár: 7000 Ft

No images

Price: 7.000 Ft
Quantity: 1
Place: Pest]]>
Sun, 29 Nov 2020 13:16:09 +0000
<![CDATA[Károli Gáspár:Új Testamentom 1915. eladó]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_karoli_gaspar_uj_testamentom_1915__elado_92939.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_karoli_gaspar_uj_testamentom_1915__elado_92939.php

Bibliofil papíron nyomtatva 13 x 9 cm


keménykötésú, jó állapotú, de a gerince sérült


Kiadta a Brit és Külföldi Biblia társulat


Új testamentom 475 oldal


Zsoltárok Könyve 145 oldal

No images

Price: 700 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 26 Nov 2020 16:45:09 +0000
<![CDATA[Dr Dengl János: Levelező gyorsírás 1918. eladó]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_dr_dengl_janos__levelezo_gyorsiras_1918__elado_103354.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_dr_dengl_janos__levelezo_gyorsiras_1918__elado_103354.php

puhafedelú

No images

Price: 700 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 26 Nov 2020 16:44:54 +0000
<![CDATA[Gulácsy Irén: Fekete vőlegények eladó]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_gulacsy_iren__fekete_volegenyek_elado_118469.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_gulacsy_iren__fekete_volegenyek_elado_118469.php
No images

Price: 1.200 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 26 Nov 2020 16:44:38 +0000
<![CDATA[Nyírő József: Korhadt fakeresztek abaposztóba kötv]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_nyiro_jozsef__korhadt_fakeresztek_abaposztoba_kotv_116627.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_nyiro_jozsef__korhadt_fakeresztek_abaposztoba_kotv_116627.php
No images

Price: 1.700 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 26 Nov 2020 16:44:00 +0000
<![CDATA[Vitéz Somogyvári Gyula Ne sárgulj fűzfa I-II.eladó]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_vitez_somogyvari_gyula_ne_sargulj_fuzfa_i-ii_elado_118467.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_vitez_somogyvari_gyula_ne_sargulj_fuzfa_i-ii_elado_118467.php
No images

Price: 1.600 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 26 Nov 2020 16:43:34 +0000
<![CDATA[Vitéz Somogyvári Gyula: Virágzik a mandula eladó]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_vitez_somogyvari_gyula__viragzik_a_mandula__elado_118465.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_vitez_somogyvari_gyula__viragzik_a_mandula__elado_118465.php
No images

Price: 800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 26 Nov 2020 16:42:49 +0000
<![CDATA[Vitéz Somogyvári Gyula: és Mihály harcolt eladó]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_vitez_somogyvari_gyula__es_mihaly_harcolt_elado_118466.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_vitez_somogyvari_gyula__es_mihaly_harcolt_elado_118466.php
No images

Price: 700 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 26 Nov 2020 16:42:19 +0000
<![CDATA[Gyöngyösi István: Marssal társalkodó Murányi Vénus]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_gyongyosi_istvan__marssal_tarsalkodo_muranyi_venus_93949.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_gyongyosi_istvan__marssal_tarsalkodo_muranyi_venus_93949.php

Kiadta:A Magyar Jövő Ifj.Irod. RT


1922. Budapest

No images

Price: 700 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 26 Nov 2020 16:41:53 +0000
<![CDATA[MagyarRitkaságHistória Perényi Ferenc kiszabadulás]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_magyarritkasaghistoria_perenyi_ferenc_kiszabadulas_114982.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_magyarritkasaghistoria_perenyi_ferenc_kiszabadulas_114982.php

Hasonmás kiadás

No images

Price: 900 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 26 Nov 2020 16:41:42 +0000
<![CDATA[Herczeg Ferenc 6könyve gyüjteményes díszkiadásban ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_herczeg_ferenc_6konyve_gyujtemenyes_diszkiadasban__118396.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_herczeg_ferenc_6konyve_gyujtemenyes_diszkiadasban__118396.php
VIII. kötet Simon Zsuzsa és Idegenek között


XXVI. A Dolovai nábob lánya


VI. k. Szelek szárnyán


XIII. k Szabolcs házassága és Egy lány történeteNo images

Price: 3.600 Ft
Quantity: 4
Place: Budapest]]>
Thu, 26 Nov 2020 16:41:02 +0000
<![CDATA[Jókai Mór - Az uj földesúr, 1907, 1 kötet]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor_-_az_uj_foldesur__1907__1_kotet_122227.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor_-_az_uj_foldesur__1907__1_kotet_122227.php
No images

Price: 500 Ft
Quantity: 1
Place: Jász-Nagykun-Szolnok]]>
Wed, 25 Nov 2020 09:02:50 +0000
<![CDATA[Sárvári Pál 1802 Philosophia Moralis]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_sarvari_pal_1802_philosophia_moralis_45830.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_sarvari_pal_1802_philosophia_moralis_45830.php
No images

Price: 55.000 Ft
Quantity: 1
Place: Pest]]>
Tue, 24 Nov 2020 15:47:47 +0000
<![CDATA[Jókai Mór, Csataképek]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor__csatakepek_119337.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor__csatakepek_119337.php
No images

Price: 1.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 23 Nov 2020 18:17:29 +0000
<![CDATA[Jókai Mór, A három márványfej]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor__a_harom_marvanyfej_119338.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor__a_harom_marvanyfej_119338.php
No images

Price: 1.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 23 Nov 2020 18:17:15 +0000
<![CDATA[Jókai Mór, Virradóra]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor__virradora_119339.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor__virradora_119339.php
No images

Price: 1.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 23 Nov 2020 18:16:59 +0000
<![CDATA[Jókai Mór, Fráter György]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor__frater_gyorgy_119340.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor__frater_gyorgy_119340.php
No images

Price: 1.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 23 Nov 2020 18:16:43 +0000
<![CDATA[Jókai Mór, Fráter György]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor__frater_gyorgy_119341.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor__frater_gyorgy_119341.php
No images

Price: 1.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 23 Nov 2020 18:16:30 +0000
<![CDATA[Hagyatékból, több száz könyv,egyben,alkalmi áron e]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_hagyatekbol__tobb_szaz_konyv_egyben_alkalmi_aron_e_90992.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_hagyatekbol__tobb_szaz_konyv_egyben_alkalmi_aron_e_90992.php
No images

Price: 29.990 Ft
Quantity: 5
Place: Fejér]]>
Sun, 22 Nov 2020 16:48:25 +0000
<![CDATA[Egyetemes történelmi atlasz 1935]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_egyetemes_tortenelmi_atlasz_1935_66632.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_egyetemes_tortenelmi_atlasz_1935_66632.php
No images

Price: 2.400 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 16 Nov 2020 15:20:38 +0000
<![CDATA[Pippich, Karl - Kriegs-Skizzenbuch 1915 aus.......]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_pippich__karl_-_kriegs-skizzenbuch_1915_aus________116604.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_pippich__karl_-_kriegs-skizzenbuch_1915_aus________116604.php
Háborús vázlatfüzet 1915 Galíciából és a Kárpátokból.

No images

Price: 10.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Wed, 11 Nov 2020 11:54:19 +0000
<![CDATA[Dr.Fülöp Zsigmond: A kis tudós]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_dr_fulop_zsigmond__a_kis_tudos_120919.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_dr_fulop_zsigmond__a_kis_tudos_120919.php
No images

Price: 2.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Tue, 10 Nov 2020 22:40:36 +0000
<![CDATA[Eötvös József: Összes regényei (olcsón eladó)]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_eotvos_jozsef__osszes_regenyei______olcson_elado__121978.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_eotvos_jozsef__osszes_regenyei______olcson_elado__121978.php


A képeken látható állapotban


( az elején szét van nyílva, a végén 1 lap kijár )


Posta/futár az érvényes díjszabással megoldható

No images

Price: 3.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 09 Nov 2020 13:53:40 +0000
<![CDATA[Radnóti Miklós Meredek út aláírt példány]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_radnoti_miklos_meredek_ut_alairt_peldany_61830.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_radnoti_miklos_meredek_ut_alairt_peldany_61830.php


No images

Price: 600.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 05 Nov 2020 07:19:56 +0000
<![CDATA[Tolnai Új Világlexikon]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_tolnai_uj_vilaglexikon_92838.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_tolnai_uj_vilaglexikon_92838.php Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt.
Nyomtatott Tolnai Világlapja Nyomdai Műintézete váltakozó ( variabilis ) körforgógépén.No images

Price: 4.000 Ft
Quantity: 7
Place: Pest]]>
Thu, 29 Oct 2020 18:00:15 +0000
<![CDATA[Gróf Corti Egon Caser - Erzsébet -1935]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_grof_corti_egon_caser_-_erzsebet_-1935_115221.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_grof_corti_egon_caser_-_erzsebet_-1935_115221.php
No images

Price: 800 Ft
Quantity: 1
Place: Jász-Nagykun-Szolnok]]>
Mon, 26 Oct 2020 18:06:58 +0000
<![CDATA[Minikönyv : Mennyei kulcs 1922]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_minikonyv___mennyei_kulcs_1922_81190.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_minikonyv___mennyei_kulcs_1922_81190.php A könyv szép állapotú, a képen látható szinben és mintával a borítóján, csak a záró csat hiányzik.Két sarok kopott. A lap szélei aranyozottak. A könyvecske több szentképet is tartalmaz - 240 számozott oldal.Méreei : 6 x 8,5 cm

No images

Price: 2.500 Ft
Quantity: 1
Place: Jász-Nagykun-Szolnok]]>
Mon, 26 Oct 2020 18:02:30 +0000
<![CDATA[Antik könyv : Kalendárium és imakönyv 1880]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik_konyv___kalendarium_es_imakonyv_1880_80077.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik_konyv___kalendarium_es_imakonyv_1880_80077.php Mindennapi imádságok, Krisztus Atyafisága 1-4 rész.
A könyv borítója hiányzik,- 348. számozott oldal. A hátsó oldalon családi beírások. Továbbá 2 db gyónási szelvény 1895- 1896-ból. A könyv használt, javításra szorul.

No images

Price: 1.000 Ft
Quantity: 1
Place: Jász-Nagykun-Szolnok]]>
Mon, 26 Oct 2020 17:55:37 +0000
<![CDATA[Égi manna - Imádságos és énekeskönyv - 1925]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_egi_manna_-_imadsagos_es_enekeskonyv_-_1925_92635.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_egi_manna_-_imadsagos_es_enekeskonyv_-_1925_92635.php A könyv használt, teljes oldalszámmal.384. A lapszélek aranyszinűek.méret: 9x12x2,5 cm

No images

Price: 1.500 Ft
Quantity: 1
Place: Jász-Nagykun-Szolnok]]>
Mon, 26 Oct 2020 17:54:21 +0000
<![CDATA[Bemegyek szent templomodba- imádságos és énekeköny]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_bemegyek_szent_templomodba-_imadsagos_es_enekekony_92640.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_bemegyek_szent_templomodba-_imadsagos_es_enekekony_92640.php A könyv használt, a képen látható - a hátsó borító sérűlt. hiánytalan oldalszám.414. A lapszélek aranyozottak. Méret:9x13x3 cm

No images

Price: 1.500 Ft
Quantity: 1
Place: Jász-Nagykun-Szolnok]]>
Mon, 26 Oct 2020 17:53:46 +0000
<![CDATA[Antik könyv : Száz és négy bibliabéli historiák]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik_konyv___szaz_es_negy_bibliabeli_historiak_80073.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik_konyv___szaz_es_negy_bibliabeli_historiak_80073.php
No images

Price: 6.000 Ft
Quantity: 1
Place: Jász-Nagykun-Szolnok]]>
Mon, 26 Oct 2020 17:52:29 +0000
<![CDATA[Petőfi összes költeményei]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_petofi_osszes_koltemenyei_121800.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_petofi_osszes_koltemenyei_121800.php
No images

Price: 30.000 Ft
Quantity: 1
Place: Pest]]>
Mon, 19 Oct 2020 09:31:15 +0000
<![CDATA[Petőfi összes költeményei]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_petofi_osszes_koltemenyei_117274.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_petofi_osszes_koltemenyei_117274.php
No images

Price: 20.000 Ft
Quantity: 1
Place: Hajdú-Bihar]]>
Sun, 18 Oct 2020 15:26:51 +0000
<![CDATA[Zilahy Lajos : Valamit visz a víz olcsón eladó]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_zilahy_lajos___valamit_visz_a_viz_olcson_elado_114710.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_zilahy_lajos___valamit_visz_a_viz_olcson_elado_114710.php
( posta/futár az érvényes díjszabással megoldható )No images

Price: 4.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 18 Oct 2020 15:19:55 +0000
<![CDATA[Tamási Áron : 5 regénye Erdélyi Szépmives Céh Jubi]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_tamasi_aron___5_regenye_erdelyi_szepmives_ceh_jubi_114709.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_tamasi_aron___5_regenye_erdelyi_szepmives_ceh_jubi_114709.php
Erdélyi Szépmives Céh 10 éves jubileumi díszkiadás


Szüzmáriás királyfi

Jégtörő Mátyás

Ábel Amerikában

Rügyek és reménység

Ábel a rengetegben

( posta/futár az érvényes díjszabással megoldható )

No images

Price: 10.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 18 Oct 2020 15:19:27 +0000
<![CDATA[Hock János: Rákóczi Ferenczné olcsón eladó ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_hock_janos__rakoczi_ferenczne_olcson_elado__114632.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_hock_janos__rakoczi_ferenczne_olcson_elado__114632.php
olcsón eladó!

Magyar Könyvkiadó Társaság kiadása

Budapest 1905( posta/futár az érvényes díjszabással megoldható )

No images

Price: 3.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 18 Oct 2020 15:18:58 +0000
<![CDATA[Kuncz Aladár : Fekete kolostor ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_kuncz_aladar___fekete_kolostor___114599.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_kuncz_aladar___fekete_kolostor___114599.php olcsón eladó!

Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. kiadása

Budapest

( posta/futár az érvényes díjszabással megoldható )No images

Price: 1.700 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 18 Oct 2020 15:17:40 +0000
<![CDATA[HUNYADY SÁNDOR: NEMES FÉM, ATHENAEUM REGÉNY,]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_hunyady_sandor__nemes_fem__athenaeum_regeny__73477.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_hunyady_sandor__nemes_fem__athenaeum_regeny__73477.php
Nemes Fém

Athenaeum Regénytár
Korához képest, (az első és utolsó oldalánál elvált a lap fotóztam, de nem esnek szét a lapok, stabilan rajta van a gerincén), szép, megkímélt állapotban van.


Személyesen a XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a könyvet, vagy előre utalás után postázom. Csomagautomatával (foxpost: 1000 Ft, vagy MPL:) is küldhetem.

No images

Price: 400 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 18 Oct 2020 14:57:08 +0000
<![CDATA[A Világ Történelme Antik könyv ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_vilag_tortenelme_____antik_konyv__95963.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_vilag_tortenelme_____antik_konyv__95963.php 1906-os

No images

Price: 19.900 Ft
Quantity: 2
Place: Pest]]>
Fri, 16 Oct 2020 08:39:17 +0000
<![CDATA[Domanovszky Gy.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_domanovszky_gy__111159.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_domanovszky_gy__111159.php

No images

Price: 12.000 Ft
Quantity: 2
Place: Budapest]]>
Tue, 13 Oct 2020 16:59:26 +0000
<![CDATA[Brehm A, Az állatok világa]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_brehm_a__az_allatok_vilaga_111348.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_brehm_a__az_allatok_vilaga_111348.php
No images

Price: 25.000 Ft
Quantity: 7
Place: Budapest]]>
Tue, 13 Oct 2020 16:58:32 +0000
<![CDATA[Malonyai Dezső : A magyar nép művészete]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_malonyai_dezso___a_magyar_nep_muveszete_84133.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_malonyai_dezso___a_magyar_nep_muveszete_84133.php Eredeti 1907
1909
1911
1912 kiadás Franklin társulat kiadványai
A lapok szép tiszták !!!!!!!!!/Gerincet javítani kell/

No images

Price: 60.000 Ft
Quantity: 4
Place: Budapest]]>
Tue, 13 Oct 2020 16:57:57 +0000
<![CDATA[pedagógiai könyvek eladók]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_pedagogiai_konyvek_eladok_59944.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_pedagogiai_konyvek_eladok_59944.php 1./ A népiskolai keresztyén vallástanítás módszertana
Írta: Szele Miklós református leányközépiskolai vallástanár (1925)
2./ Hivatásérzet és pályaválasztás
Budapest székesfőváros népművelési bizottságának
kiadása (1941 május havában)
3./ Énekes líceum
Írta: Kerényi György (1939)
A Szent István Társulat kiadása

Állapotuk szép.

No images

Price: 3.000 Ft
Quantity: 1
Place: Komárom-Esztergom]]>
Mon, 12 Oct 2020 17:35:28 +0000
<![CDATA[Baktay Ervin A Világ Tetején könyv]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_baktay_ervin_a_vilag_tetejen_konyv_69179.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_baktay_ervin_a_vilag_tetejen_konyv_69179.php
No images

Price: 15.000 Ft
Quantity: 2
Place: Csongrád]]>
Fri, 09 Oct 2020 09:44:11 +0000
<![CDATA[Sven Hedin Utazás a Rejtelmes India Felé]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_sven_hedin_utazas_a_rejtelmes_india_fele_69180.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_sven_hedin_utazas_a_rejtelmes_india_fele_69180.php
No images

Price: 20.000 Ft
Quantity: 2
Place: Csongrád]]>
Fri, 09 Oct 2020 09:36:29 +0000
<![CDATA[Petőfi Sándor összes költeményei eladó.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_petofi_sandor_osszes_koltemenyei_elado__117686.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_petofi_sandor_osszes_koltemenyei_elado__117686.php
No images

Price: 2.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Wed, 07 Oct 2020 07:25:40 +0000
<![CDATA[Fürge Ujjak újságok a 60-as évektől összekötve]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_furge_ujjak_ujsagok_a_60-as_evektol_osszekotve_121533.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_furge_ujjak_ujsagok_a_60-as_evektol_osszekotve_121533.php
No images

Price: 12.000 Ft
Quantity: 7
Place: Somogy]]>
Tue, 06 Oct 2020 11:26:46 +0000
<![CDATA[Marczal Henrik: Világtörténelem, Az újkor történet]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_marczal_henrik__vilagtortenelem__az_ujkor_tortenet_96729.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_marczal_henrik__vilagtortenelem__az_ujkor_tortenet_96729.php Harmincéves háborútól a nagy francia forradalomig
1884-es eredeti állapotú könyv, a sorozat egyik kötete

No images

Price: 15.000 Ft
Quantity: 1
Place: Pest]]>
Tue, 29 Sep 2020 18:18:55 +0000
<![CDATA[Görgey Arthur a számüzetésben]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_gorgey_arthur_a_szamuzetesben_96731.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_gorgey_arthur_a_szamuzetesben_96731.php Franklin nyomda, MTA 1918-as első kiadása

No images

Price: 10.000 Ft
Quantity: 1
Place: Pest]]>
Tue, 29 Sep 2020 18:18:35 +0000
<![CDATA[Régi könyvek múlt század eleje]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_regi_konyvek_mult_szazad_eleje_116748.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_regi_konyvek_mult_szazad_eleje_116748.php
No images

Price: 1.000 Ft
Quantity: 6
Place: Pest]]>
Tue, 29 Sep 2020 18:18:05 +0000
<![CDATA[KOTHE-PROCHÁZKA ABRISS DER MUSIKGESCHICHTE]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_kothe-prochazka__abriss_der_musikgeschichte_115902.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_kothe-prochazka__abriss_der_musikgeschichte_115902.php Mérete: 22 x 15 cm

No images

Price: 900 Ft
Quantity: 1
Place: Hajdú-Bihar]]>
Tue, 29 Sep 2020 16:29:18 +0000
<![CDATA[Japán Dráma könyv]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_japan_drama_konyv_119862.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_japan_drama_konyv_119862.php Különleges papírra készült, a lapok kissé kijárnak, egyébként hibátlan.


No images

Price: 65.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 28 Sep 2020 11:48:00 +0000
<![CDATA[Magyarország Hadtörténete]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_magyarorszag_hadtortenete_119863.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_magyarorszag_hadtortenete_119863.php Kiadás: 1984-1985 Zrínyi Katonai Kiadó, Kossuth Nyomda Bp.
Hibátlan

No images

Price: 10.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 28 Sep 2020 11:47:16 +0000
<![CDATA[Ingeborg Vollquartz Az ezredes úr lányai]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ingeborg_vollquartz_az_ezredes_ur_lanyai_104480.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ingeborg_vollquartz_az_ezredes_ur_lanyai_104480.php
Egyetemes regénytár sorozat tagja

Fordította Balla Ignác

Budapest 1916

Singer és Wolfner kiadása

VI. Andrássy-út 16.

Cservenka és Társa könyvkötészet

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után - csak Magyarországra! postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!


No images

Price: 4.800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sat, 26 Sep 2020 11:26:31 +0000
<![CDATA[Edouard Rod A vérpad lépcsőjén ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_edouard_rod_a_verpad_lepcsojen__104483.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_edouard_rod_a_verpad_lepcsojen__104483.php
A Tolnai regénysorozata része

Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat R.-T. kiadása

Budapest, VII.Dohány ucca 12.

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után - csak Magyarországra! postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!


No images

Price: 4.100 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sat, 26 Sep 2020 11:23:26 +0000
<![CDATA[1920.kiadású IDÖSB DUMAS A régens lánya]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1920_kiadasu_idosb_dumas_a_regens_lanya_97688.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1920_kiadasu_idosb_dumas_a_regens_lanya_97688.php
Korának megfelelő állapotú ,antik könyv

Ifjuság Könyvkiadó (Budapest) , 1920

Hungaria Könyvnyomda és kiadóüzlet nyomása, Budapest.

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után - csak Magyarországra! postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!No images

Price: 2.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sat, 26 Sep 2020 11:19:06 +0000
<![CDATA[Egyetemes regénytár - Antik könyv *1892* Almanach ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_egyetemes_regenytar_-_antik_konyv__1892__almanach__115369.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_egyetemes_regenytar_-_antik_konyv__1892__almanach__115369.php
Almanach az 1892.évre

Elbeszélések a legkiválóbb íróktól ,naptárral az elején,elmaradhatatlan hirdetésekkel a végén.

- szerkeszti : Mikszáth Kálmán

-kiadó : Budapest ,1892

Singer és Wolfner könyvkereskedése

Andrássy-ut 10.

A hátlapon lévő foltokat eltekintve jó állapotú antikvár könyv.

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!No images

Price: 4.200 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sat, 26 Sep 2020 11:18:49 +0000
<![CDATA[1920.kiadású IDÖSB DUMAS Bársonynyakékes hölgy]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1920_kiadasu_idosb_dumas_barsonynyakekes_holgy_97689.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1920_kiadasu_idosb_dumas_barsonynyakekes_holgy_97689.php
Fordította Csillay Kálmán

Korának megfelelő állapotú ,antik könyv

Ifjuság Könyvkiadó (Budapest) , 1920

Hungaria Könyvnyomda és kiadóüzlet nyomása, Budapest

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után - csak Magyarországra! postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!No images

Price: 2.550 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sat, 26 Sep 2020 11:18:15 +0000
<![CDATA[PESTI HIRLAP NAPTÁRA AZ 1922.KÖZÖNSÉGES ÉVRE]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_pesti_hirlap_naptara_az_1922_kozonseges_evre_97690.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_pesti_hirlap_naptara_az_1922_kozonseges_evre_97690.php
PESTI HIRLAP NAPTÁRA AZ 1922.KÖZÖNSÉGES ÉVRE

SZERZŐ Lázár István

Telekes Béla

Gárdonyi Géza

Lambrecht Kálmán

Vályi Nagy Géza

Körmendy Viktor

Csillay Kálmán

KIADÓK Légrády Testvérek (Budapest) , 1922

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után -csak Magyarországra! postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!No images

Price: 4.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sat, 26 Sep 2020 11:17:45 +0000
<![CDATA[Világlexikon 1925]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_vilaglexikon_1925_97691.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_vilaglexikon_1925_97691.php
A tudás egyeteme

SZERKESZTŐK Horváth Árpád

Palasovszky Ödön

Kiss Dezső

Balla Antal

Varró István

Sidó Zoltán

Niklai Péter

Enciklopedia R.T. kiadása
Budapest

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után - csak Magyarországra! postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!No images

Price: 5.990 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sat, 26 Sep 2020 11:16:23 +0000
<![CDATA[Petőfi Sándor összes költeményei Millenniumi kiad]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_petofi_sandor_osszes_koltemenyei__millenniumi_kiad_104928.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_petofi_sandor_osszes_koltemenyei__millenniumi_kiad_104928.php
Harmadik népies kiadás egy kötetben.

A költő arczképével

Millenniumi kiadás.

Budapest Athenaeum R. Társulat kiadása

Vászon Gottermayer kötés

Némileg sérült gerinccel és borítóval.

Közepes állapotú antikvár könyv

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után - csak Magyarországra! postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!


No images

Price: 11.900 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sat, 26 Sep 2020 11:15:09 +0000
<![CDATA[Petőfi és Zrínyi egy illusztrált antik kötetben]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_petofi_es_zrinyi_egy_illusztralt_antik__kotetben_115377.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_petofi_es_zrinyi_egy_illusztralt_antik__kotetben_115377.php Barátság és szerelem,
Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem

Budapest

Lampel Róbert ( Wodianer F. és fiai) cs.és udv. könyvkereskedés kiadása

Nagyon ritka !

Jó állapotú antik könyv

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!

No images

Price: 5.800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sat, 26 Sep 2020 11:14:10 +0000
<![CDATA[Waddell L. Austine A rejtelmes Lhassza ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_waddell_l__austine_a_rejtelmes_lhassza__115379.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_waddell_l__austine_a_rejtelmes_lhassza__115379.php
Waddell L. Austine A rejtelmes Lhassza

Az 1903-1904. évi angol katonai expedíció története.

Kiadó Lampel R. Kk. (Wodianer F. és Fiai) R.T.

Kiadás éve 1910

Kiadás helye Budapest Nyomda Franklin Társulat Nyomdája Kötéstípus Aranyozott gerincű kiadói vászonkötés

Sorozatcím A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára,

Melléklet 25 szövegképpel és 48 műmelléklettel,

A könyv kötése megnyílt, kijárnak a lapok.

2018.szeptemberi aukción 16500.-ft-ért vettek meg egy példányt.

Ön most 11500.-ft-ért megveheti.

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!

No images

Price: 11.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sat, 26 Sep 2020 11:13:53 +0000
<![CDATA[RITKA!! Dr Riecke G.A. Anyák könyve ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ritka___dr_riecke_g_a__anyak_konyve__104481.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ritka___dr_riecke_g_a__anyak_konyve__104481.php
FORDÍTÓ
K.-Beniczky Irma
Franklin-Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda (Budapest) , 1877
Sorozatcím:Közhasznú Családi Könyvtár
Kötetszám:16
Nyomatta a Franklin-Társulat nyomdája.

Nagyon ritka, jó állapotú antikvár könyv

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után - csak Magyarországra! postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!


No images

Price: 15.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sat, 26 Sep 2020 11:12:15 +0000
<![CDATA[ 1909-1910 ZÁSZLÓNK teljes év VIII.évfolyam]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv__1909-1910__zaszlonk_teljes_ev_viii_evfolyam_97698.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv__1909-1910__zaszlonk_teljes_ev_viii_evfolyam_97698.php
VIII. évfolyam 1909-1910

kiadta :Stephaneum Nyomda R.T.
Budapest
1910

Jellemző: illusztrált
Állapot: korának megfelelő

ALKUKÉPES TERMÉK

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után - csak Magyarországra! postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!No images

Price: 18.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sat, 26 Sep 2020 11:04:28 +0000
<![CDATA[1910-1911 ZÁSZLÓNK teljes év IX.évfolyam]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1910-1911_zaszlonk_teljes_ev_ix_evfolyam_99726.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1910-1911_zaszlonk_teljes_ev_ix_evfolyam_99726.php
négyszáztizenöt képpel

IX. évfolyam 1910-1911

kiadta :Stephaneum Nyomda R.T.

Budapest 1911

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után - csak Magyarországra! postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!No images

Price: 18.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sat, 26 Sep 2020 11:03:49 +0000
<![CDATA[Sven Hedin A vándorló tó - Antik könyv]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_sven___hedin____a_vandorlo_to_-__antik_konyv_115374.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_sven___hedin____a_vandorlo_to_-__antik_konyv_115374.php
SZERKESZTŐ Cholnoky Jenő
FORDÍTÓ Vitéz Mezey Dénes

Kiadó Franklin -Társulat

Kiadás helye Budapest

Kötés típusa: Aranyozott kiadói félvászon
Sorozatcím: A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára

A könyv kötése laza , néhány kép és lap kijár.

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!No images

Price: 14.200 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sat, 26 Sep 2020 10:58:46 +0000
<![CDATA[ MIKSZÁTH Kálmán két regénye az Uj sorozat része ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv__mikszath_kalman_ket_regenye_az_uj_sorozat_resze__115378.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv__mikszath_kalman_ket_regenye_az_uj_sorozat_resze__115378.php Tót atyafiak, A jó Palócok

Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság(Budapest) kiadása
aranyozott vászon Gottermayer kötése

Majdnem tökéletes állapotú könyv, a hátlapján kis folt

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!
No images

Price: 5.800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sat, 26 Sep 2020 10:23:18 +0000
<![CDATA[Antik könyv Szabó Dezső Segítség ! - RITKA !!]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik_konyv_szabo_dezso_segitseg____-_ritka____115370.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik_konyv_szabo_dezso_segitseg____-_ritka____115370.php RITKA antik könyv

SZABÓ DEZSŐ szerző (Kolozsvár, 1879. június 10. – Budapest, 1945. január 13.) magyar író, kritikus, publicista. A két világháború közötti magyar irodalom nagy hatású képviselője.

Genius Kiadó Budapest

Kemény táblás,díszesen aranyozott gerincű, korához képest jó állapotú antikvár könyv, az eredeti védőborító is megvan,de kissé viseltes(fotóztam)

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!No images

Price: 9.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sat, 26 Sep 2020 10:21:00 +0000
<![CDATA[1943. kiadás Röck Gyula Zsidó volt - e Jézus?]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1943__kiadas_rock_gyula_zsido_volt_-_e_jezus__110797.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1943__kiadas_rock_gyula_zsido_volt_-_e_jezus__110797.php
Kiadta Bagó Mihály Könyvkiadó Dombóvár, 1943

Nagyon RITKA antik könyv!

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után - csak Magyarországra! postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!


No images

Price: 21.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sat, 26 Sep 2020 10:20:29 +0000
<![CDATA[ANTIK MESEKÖNYV: GRIMM: FIVÉRKE ÉS NŐVÉRKE]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik_mesekonyv__grimm__fiverke_es_noverke_89909.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik_mesekonyv__grimm__fiverke_es_noverke_89909.php
RUDOLF ARNOLD VERLAG LEIPZIG:

Antik német leporelló mesekönyv korának megfelelő állapotában.

Személyesen XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a mesekönyvet, vagy előre utalás után postázom. A postaköltséget csomagolás után tudom pontosítani.


No images

Price: 1.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 24 Sep 2020 15:12:31 +0000
<![CDATA[Antik könyv]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik_konyv_119249.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik_konyv_119249.php
No images

Price: 22.000 Ft
Quantity: 1
Place: Tolna]]>
Sun, 13 Sep 2020 18:48:04 +0000
<![CDATA[Mikszáth Kálmán.Az én kortársaim Révai kiadás 1910]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_mikszath_kalman_az_en_kortarsaim_revai_kiadas_1910_67654.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_mikszath_kalman_az_en_kortarsaim_revai_kiadas_1910_67654.php Ára:3000.-Ft
TeL:06-20-442-1118

No images

Price: 3.000 Ft
Quantity: 1
Place: Somogy]]>
Fri, 04 Sep 2020 08:08:10 +0000