e-Antique.eu Marketplace Antiquarian book subcategory recently uploaded goods http://e-antique.eu/piacter/index.php e-Antique.eu MarketplaceAntiquarian book subcategory recently uploaded goods eng <![CDATA[Grész Leó: Algebra és geométria 1918]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_gresz_leo___algebra_es_geometria_1918_86559.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_gresz_leo___algebra_es_geometria_1918_86559.php
No images

Price: 1.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Fri, 10 Jul 2020 12:54:17 +0200
<![CDATA[vitéz Somogyváry Gyula könyvei]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_vitez_somogyvary_gyula_konyvei_120406.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_vitez_somogyvary_gyula_konyvei_120406.php
No images

Price: 1.000 Ft
Quantity: 5
Place: Heves]]>
Thu, 09 Jul 2020 23:06:01 +0200
<![CDATA[1500 kötet antik könyv eladó]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1500_kotet_antik_konyv_elado_118480.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1500_kotet_antik_konyv_elado_118480.php + 6000 db. 1945. utáni könyv

No images

Price: 3.000 Ft
Quantity: 99
Place: Baranya]]>
Wed, 08 Jul 2020 13:26:21 +0200
<![CDATA[Várkonyi Nándor : Magyar katonaköltők 1940.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_varkonyi_nandor___magyar_katonakoltok_1940__118388.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_varkonyi_nandor___magyar_katonakoltok_1940__118388.php
A magyar katonaírók és katonaköltők jelen kisenciklopédiája egy olyan tematikus feldolgozás, ahol a társadalmi és irodalmi élet speciális megnyilvánulásával találkozhatunk. Az egykori, egyenruhát viselő költők, írók egyéni élményeik, megfigyeléseik alapján tárták fel a különböző korok hadseregeinek, katonáinak mindennapi életét. Többségében valójában ők maguk jelennek meg a csatamezőkön, várfokokon, laktanyákban, gyakorlótereken, hogy azután versekben, novellákban, regényekben tegyék közkincsé gondolataikat, érzéseiket, vágyaikat, emlékeiket. A történelmi, irodalmi példák egész sora azt mutatta, hogy igen sok vers, elbeszélés valójában egy pillanatfelvétel volt az adott kor katonaéletéből. A haza és a nemzeti haladás fegyveres védelme, a katonai hagyományok őrzése, a történelmi, erkölcsi példaképek bemutatása, a honvédelem gondolatának érzelmi és akarati megjelenítés, a társadalom és a hadsereg, a civil és a katonai életforma személyiségfejlődésben tükröződő kapcsolata számos alkotók témája volt. A kisenciklopédiát haszonnal forgathatják a ma és a jövő hadseregének katonái, valamint az irodalomkedvelő civil olvasók egyaránt. A kötetnek ott van a helye a magán- és a közkönyvtárak polcain.

No images

Price: 10.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Wed, 08 Jul 2020 13:26:06 +0200
<![CDATA[Giorgio Pini : Mussolini]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_giorgio_pini___mussolini_118387.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_giorgio_pini___mussolini_118387.php
No images

Price: 5.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Wed, 08 Jul 2020 13:25:52 +0200
<![CDATA[Jókai Mór forradalom alatt írt művei 1875.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor_forradalom_alatt_irt_muvei_1875__118450.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor_forradalom_alatt_irt_muvei_1875__118450.php Aranyozott kiadói egész vászonkötés.
Két esztendő ki volt szakítva eddigelé irói életemből. A két legsúlyosabb, legnevezetesebb év: 1848 és 1849.
A mit ez idő alatt irtam, három olyan lapban jelent, melyeknek példányai ma már csak, mint unicumok léteznek s megjelenésük idején is nagyon kevéssé voltak elterjedve.
E müveimet; melyek részint szépirodalmi és történelmi munkálatok, részint a napi kérdésekkel foglalkozó humoristicumok, részint politikai irányeszmék, most összegyűjtve, rendezve és megrostálva adom által a nyilvánosságnak.
Erre több indok buzdított.
Legfőbb az, hogy e müveimet nem tartom elveszendőknek. E müvekben látom irói kedélyem ifjúságát , átmelegítve a legmerészebb reményektől; a követelő fantáziát, mely a sorstul ábrándjai megvalósítását várja, mely kéjeleg a csodálatos napok sugárözönében s dühöng a réméjszakák vérvilágításában s túlzó csapongásaival egy nemzet hangulatát követi csupán. - Soha ugy irni, miként akkor, nem tudnék többé: - soha ugy érezni a leirottat, ugy visszaadni a szív igaz keservét és örömét, és soha oly bátran kimondani azt, a mit kigondoltam.

No images

Price: 10.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Wed, 08 Jul 2020 13:25:36 +0200
<![CDATA[Báró Doblhoff Lily - Horthy Miklós]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_baro_doblhoff_lily_-_horthy_miklos_118385.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_baro_doblhoff_lily_-_horthy_miklos_118385.php
No images

Price: 15.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Wed, 08 Jul 2020 13:25:20 +0200
<![CDATA[A magyar katona vitézségének ezer éve I-II.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_magyar_katona_vitezsegenek_ezer_eve_i-ii__118384.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_magyar_katona_vitezsegenek_ezer_eve_i-ii__118384.php
No images

Price: 10.000 Ft
Quantity: 2
Place: Baranya]]>
Wed, 08 Jul 2020 13:25:05 +0200
<![CDATA[Dr. Gáspár Ferencz-A Föld körül I-VI.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_dr__gaspar_ferencz-a_fold_korul_i-vi__118079.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_dr__gaspar_ferencz-a_fold_korul_i-vi__118079.php
No images

Price: 60.000 Ft
Quantity: 6
Place: Baranya]]>
Wed, 08 Jul 2020 13:24:51 +0200
<![CDATA[A magyarság néprajza I-IV.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_magyarsag_neprajza_i-iv__118078.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_magyarsag_neprajza_i-iv__118078.php
No images

Price: 60.000 Ft
Quantity: 4
Place: Baranya]]>
Wed, 08 Jul 2020 13:24:33 +0200
<![CDATA[Ergänzungen physiographie der braunkohle 1871]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_erganzungen_physiographie_der_braunkohle_1871_118082.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_erganzungen_physiographie_der_braunkohle_1871_118082.php
No images

Price: 30.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Wed, 08 Jul 2020 13:24:16 +0200
<![CDATA[Sir William Rupert Hay-Two years In kurdistan 1921]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_sir_william_rupert_hay-two_years_in_kurdistan_1921_118083.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_sir_william_rupert_hay-two_years_in_kurdistan_1921_118083.php
Contents ...

Chapters

Introductory

Geographical : Fauna and Flora

The Kurds

The Tribe

The Population of The Towns, and other Races

Agriculture and Trade

Altun Keupri, and First Visit To Arbil

Koi And Rania

Visit To The Khushnao, and other Tours

Arbil Again

Formation of The Arbil Division

Rawanduz And The Gorge

Yusuf Beg

Three Quiet Months

Visits To Rawanduz and The Persian Frontier

Nuri : The Death of Two Great Men

The Beginning of The Trouble

The Storm Bursts

Khurshid Agha Keeps His Word

Reconstruction

Conclusion

Appendix A. -Administrative System of The Turkish Empire

Appendix B. -Summary of The Events In Mesopotamia From The Armistice To The End of I920

No images

Price: 15.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Wed, 08 Jul 2020 13:23:59 +0200
<![CDATA[Tamás Lajos-Erdély]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_tamas_lajos-erdely_118081.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_tamas_lajos-erdely_118081.php
No images

Price: 20.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Wed, 08 Jul 2020 13:23:41 +0200
<![CDATA[Pokorny Jenő Ármin-Franczia-magyar szótár I-III.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_pokorny_jeno_armin-franczia-magyar_szotar_i-iii__118080.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_pokorny_jeno_armin-franczia-magyar_szotar_i-iii__118080.php Pokorny Jenő Ármin: Franczia-magyar szótár I. A-C (1880) Kiadja Rautmann Frigyes, Budapest; Wilckens F. C. és fia nyomása, Budapest
Franczia-magyar szótár II.:
D-N (1880) Kiadja Rautmann Frigyes, Budapest; Wilckens F. C. és fia nyomása, Budapest
Franczia-magyar szótár III.:
O-Zythum (1892) Kiadja Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest

No images

Price: 15.000 Ft
Quantity: 3
Place: Baranya]]>
Wed, 08 Jul 2020 13:23:24 +0200
<![CDATA[Nyugat folyóirat]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_nyugat_folyoirat_106501.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_nyugat_folyoirat_106501.php Főszerkesztő : Ignotus
Szerkesztők : Ady Endre-Babits Mihály-Ambrus Zoltán - Elek Artur

1918: 2.3.4.5.7.8.9.10.11.
Főszerkesztő : Ignotus
Szerkesztők : Ady Endre-Babits Mihály-Ambrus Zoltán

1926: 8.9.10.11.12.13.15.16.17.19.20.21.22.23.24.
Főszerkesztő : Ignotus
Szerkesztők : Babits Mihály - Gellért Oszkár - Osvát Ernő

1927: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Főszerkesztő : Ignotus
Szerkesztők : Babits Mihály - Gellért Oszkár - Osvát Ernő

1929: 2.4.5.7.10.11.12.
Főszerkesztő : Ignotus
Szerkesztők : Babits Mihály - Gellért Oszkár - Osvát Ernő


No images

Price: 80.000 Ft
Quantity: 47
Place: Baranya]]>
Wed, 08 Jul 2020 13:23:05 +0200
<![CDATA[Hoffmann, Franz:Kriegsbilder 1857.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_hoffmann__franz_kriegsbilder_1857__118374.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_hoffmann__franz_kriegsbilder_1857__118374.php
No images

Price: 20.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Wed, 08 Jul 2020 13:22:47 +0200
<![CDATA[Dr. Arany György Gyógyitó természet]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_dr__arany_gyorgy_gyogyito_termeszet_118460.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_dr__arany_gyorgy_gyogyito_termeszet_118460.php "Egészséges testben, egészséges lélek" - talán elcsépeltnek hangzik - de sohasem hangoztatható elégszer. Mélységes értelme akkor villan át agyunkon és akkor rögzítődik tudatunkban valósággá, amikor egészségünk már veszendő, s akkor értékelnők igazán, amikor visszaszerzése már esetleg csak hosszabb, türelmesen folytatott gyógykezelés által lehetséges. Az élet lelki, legmagasztosabb célja után is csak egészséges, munkabíró szervezettel törekedhetünk jó eredménnyel. Tehát az ember legfontosabb dolga, legelső kötelessége: az egészségnek, mint legnagyobb kincsnek megőrzése.
Mi az útja-módja annak, hogy testünk egészségét, munkabírását fenntartsuk, megőrizzük? Elsősorban meg kell ismernünk az egészséges életmód törvényeit, szabályait, azután pedig alkalmazkodnunk kell azokhoz. Csak ez az egyetlen, járható és biztos út, nincs rá más mód vagy lehetőség.
Könyvünk célja, hogy egyrészt az egészséges életmód, korszerű étrend és főzés szabályait feltárja: ezzel kívánja az egészség fenntartásának, megőrzésének és így a betegségek megelőzésének ügyét szolgálni. Másrészt behatóan tárgyalja azt az útat, amelyen a meggyöngült vagy elvesztett egészségünket, a természet törvényeinek megismerése és alkalmazása által, javíthatjuk, illetve visszaszerezhetjük, fájdalmainkat enyhíthetjük.

No images

Price: 5.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Wed, 08 Jul 2020 13:22:33 +0200
<![CDATA[Elbeszélések a rómaiak történetéből a V-ik sz.1888]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_elbeszelesek_a_romaiak_tortenetebol_a_v-ik_sz_1888_118461.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_elbeszelesek_a_romaiak_tortenetebol_a_v-ik_sz_1888_118461.php Révai Testvérek kiadása-A Magyar Tudományos Akadémia
Könyvkiadó-Vállalata
Ez a kötet, a melyet ujabb kiadásban ajánlunk fel a közönségnek, jóllehet önmagában is teljesen befejezett művet képez, mindazonáltal az Elbeszélések a rómaiak történetéből az V-ik században czímű munka egyik kiegészítő része is.
Két nagy és egymással gyakran a legszorosabb összeköttetésben álló általános tény, egészen sajátságos jelleget kölcsönöz az ötödik századnak a történelemben s e két tény a Rómaiság küzdelme a Barbárság ellen, továbbá az Egyház küzdelme a Császárok s az igazhitűségé az eretnekség és szakadárság ellen...

No images

Price: 10.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Wed, 08 Jul 2020 13:22:18 +0200
<![CDATA[Supka Géza : Az átkozott asszony]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_supka_geza___az_atkozott_asszony_118462.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_supka_geza___az_atkozott_asszony_118462.php Nyomtatta a "Grafika" Könyvnyomdai műintézet, Nagyvárad. Ritka!
A nádor helyszíni szemlére indul
A rémségek éjszakája
Mit látott a cseteji pap Szilveszter éjjelén? 11
Egy vizsgálóbírói kihallgatás háromszáz évvel ezelőtt
Mert rendnek kell lennie
II. Mátyás is igazságos volt?
Az "átkozott asszony" utolsó évei
A legenda vámpirasszonya
Mi joga volt az uraságnak a jobbágyával szemben?
Egy irgalmatlan korszak
A nádor helyszíni szemlére indul.
Thurzó György, a nádor, fázósan és rosszkedvűen bujt meg kocsi-hintajának szögletébe. Rókamállas bundájába mélyen belefúrta magát s nem sok kedvet mutatott arra, hogy a hintó többi vendég-utasával szót váltson.
Mord hangulatának meg is volt az oka. Most egy éve vállalta el éppen a nádorságot, kimondottan habsburgi urának, II. Mátyás királynak óhajtására, aki néki már régibb idők óta patrónusa és jóakarója volt. Hiszen még csak négy éve történt a nagy palotaforradalom Rudolf császár ellen. Ez a derék alkimista ugyanis teljesen beleőrült a maga ördöngös, bűbájos praktikáiba, semmit sem törődött az ország dolgával s még a saját főhercegi rokonsága sem tudott a közelébe férkőzni. Erre aztán a főhercegek egy szép napon összeesküdtek a törvényes uralkodó ellen s még életében megválasztották a család fejévé s ezzel egyben uralkodóvá is Mátyás főherceget. Ez 1606 március 21-én történt s rá három hétre már gróffá nevezte ki az új király Thurzó Györgyöt.
A királynak minden oka megvolt rá, hogy Illésházy István nádor halála után, 1609-ben, Thurzó György megválasztását erőszakolja ki a magyar rendeknél. Thurzó régi kalmár - bankár - családból eredt s így már eleve megvolt benne a hajlandóság a kényes tárgyalások ügyes lefolytatására. Amellett a magyar urak is kedvelték a néha-néha morc kedvű, de egyébként igen jó szívű és mindig igazságos főurat; amellett Thurzó gazdag ember is volt, aki aligha esik majd bizonyos külhatalmak anyagi kísértéseinek áldozatáúl. Rokonsága révén az ország főrendei között nagy a befolyása.

No images

Price: 5.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Wed, 08 Jul 2020 13:21:46 +0200
<![CDATA[Mécs László összes versei (aláírt,számozott)]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_mecs_laszlo_osszes_versei__alairt_szamozott__118457.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_mecs_laszlo_osszes_versei__alairt_szamozott__118457.php
Hajnali harangszó
Rabszolgák énekelnek
Vigasztaló
Az ember és az árnyéka
Üveglegenda
Legyen világosság
Fehéren és kéken
Élőket nézek
Forgószínpad

No images

Price: 10.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Wed, 08 Jul 2020 13:21:32 +0200
<![CDATA[Szerelem az élők világában I-III. 1910.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_szerelem_az_elok_vilagaban_i-iii__1910__118463.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_szerelem_az_elok_vilagaban_i-iii__1910__118463.php
No images

Price: 5.000 Ft
Quantity: 3
Place: Baranya]]>
Wed, 08 Jul 2020 13:21:16 +0200
<![CDATA[Magyar föld - Magyar nép I-II.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_magyar_fold_-_magyar_nep_i-ii__118468.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_magyar_fold_-_magyar_nep_i-ii__118468.php
Magyar föld és magyar nép: ez a két ősi és örök pillér, amelyen nemzetünk és országunk boldogabb jövője felépül.
A föld népe vagyunk, elszakíthatatlanul és megmásíthatatlanul, sokkal inkább, mint Európa bármely nemzete. Történetei, megmaradásunk, erősödésünk, terjeszkedésünk záloga ősidők óta a föld volt, a vérrel és verejtékkel oly sokat öntözött ősi magyar barázda, mely számunkra nemcsak kenyeret termelt, de éltető erőnk volt attól kezdve, hogy Árpád népe tanyát ütött és megtelepedett a Duna-Tisza tájon, életünk legyőzhetetlen, mindig újra sarjadó faji erőink szimboluma.
A történeti igazságot: "akié a föld azé az ország" - ki értené meg jobban és igazabbul, a mélységes alázat és bűnbánó tudat érzésével, mint éppen mi magyarok? Hiszen históriánk mélységeiben a nagy történelmi megpróbáltatások, megaláztatások és újjászületések történéseinek legmélyén mindig ott feszült és feszül az ősi nagy akarat: a magyar föld meghódítására. Ott feszült, izgatott és lelkesített a nagy cél: megszerezni a földet, az országot, a nép, a magyar fajta számára.
A magyar föld és nép története arra tanít, hogy szeressük kimondhatatlanul ezt a drága földet, melynek minden röge multunkat és jövőnket jelenti. És szeressük a népet, a falu népét, ősi magyar szépségeink, művészetünk, szokásaink, zenénk egyetlen és igazi kifejezőjét.
Szolgálja ennek a könyvnek minden sora, minden mondata a magyar föld és magyar nép ügyét és hirdesse igazságát.

Az 1. kötet tartalomjegyzéke:

Előszó
A magyar Föld
A magyar mezőgazdaság története
A magyar földkérés története
A magyar föld sorsa a Felvidéken
A magyar föld sorsa a Délvidéken
A magyar mezőgazdaság két korszaka
A magyar állattenyésztés
Kertgazdaságunk jelene és jövője
A magyar erdőgazdálkodás helyzete
A magyar fajta
Parasztságunk története
Parasztságunk élete
Gazdatársadalmi szervezetek
A mezőgazdasági munkásvédelem fejlődése és problémái
A magyar nép művészete

A 2. kötet tartalomjegyzéke:

A megnagyobbodott Magyarország községeinek adattára (az 1941. évi helységnévtár adatainak felhasználásával)
Személyi adattár

No images

Price: 15.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Wed, 08 Jul 2020 13:21:02 +0200
<![CDATA[Ezernyolczszáz negyvennyolcz című könyv eladó]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ezernyolczszaz_negyvennyolcz_cimu_konyv_elado_119157.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ezernyolczszaz_negyvennyolcz_cimu_konyv_elado_119157.php 1898-os kiadás
Irányár: 79.000,-

No images

Price: 79.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Wed, 08 Jul 2020 02:34:02 +0200
<![CDATA[Az Ezeréves Magyarország és a Milleniumi kiállítás]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_az_ezereves_magyarorszag_es_a_milleniumi_kiallitas_119108.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_az_ezereves_magyarorszag_es_a_milleniumi_kiallitas_119108.php 1896-os kiadás
Irányár: 79.000,-

No images

Price: 79.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Wed, 08 Jul 2020 02:33:24 +0200
<![CDATA[Jókai Mór, Fráter György]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor__frater_gyorgy_119341.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor__frater_gyorgy_119341.php
No images

Price: 1.600 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Tue, 07 Jul 2020 22:26:56 +0200
<![CDATA[Jókai Mór, Fráter György]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor__frater_gyorgy_119340.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor__frater_gyorgy_119340.php
No images

Price: 1.700 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Tue, 07 Jul 2020 22:26:31 +0200
<![CDATA[Jókai Mór, Virradóra]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor__virradora_119339.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor__virradora_119339.php
No images

Price: 1.700 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Tue, 07 Jul 2020 22:26:04 +0200
<![CDATA[Jókai Mór, A három márványfej]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor__a_harom_marvanyfej_119338.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor__a_harom_marvanyfej_119338.php
No images

Price: 1.700 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Tue, 07 Jul 2020 22:25:46 +0200
<![CDATA[Jókai Mór, Csataképek]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor__csatakepek_119337.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor__csatakepek_119337.php
No images

Price: 1.700 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Tue, 07 Jul 2020 22:25:25 +0200
<![CDATA[Beöthy Zsolt: A Magyar Irodalom Története I. kötet]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_beothy_zsolt__a_magyar_irodalom_tortenete_i__kotet_120364.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_beothy_zsolt__a_magyar_irodalom_tortenete_i__kotet_120364.php

No images

Price: 5.000 Ft
Quantity: 1
Place: Pest]]>
Sun, 05 Jul 2020 10:39:59 +0200
<![CDATA[A Magyar Nemzet története 1-10 kötet, 1895-ös.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_magyar_nemzet_tortenete_1-10_kotet__1895-os__120357.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_magyar_nemzet_tortenete_1-10_kotet__1895-os__120357.php
No images

Price: 90.000 Ft
Quantity: 10
Place: Pest]]>
Sun, 05 Jul 2020 10:17:44 +0200
<![CDATA[Brehm A, Az állatok világa]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_brehm_a__az_allatok_vilaga_111348.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_brehm_a__az_allatok_vilaga_111348.php
No images

Price: 25.000 Ft
Quantity: 7
Place: Budapest]]>
Sat, 04 Jul 2020 21:21:35 +0200
<![CDATA[Nagy háború című könyv sorozat.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_nagy_haboru_cimu_konyv_sorozat__116494.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_nagy_haboru_cimu_konyv_sorozat__116494.php
No images

Price: 50.000 Ft
Quantity: 5
Place: Győr-Moson-Sopron]]>
Mon, 29 Jun 2020 10:34:23 +0200
<![CDATA[Keresztyén énekes könyv]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_keresztyen_enekes_konyv_51125.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_keresztyen_enekes_konyv_51125.php
No images

Price: 970 Ft
Quantity: 1
Place: Fejér]]>
Mon, 29 Jun 2020 10:23:59 +0200
<![CDATA[Imakönyv ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_imakonyv__51118.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_imakonyv__51118.php
No images

Price: 970 Ft
Quantity: 1
Place: Fejér]]>
Mon, 29 Jun 2020 10:23:12 +0200
<![CDATA[Evangélikus énekeskönyv ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_evangelikus_enekeskonyv__51119.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_evangelikus_enekeskonyv__51119.php
No images

Price: 970 Ft
Quantity: 1
Place: Fejér]]>
Mon, 29 Jun 2020 10:22:43 +0200
<![CDATA[A világháború története 1914-1915]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_vilaghaboru_tortenete_1914-1915_51121.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_vilaghaboru_tortenete_1914-1915_51121.php
No images

Price: 970 Ft
Quantity: 1
Place: Fejér]]>
Mon, 29 Jun 2020 10:22:09 +0200
<![CDATA[Antik világ lexikon ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik_vilag__lexikon__51122.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik_vilag__lexikon__51122.php
No images

Price: 970 Ft
Quantity: 1
Place: Fejér]]>
Mon, 29 Jun 2020 10:21:39 +0200
<![CDATA[Pifnj Suchownich]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_pifnj_suchownich_51117.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_pifnj_suchownich_51117.php
No images

Price: 970 Ft
Quantity: 1
Place: Fejér]]>
Mon, 29 Jun 2020 10:21:14 +0200
<![CDATA[Tamás Bátya Kunyhója ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_tamas_batya_kunyhoja__51132.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_tamas_batya_kunyhoja__51132.php
No images

Price: 970 Ft
Quantity: 1
Place: Fejér]]>
Mon, 29 Jun 2020 10:19:41 +0200
<![CDATA[Malonyai Dezső : A magyar nép művészete]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_malonyai_dezso___a_magyar_nep_muveszete_84133.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_malonyai_dezso___a_magyar_nep_muveszete_84133.php Eredeti 1907
1909
1911
1912 kiadás Franklin társulat kiadványai
A lapok szép tiszták !!!!!!!!!/Gerincet javítani kell/

No images

Price: 70.000 Ft
Quantity: 4
Place: Budapest]]>
Sat, 27 Jun 2020 20:28:19 +0200
<![CDATA[Xántus János Utazás Kalifornia déli részeiben]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_xantus_janos_utazas_kalifornia_deli_reszeiben_118295.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_xantus_janos_utazas_kalifornia_deli_reszeiben_118295.php
No images

Price: 50.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sat, 27 Jun 2020 11:48:29 +0200
<![CDATA[Petőfi Sándor összes költeményei eladó.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_petofi_sandor_osszes_koltemenyei_elado__117686.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_petofi_sandor_osszes_koltemenyei_elado__117686.php
No images

Price: 2.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sat, 27 Jun 2020 08:03:40 +0200
<![CDATA[ANTIK MESEKÖNYV: GRIMM: FIVÉRKE ÉS NŐVÉRKE]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik_mesekonyv__grimm__fiverke_es_noverke_89909.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik_mesekonyv__grimm__fiverke_es_noverke_89909.php
RUDOLF ARNOLD VERLAG LEIPZIG:

Antik német leporelló mesekönyv korának megfelelő állapotában.

Személyesen XIV., ker. Örs vezér térnél oda tudom adni a mesekönyvet, vagy előre utalás után postázom. A postaköltséget csomagolás után tudom pontosítani.


No images

Price: 1.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Fri, 26 Jun 2020 17:46:32 +0200
<![CDATA[Edouard Rod A vérpad lépcsőjén ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_edouard_rod_a_verpad_lepcsojen__104483.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_edouard_rod_a_verpad_lepcsojen__104483.php
A Tolnai regénysorozata része

Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat R.-T. kiadása

Budapest, VII.Dohány ucca 12.

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után - csak Magyarországra! postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!


No images

Price: 4.100 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Fri, 26 Jun 2020 12:09:15 +0200
<![CDATA[1920.kiadású IDÖSB DUMAS Bársonynyakékes hölgy]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1920_kiadasu_idosb_dumas_barsonynyakekes_holgy_97689.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1920_kiadasu_idosb_dumas_barsonynyakekes_holgy_97689.php
Fordította Csillay Kálmán

Korának megfelelő állapotú ,antik könyv

Ifjuság Könyvkiadó (Budapest) , 1920

Hungaria Könyvnyomda és kiadóüzlet nyomása, Budapest

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után - csak Magyarországra! postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!No images

Price: 2.550 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Fri, 26 Jun 2020 12:00:27 +0200
<![CDATA[1920.kiadású IDÖSB DUMAS A régens lánya]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1920_kiadasu_idosb_dumas_a_regens_lanya_97688.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1920_kiadasu_idosb_dumas_a_regens_lanya_97688.php
Korának megfelelő állapotú ,antik könyv

Ifjuság Könyvkiadó (Budapest) , 1920

Hungaria Könyvnyomda és kiadóüzlet nyomása, Budapest.

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után - csak Magyarországra! postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!No images

Price: 2.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Fri, 26 Jun 2020 12:00:05 +0200
<![CDATA[PESTI HIRLAP NAPTÁRA AZ 1922.KÖZÖNSÉGES ÉVRE]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_pesti_hirlap_naptara_az_1922_kozonseges_evre_97690.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_pesti_hirlap_naptara_az_1922_kozonseges_evre_97690.php
PESTI HIRLAP NAPTÁRA AZ 1922.KÖZÖNSÉGES ÉVRE

SZERZŐ Lázár István

Telekes Béla

Gárdonyi Géza

Lambrecht Kálmán

Vályi Nagy Géza

Körmendy Viktor

Csillay Kálmán

KIADÓK Légrády Testvérek (Budapest) , 1922

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után -csak Magyarországra! postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!No images

Price: 4.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Fri, 26 Jun 2020 11:59:42 +0200
<![CDATA[Egyetemes regénytár - Antik könyv *1892* Almanach ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_egyetemes_regenytar_-_antik_konyv__1892__almanach__115369.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_egyetemes_regenytar_-_antik_konyv__1892__almanach__115369.php
Almanach az 1892.évre

Elbeszélések a legkiválóbb íróktól ,naptárral az elején,elmaradhatatlan hirdetésekkel a végén.

- szerkeszti : Mikszáth Kálmán

-kiadó : Budapest ,1892

Singer és Wolfner könyvkereskedése

Andrássy-ut 10.

A hátlapon lévő foltokat eltekintve jó állapotú antikvár könyv.

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!No images

Price: 4.200 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Fri, 26 Jun 2020 11:58:21 +0200
<![CDATA[ MIKSZÁTH Kálmán két regénye az Uj sorozat része ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv__mikszath_kalman_ket_regenye_az_uj_sorozat_resze__115378.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv__mikszath_kalman_ket_regenye_az_uj_sorozat_resze__115378.php Tót atyafiak, A jó Palócok

Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság(Budapest) kiadása
aranyozott vászon Gottermayer kötése

Majdnem tökéletes állapotú könyv, a hátlapján kis folt

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!
No images

Price: 5.800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Fri, 26 Jun 2020 11:55:55 +0200
<![CDATA[JÓKAI MÓR CSATAKÉPEK A MAGYAR SZABADSÁGHARCZBÓL ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor_csatakepek_a_magyar_szabadsagharczbol___115380.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jokai_mor_csatakepek_a_magyar_szabadsagharczbol___115380.php
1894. RÉVAI TESTVÉREK KIADÁSA

JÓKAI MÓR

CSATAKÉPEK A MAGYAR SZABADSÁGHARCZBÓL

Jókai Mór összes művei sorozat X.könyve ,nemzeti kiadás

A Franklin Társulat tulajdona

Budapest

RÉVAI TESTVÉREK KIADÁSA

1894

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!

No images

Price: 11.900 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Fri, 26 Jun 2020 11:52:48 +0200
<![CDATA[Waddell L. Austine A rejtelmes Lhassza ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_waddell_l__austine_a_rejtelmes_lhassza__115379.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_waddell_l__austine_a_rejtelmes_lhassza__115379.php
Waddell L. Austine A rejtelmes Lhassza

Az 1903-1904. évi angol katonai expedíció története.

Kiadó Lampel R. Kk. (Wodianer F. és Fiai) R.T.

Kiadás éve 1910

Kiadás helye Budapest Nyomda Franklin Társulat Nyomdája Kötéstípus Aranyozott gerincű kiadói vászonkötés

Sorozatcím A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára,

Melléklet 25 szövegképpel és 48 műmelléklettel,

A könyv kötése megnyílt, kijárnak a lapok.

2018.szeptemberi aukción 16500.-ft-ért vettek meg egy példányt.

Ön most 11500.-ft-ért megveheti.

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!

No images

Price: 11.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Fri, 26 Jun 2020 11:52:27 +0200
<![CDATA[Petőfi és Zrínyi egy illusztrált antik kötetben]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_petofi_es_zrinyi_egy_illusztralt_antik__kotetben_115377.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_petofi_es_zrinyi_egy_illusztralt_antik__kotetben_115377.php Barátság és szerelem,
Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem

Budapest

Lampel Róbert ( Wodianer F. és fiai) cs.és udv. könyvkereskedés kiadása

Nagyon ritka !

Jó állapotú antik könyv

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!

No images

Price: 5.800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Fri, 26 Jun 2020 11:52:06 +0200
<![CDATA[1943. kiadás Röck Gyula Zsidó volt - e Jézus?]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1943__kiadas_rock_gyula_zsido_volt_-_e_jezus__110797.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1943__kiadas_rock_gyula_zsido_volt_-_e_jezus__110797.php
Kiadta Bagó Mihály Könyvkiadó Dombóvár, 1943

Nagyon RITKA antik könyv!

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után - csak Magyarországra! postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!


No images

Price: 21.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Fri, 26 Jun 2020 11:51:19 +0200
<![CDATA[Sven Hedin A vándorló tó - Antik könyv]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_sven___hedin____a_vandorlo_to_-__antik_konyv_115374.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_sven___hedin____a_vandorlo_to_-__antik_konyv_115374.php
SZERKESZTŐ Cholnoky Jenő
FORDÍTÓ Vitéz Mezey Dénes

Kiadó Franklin -Társulat

Kiadás helye Budapest

Kötés típusa: Aranyozott kiadói félvászon
Sorozatcím: A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára

A könyv kötése laza , néhány kép és lap kijár.

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!No images

Price: 14.200 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Fri, 26 Jun 2020 11:50:27 +0200
<![CDATA[Szabó Dezső: Az elsodort falu I-III. - RITKA !! ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_szabo_dezso__az_elsodort_falu___i-iii__-_ritka_____115371.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_szabo_dezso__az_elsodort_falu___i-iii__-_ritka_____115371.php
Genius Kiadó Budapest 1926-1927

II. kiadás

Kemény táblás,díszesen aranyozott gerincű, korához képest

jó állapotú antikvár könyv,fedlap belső oldalán ceruzás bejegyzés (olvastam, Bp.1949.VI.17.)

SZABÓ DEZSŐ szerző (Kolozsvár, 1879. június 10. – Budapest, 1945. január 13.) magyar író, kritikus, publicista. A két világháború közötti magyar irodalom nagy hatású képviselője.

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!No images

Price: 6.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Fri, 26 Jun 2020 11:48:52 +0200
<![CDATA[Antik könyv Szabó Dezső Segítség ! - RITKA !!]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik_konyv_szabo_dezso_segitseg____-_ritka____115370.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik_konyv_szabo_dezso_segitseg____-_ritka____115370.php RITKA antik könyv

SZABÓ DEZSŐ szerző (Kolozsvár, 1879. június 10. – Budapest, 1945. január 13.) magyar író, kritikus, publicista. A két világháború közötti magyar irodalom nagy hatású képviselője.

Genius Kiadó Budapest

Kemény táblás,díszesen aranyozott gerincű, korához képest jó állapotú antikvár könyv, az eredeti védőborító is megvan,de kissé viseltes(fotóztam)

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!No images

Price: 5.980 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Fri, 26 Jun 2020 11:48:17 +0200
<![CDATA[RITKA!! Dr Riecke G.A. Anyák könyve ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ritka___dr_riecke_g_a__anyak_konyve__104481.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ritka___dr_riecke_g_a__anyak_konyve__104481.php
FORDÍTÓ
K.-Beniczky Irma
Franklin-Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda (Budapest) , 1877
Sorozatcím:Közhasznú Családi Könyvtár
Kötetszám:16
Nyomatta a Franklin-Társulat nyomdája.

Nagyon ritka, jó állapotú antikvár könyv

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után - csak Magyarországra! postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!


No images

Price: 15.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Fri, 26 Jun 2020 11:47:52 +0200
<![CDATA[Ingeborg Vollquartz Az ezredes úr lányai]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ingeborg_vollquartz_az_ezredes_ur_lanyai_104480.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ingeborg_vollquartz_az_ezredes_ur_lanyai_104480.php
Egyetemes regénytár sorozat tagja

Fordította Balla Ignác

Budapest 1916

Singer és Wolfner kiadása

VI. Andrássy-út 16.

Cservenka és Társa könyvkötészet

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után - csak Magyarországra! postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!


No images

Price: 4.800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Fri, 26 Jun 2020 11:47:05 +0200
<![CDATA[1894.kiadású CSATAKÉPEK A MAGYAR SZABADSÁGHARCZBÓL]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1894_kiadasu_csatakepek_a_magyar_szabadsagharczbol_97829.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1894_kiadasu_csatakepek_a_magyar_szabadsagharczbol_97829.php
1894.kiadású
JÓKAI MÓR CSATAKÉPEK A MAGYAR SZABADSÁGHARCZBÓL

Jókai Mór összes művei sorozat X.könyve ,nemzeti kiadás

A Franklin Társulat tulajdona

Budapest

RÉVAI TESTVÉREK KIADÁSA

1894

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után - csak Magyarországra! postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!


No images

Price: 9.900 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Fri, 26 Jun 2020 11:46:25 +0200
<![CDATA[Petőfi Sándor összes költeményei Millenniumi kiad]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_petofi_sandor_osszes_koltemenyei__millenniumi_kiad_104928.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_petofi_sandor_osszes_koltemenyei__millenniumi_kiad_104928.php
Harmadik népies kiadás egy kötetben.

A költő arczképével

Millenniumi kiadás.

Budapest Athenaeum R. Társulat kiadása

Vászon Gottermayer kötés

Némileg sérült gerinccel és borítóval.

Közepes állapotú antikvár könyv

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után - csak Magyarországra! postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!


No images

Price: 11.900 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Fri, 26 Jun 2020 11:46:08 +0200
<![CDATA[Világlexikon 1925]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_vilaglexikon_1925_97691.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_vilaglexikon_1925_97691.php
A tudás egyeteme

SZERKESZTŐK Horváth Árpád

Palasovszky Ödön

Kiss Dezső

Balla Antal

Varró István

Sidó Zoltán

Niklai Péter

Enciklopedia R.T. kiadása
Budapest

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után - csak Magyarországra! postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!No images

Price: 5.990 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Fri, 26 Jun 2020 11:45:47 +0200
<![CDATA[1910-1911 ZÁSZLÓNK teljes év IX.évfolyam]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1910-1911_zaszlonk_teljes_ev_ix_evfolyam_99726.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1910-1911_zaszlonk_teljes_ev_ix_evfolyam_99726.php
négyszáztizenöt képpel

IX. évfolyam 1910-1911

kiadta :Stephaneum Nyomda R.T.

Budapest 1911

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után - csak Magyarországra! postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!No images

Price: 18.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Fri, 26 Jun 2020 11:45:22 +0200
<![CDATA[ 1909-1910 ZÁSZLÓNK teljes év VIII.évfolyam]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv__1909-1910__zaszlonk_teljes_ev_viii_evfolyam_97698.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv__1909-1910__zaszlonk_teljes_ev_viii_evfolyam_97698.php
VIII. évfolyam 1909-1910

kiadta :Stephaneum Nyomda R.T.
Budapest
1910

Jellemző: illusztrált
Állapot: korának megfelelő

ALKUKÉPES TERMÉK

A terméket személyesen Budapest V.kerületében lehet átvenni,vagy előre utalás után - csak Magyarországra! postázom a mindenkori postai díjszabás szerint.

Külföldi vásárló csak személyes átvétellel készpénz fizetéssel vásárolhatja meg!No images

Price: 18.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Fri, 26 Jun 2020 11:45:03 +0200
<![CDATA[Könyv (1877)]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_konyv__1877__119721.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_konyv__1877__119721.php Kiadó/kiadás:Szent-István Társulat 1877
Nyomda:Athenaeum R.Társulat
Érd.:csak email-en

No images

Price: 750 Ft
Quantity: 1
Place: Békés]]>
Tue, 23 Jun 2020 07:29:03 +0200
<![CDATA[Könyv (1867)]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_konyv__1867__119722.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_konyv__1867__119722.php Író:Caskellné,Ford.:Huszár Imre
Nyomda:Emich Gusztáv
Kiadás:1867,Pest
Érd.:csak email-en

No images

Price: 750 Ft
Quantity: 1
Place: Békés]]>
Tue, 23 Jun 2020 07:28:17 +0200
<![CDATA[Könyv 1892]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_konyv_1892_119732.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_konyv_1892_119732.php Kiadó/kiadás:Szent-István Társulat 1892
Állapot:képeken
Érd.: csak email-en

No images

Price: 500 Ft
Quantity: 1
Place: Békés]]>
Tue, 23 Jun 2020 07:21:06 +0200
<![CDATA[Japán Dráma könyv]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_japan_drama_konyv_119862.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_japan_drama_konyv_119862.php Különleges papírra készült, a lapok kissé kijárnak, egyébként hibátlan.


No images

Price: 65.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 21 Jun 2020 17:31:26 +0200
<![CDATA[Magyarország Hadtörténete]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_magyarorszag_hadtortenete_119863.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_magyarorszag_hadtortenete_119863.php Kiadás: 1984-1985 Zrínyi Katonai Kiadó, Kossuth Nyomda Bp.
Hibátlan

No images

Price: 10.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 21 Jun 2020 17:30:45 +0200
<![CDATA[Az én Itáliám]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_az_en_italiam_120119.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_az_en_italiam_120119.php Alberto Moravia
Aczél Ferenc
FORDÍTÓ
Balabán Péter
Pödör László
FOTÓZTA
Gina Lollobrigida

No images

Price: 5.000 Ft
Quantity: 1
Place: Hajdú-Bihar]]>
Fri, 19 Jun 2020 21:58:47 +0200
<![CDATA[Régi Képtár]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_regi_keptar_120118.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_regi_keptar_120118.php Garas Klára

No images

Price: 900 Ft
Quantity: 1
Place: Hajdú-Bihar]]>
Fri, 19 Jun 2020 20:56:33 +0200
<![CDATA[Mednyánszky]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_mednyanszky_120117.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_mednyanszky_120117.php Egri Mária

No images

Price: 1.100 Ft
Quantity: 1
Place: Hajdú-Bihar]]>
Fri, 19 Jun 2020 20:49:57 +0200
<![CDATA[A nő a reneszánszban]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_no_a_reneszanszban_120116.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_no_a_reneszanszban_120116.php Hannelore Sachs
FORDÍTÓ
Katona Tamás
LEKTOR
Beke László

Kiadó: Corvina Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1970
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 112 oldal
Nyelv: Magyar
Méret: 28 cm x 25 cm
Megjegyzés: Színes és fekete-fehér reprodukciókkal illusztrálva. Védődobozban.

No images

Price: 3.200 Ft
Quantity: 1
Place: Hajdú-Bihar]]>
Fri, 19 Jun 2020 20:31:40 +0200
<![CDATA[Művészet dióhéjban ötven remekmű alapján]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_muveszet_diohejban_otven_remekmu_alapjan_120115.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_muveszet_diohejban_otven_remekmu_alapjan_120115.php Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1976
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 152 oldal
Sorozatcím: Dióhéjban
Kötetszám:
Nyelv: Magyar
Méret: 32 cm x 26 cm
ISBN: 963-13-1411-1
Megjegyzés: Fekete-fehér és színes fotókkal gazdagon illusztrálva.

No images

Price: 500 Ft
Quantity: 1
Place: Hajdú-Bihar]]>
Fri, 19 Jun 2020 20:23:52 +0200
<![CDATA[A zene könyve]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_zene_konyve_120114.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_zene_konyve_120114.php Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1981
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 190 oldal
Nyelv: Magyar
Méret: 31 cm x 24 cm
ISBN: 963-330-487-3
Megjegyzés: Színes és fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz.

No images

Price: 1.000 Ft
Quantity: 1
Place: Hajdú-Bihar]]>
Fri, 19 Jun 2020 20:12:15 +0200
<![CDATA[Zilahy Lajos : Valamit visz a víz olcsón eladó]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_zilahy_lajos___valamit_visz_a_viz_olcson_elado_114710.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_zilahy_lajos___valamit_visz_a_viz_olcson_elado_114710.php
( posta/futár az érvényes díjszabással megoldható )No images

Price: 4.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 18 Jun 2020 14:37:13 +0200
<![CDATA[Tamási Áron : 5 regénye Erdélyi Szépmives Céh Jubi]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_tamasi_aron___5_regenye_erdelyi_szepmives_ceh_jubi_114709.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_tamasi_aron___5_regenye_erdelyi_szepmives_ceh_jubi_114709.php
Erdélyi Szépmives Céh 10 éves jubileumi díszkiadás


Szüzmáriás királyfi

Jégtörő Mátyás

Ábel Amerikában

Rügyek és reménység

Ábel a rengetegben

( posta/futár az érvényes díjszabással megoldható )

No images

Price: 10.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 18 Jun 2020 14:36:56 +0200
<![CDATA[Hock János: Rákóczi Ferenczné olcsón eladó ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_hock_janos__rakoczi_ferenczne_olcson_elado__114632.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_hock_janos__rakoczi_ferenczne_olcson_elado__114632.php
olcsón eladó!

Magyar Könyvkiadó Társaság kiadása

Budapest 1905( posta/futár az érvényes díjszabással megoldható )

No images

Price: 3.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 18 Jun 2020 14:36:31 +0200
<![CDATA[Makkai Sándor: Sárga vihar I,II kötet ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_makkai_sandor__sarga_vihar__i_ii_kotet__114601.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_makkai_sandor__sarga_vihar__i_ii_kotet__114601.php
olcsón eladó!

Genius kiadás 1934

( posta/futár az érvényes díjszabással megoldható )No images

Price: 2.800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 18 Jun 2020 14:35:59 +0200
<![CDATA[Harsányi Zsolt: Magyar rapszódia I,II,III,IV kötet]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_harsanyi_zsolt__magyar_rapszodia_i_ii_iii_iv_kotet_114600.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_harsanyi_zsolt__magyar_rapszodia_i_ii_iii_iv_kotet_114600.php
olcsón eladó!

Új Idők Irodalmi Intézet R.-T. (Singer és Wolfner)

Budapest 1943( posta/futár az érvényes díjszabással megoldható )No images

Price: 3.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 18 Jun 2020 14:35:30 +0200
<![CDATA[Kuncz Aladár : Fekete kolostor ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_kuncz_aladar___fekete_kolostor___114599.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_kuncz_aladar___fekete_kolostor___114599.php olcsón eladó!

Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. kiadása

Budapest

( posta/futár az érvényes díjszabással megoldható )No images

Price: 1.700 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 18 Jun 2020 14:35:04 +0200
<![CDATA[Cholnoky Jenő - A föld és élete (I.II.III.kötet)]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_cholnoky_jeno_-_a_fold_es_elete__i_ii_iii_kotet__114284.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_cholnoky_jeno_-_a_fold_es_elete__i_ii_iii_kotet__114284.php
(világrészek, országok, emberek)

I kötet: Európa

II kötet: Ázsia

III kötet: Afrika

( posta/futár az érvényes díjszabással megoldható)


No images

Price: 6.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 18 Jun 2020 14:34:02 +0200
<![CDATA[Egyetemes irodalomtörténet ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_egyetemes_irodalomtortenet__112353.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_egyetemes_irodalomtortenet__112353.php
No images

Price: 45.000 Ft
Quantity: 4
Place: Borsod-Abaúj-Zemplén]]>
Thu, 18 Jun 2020 13:51:48 +0200
<![CDATA[Egyetemes és Hazai Történelem]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_egyetemes_es_hazai_tortenelem_45220.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_egyetemes_es_hazai_tortenelem_45220.php dr. Márki Sándor
6 kötet, kitűnő állapotban!

No images

Price: 40.000 Ft
Quantity: 6
Place: Borsod-Abaúj-Zemplén]]>
Thu, 18 Jun 2020 13:51:04 +0200
<![CDATA[Dickens : Copperfield Dávid ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_dickens___copperfield_david__36795.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_dickens___copperfield_david__36795.php Jó állapotban.

No images

Price: 3.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Wed, 10 Jun 2020 22:22:45 +0200
<![CDATA[Dickens: Copperfield Dávid ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_dickens__copperfield_david___112076.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_dickens__copperfield_david___112076.php
No images

Price: 3.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Wed, 10 Jun 2020 22:21:42 +0200
<![CDATA[A MAGYARSÁG JUBILEUMI ÉVKÖNYVE 1920-1930]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_magyarsag__jubileumi_evkonyve_1920-1930_20681.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_magyarsag__jubileumi_evkonyve_1920-1930_20681.php
No images

Price: 3.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Mon, 08 Jun 2020 15:55:11 +0200
<![CDATA[Legszebb Regefüzér (Bánfi János)]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_legszebb_regefuzer__banfi_janos__119256.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_legszebb_regefuzer__banfi_janos__119256.php Postacsomag, vételár + 1.630,- Ft szállítási költség előre utalásával.

No images

Price: 6.900 Ft
Quantity: 1
Place: Vas]]>
Sun, 07 Jun 2020 09:58:14 +0200
<![CDATA[Magyarország Túrakönyve (Dr. Szelnár Aladár)]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_magyarorszag_turakonyve__dr__szelnar_aladar__119257.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_magyarorszag_turakonyve__dr__szelnar_aladar__119257.php Postacsomag, vételár + 1.630,- Ft szállítási költség elöre utalásával.

No images

Price: 8.000 Ft
Quantity: 1
Place: Vas]]>
Sun, 07 Jun 2020 09:56:22 +0200
<![CDATA[Az ember anatómiája című orvosi tankönyv]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_az_ember_anatomiaja_cimu_orvosi_tankonyv_119819.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_az_ember_anatomiaja_cimu_orvosi_tankonyv_119819.php
No images

Price: 12.000 Ft
Quantity: 1
Place: Pest]]>
Fri, 05 Jun 2020 18:48:17 +0200
<![CDATA[A Magyar Nemzet Története]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a__magyar_nemzet_tortenete_53230.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a__magyar_nemzet_tortenete_53230.php
No images

Price: 2.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Fri, 05 Jun 2020 13:45:21 +0200
<![CDATA[Pesti Napló könyvek]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_pesti_naplo_konyvek_52784.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_pesti_naplo_konyvek_52784.php
No images

Price: 200 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Fri, 05 Jun 2020 13:43:57 +0200
<![CDATA[Vitéz Somogyvári Gyula: Virágzik a mandula eladó]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_vitez_somogyvari_gyula__viragzik_a_mandula__elado_118465.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_vitez_somogyvari_gyula__viragzik_a_mandula__elado_118465.php
No images

Price: 800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 04 Jun 2020 14:12:41 +0200
<![CDATA[Vitéz Somogyvári Gyula Ne sárgulj fűzfa I-II.eladó]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_vitez_somogyvari_gyula_ne_sargulj_fuzfa_i-ii_elado_118467.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_vitez_somogyvari_gyula_ne_sargulj_fuzfa_i-ii_elado_118467.php
No images

Price: 1.600 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 04 Jun 2020 14:12:28 +0200
<![CDATA[Vitéz Somogyvári Gyula: és Mihály harcolt eladó]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_vitez_somogyvari_gyula__es_mihaly_harcolt_elado_118466.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_vitez_somogyvari_gyula__es_mihaly_harcolt_elado_118466.php
No images

Price: 700 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 04 Jun 2020 14:12:15 +0200
<![CDATA[Chateaubriand. A kereszténység szelleme, 1876]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_chateaubriand__a_keresztenyseg_szelleme__1876_119350.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_chateaubriand__a_keresztenyseg_szelleme__1876_119350.php Budapest, 1876 (első kiadás, ford.: Gubicza István)

No images

Price: 12.000 Ft
Quantity: 3
Place: Baranya]]>
Wed, 03 Jun 2020 19:07:58 +0200
<![CDATA[Bougaud Emil: A kereszténység és korunk (1882-1885]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_bougaud_emil__a_keresztenyseg_es_korunk__1882-1885_119349.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_bougaud_emil__a_keresztenyseg_es_korunk__1882-1885_119349.php
No images

Price: 15.000 Ft
Quantity: 5
Place: Baranya]]>
Wed, 03 Jun 2020 19:03:07 +0200
<![CDATA[Ludwig Mehler: Der Katholik in seinem Glauben..., ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ludwig_mehler__der_katholik_in_seinem_glauben______119351.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ludwig_mehler__der_katholik_in_seinem_glauben______119351.php
No images

Price: 10.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Wed, 03 Jun 2020 19:02:12 +0200
<![CDATA[Collectio Rituum ex venia Sancta Sedis... 1891 ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_collectio_rituum_ex_venia_sancta_sedis____1891__119352.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_collectio_rituum_ex_venia_sancta_sedis____1891__119352.php
No images

Price: 15.000 Ft
Quantity: 1
Place: Baranya]]>
Wed, 03 Jun 2020 18:57:22 +0200
<![CDATA[Egyetemes történelem évszámokban]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_egyetemes_tortenelem_evszamokban_119778.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_egyetemes_tortenelem_evszamokban_119778.php Egy atlasz-szerű gyűjteményt kínálok Marczell Ágoston összeállításában. A kiadó Kókai Lajos (Bp.IV., Kamermayer Károly-u. 3.) 1935.évi kiadás ! A feltett fényképekről, a tartalomról a népek történetének elemzése tárul elénk kronológiai sorrendben. Elődeim tollal írott bejegyzései, külön lapon tett feljegyzései mintegy kibővítik az akkori ismereteket. A gerinc ragasztott, de a leporellós bővítmények, maga a könyv értékes ! Személyes átvétel a kedvező ! Keressen, érdeklődjön.

No images

Price: 4.250 Ft
Quantity: 1
Place: Borsod-Abaúj-Zemplén]]>
Wed, 03 Jun 2020 14:38:06 +0200