e-Antique.eu Marketplace Antiquarian book subcategory recently uploaded goods http://e-antique.eu/piacter/index.php e-Antique.eu MarketplaceAntiquarian book subcategory recently uploaded goods eng <![CDATA[Gyöngyösi István: Marssal társalkodó Murányi Vénus]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_gyongyosi_istvan__marssal_tarsalkodo_muranyi_venus_93949.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_gyongyosi_istvan__marssal_tarsalkodo_muranyi_venus_93949.php Kiadta:A Magyar Jövő Ifj.Irod. RT
1922. Budapest

No images

Price: 900 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Wed, 25 Apr 2018 14:26:03 +0200
<![CDATA[Edouard Rod A vérpad lépcsőjén ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_edouard_rod_a_verpad_lepcsojen__104483.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_edouard_rod_a_verpad_lepcsojen__104483.php
A Tolnai regénysorozata része

Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat R.-T. kiadása

Budapest, VII.Dohány ucca 12.

No images

Price: 4.180 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Wed, 25 Apr 2018 14:25:23 +0200
<![CDATA[Károli Gáspár:Új Testamentom 1915. eladó]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_karoli_gaspar_uj_testamentom_1915__elado_92939.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_karoli_gaspar_uj_testamentom_1915__elado_92939.php Bibliofil papíron nyomtatva 13 x 9 cm
keménykötésú, jó állapotú, de a gerince sérült
Kiadta a Brit és Külföldi Biblia társulat
Új testamentom 475 oldal
Zsoltárok Könyve 145 oldal

No images

Price: 700 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Wed, 25 Apr 2018 14:25:12 +0200
<![CDATA[Langenscheidt's pocket Dictionary English-German ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_langenscheidt_s_pocket_dictionary_english-german__103353.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_langenscheidt_s_pocket_dictionary_english-german__103353.php keménykötésú

No images

Price: 800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Wed, 25 Apr 2018 14:24:46 +0200
<![CDATA[Dr Dengl János: Levelező gyorsírás 1918. eladó]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_dr_dengl_janos__levelezo_gyorsiras_1918__elado_103354.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_dr_dengl_janos__levelezo_gyorsiras_1918__elado_103354.php puhafedelú

No images

Price: 700 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Wed, 25 Apr 2018 14:24:35 +0200
<![CDATA[Cithara Sanctorum, Budapest, 1895 eladó]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_cithara_sanctorum__budapest__1895_elado_90020.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_cithara_sanctorum__budapest__1895_elado_90020.php 1247+238 oldal, hiánytalan, bőrkötésű, de a bronz csat hiányzik róla
Gót betükkel szlovákul íródott
Egy oldal sem hiányzik belőle

No images

Price: 9.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Wed, 25 Apr 2018 14:24:09 +0200
<![CDATA[A fiúk királya-Lord Baden Powel élete eladó]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_fiuk_kiralya-lord_baden_powel_elete_elado_89989.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_fiuk_kiralya-lord_baden_powel_elete_elado_89989.php A cserkészet megalapítójának élete saját rajzaival és eredeti fényképekkel illusztrálva
Keménykötés,
Singer és Wolfner kiadűsa, 1941


No images

Price: 1.700 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Wed, 25 Apr 2018 14:23:53 +0200
<![CDATA[Petőfi Sándor összes költeményei Millenniumi kiad]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_petofi_sandor_osszes_koltemenyei__millenniumi_kiad_104928.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_petofi_sandor_osszes_koltemenyei__millenniumi_kiad_104928.php
Harmadik népies kiadás egy kötetben.

A költő arczképével

Millenniumi kiadás.

Budapest Athenaeum R. Társulat kiadása

Vászon Gottermayer kötés

Némileg sérült gerinccel és borítóval.

Közepes állapotú antikvár könyv

No images

Price: 11.900 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Wed, 25 Apr 2018 13:47:40 +0200
<![CDATA[IDŐSB DUMAS SÁNDOR GRÓF MONTE-CHRISTO I.-IV. kötet]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_idosb_dumas_sandor_grof_monte-christo_i_-iv__kotet_97620.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_idosb_dumas_sandor_grof_monte-christo_i_-iv__kotet_97620.php
SZERZŐ : idősb Dumas Sándor

FORDÍTÓ : Harsányi Kálmán

I-IV. összes példány

Hat képmelléklettel, keménytáblás kiadás

Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság(Budapest)

1908.

No images

Price: 11.600 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Wed, 25 Apr 2018 13:45:47 +0200
<![CDATA[RITKA!! Dr Riecke G.A. Anyák könyve ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ritka___dr_riecke_g_a__anyak_konyve__104481.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ritka___dr_riecke_g_a__anyak_konyve__104481.php
FORDÍTÓ
K.-Beniczky Irma
Franklin-Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda (Budapest) , 1877
Sorozatcím:Közhasznú Családi Könyvtár
Kötetszám:16
Nyomatta a Franklin-Társulat nyomdája.

Nagyon ritka jó állapotú antikvár könyv

No images

Price: 15.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Wed, 25 Apr 2018 13:45:12 +0200
<![CDATA[Világlexikon 1925]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_vilaglexikon_1925_97691.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_vilaglexikon_1925_97691.php
A tudás egyeteme

SZERKESZTŐK Horváth Árpád

Palasovszky Ödön

Kiss Dezső

Balla Antal

Varró István

Sidó Zoltán

Niklai Péter

Enciklopedia R.T. kiadása
Budapest

No images

Price: 5.990 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Wed, 25 Apr 2018 13:44:40 +0200
<![CDATA[Az uriasszony (Illemtankönyv)Gömbösné Galamb M.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_az_uriasszony__illemtankonyv_gombosne_galamb_m__104478.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_az_uriasszony__illemtankonyv_gombosne_galamb_m__104478.php
Gömbösné Galamb Margit könyve

127 oldal

Kötés: vászon kiadói, rajzos

jó állapotú antikvár könyv

Tizedik ezer -

Ez a tartalmas, rendkivül tanulságos könyv, mely az irás müvészetével tárgyalja mindazt, ami az igazi uriasszony alkotó lényege: a magyar irodalomban páratlan sikert ért el, amennyiben most került belőle könyvpiaczra a tizedik ezer. Uj kiadása tartalmában is bővitett. Kiállitása pedig olyan, hogy a legkényesebb izlésü embert is kielégitheti. A kritika teljes elismerése mellett a Tudományos Akadémia dicsérete emeli Gömbösné Galamb Margit e könyvének nagy értékét. Figyelmébe ajánljuk „Az Uriasszony"-t mindazoknak, akik lelkifinomságra és uri gondolkozásra törekednek.

A TARTALOMBÓL

Az uriasszony
A jó modor és társalgás müvészete
Azt mondják
Gőg és büszkeség
A barátságról
Fegyelmezettség
A kedély
A kaczérságról
A jellem nevelése

No images

Price: 4.490 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Wed, 25 Apr 2018 13:43:51 +0200
<![CDATA[PESTI HIRLAP NAPTÁRA AZ 1922.KÖZÖNSÉGES ÉVRE]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_pesti_hirlap_naptara_az_1922_kozonseges_evre_97690.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_pesti_hirlap_naptara_az_1922_kozonseges_evre_97690.php
PESTI HIRLAP NAPTÁRA AZ 1922.KÖZÖNSÉGES ÉVRE

SZERZŐ Lázár István

Telekes Béla

Gárdonyi Géza

Lambrecht Kálmán

Vályi Nagy Géza

Körmendy Viktor

Csillay Kálmán

KIADÓK Légrády Testvérek (Budapest) , 1922

No images

Price: 4.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Wed, 25 Apr 2018 13:42:58 +0200
<![CDATA[Ingeborg Vollquartz Az ezredes úr lányai]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ingeborg_vollquartz_az_ezredes_ur_lanyai_104480.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ingeborg_vollquartz_az_ezredes_ur_lanyai_104480.php
Egyetemes regénytár sorozat tagja

Fordította Balla Ignác

Budapest 1916

Singer és Wolfner kiadása

VI. Andrássy-út 16.

Cservenka és Társa könyvkötészet

No images

Price: 4.800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Wed, 25 Apr 2018 13:42:29 +0200
<![CDATA[DUMAS A SZAVOJAI HERCEG APRÓDJA I.II.III.IV. kötet]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_dumas_a_szavojai_herceg_aprodja_i_ii_iii_iv__kotet_104482.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_dumas_a_szavojai_herceg_aprodja_i_ii_iii_iv__kotet_104482.php FORDÍTÓ
Szini Gyula
Vécsey Leó
Honti Rezső
GRAFIKUS
S. Gaál Margit
Végh Gusztáv
Christensen és Társa-Gutenberg Könyvkiadó Vállalat(Budapest)
Aranyozott gerincű kiadói vászonkötés , 701 oldal
Sorozatcím:Dumas művei
Fekete-fehér illusztrációkkal.

A címlapot és bekötést Végh Gusztáv iparművész tervezte. Nyomatta Globus, Budapest.

Jó állapotú antikvár könyv


No images

Price: 4.600 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Wed, 25 Apr 2018 13:00:07 +0200
<![CDATA[1920.kiadású IDÖSB DUMAS A régens lánya]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1920_kiadasu_idosb_dumas_a_regens_lanya_97688.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1920_kiadasu_idosb_dumas_a_regens_lanya_97688.php
Korának megfelelő állapotú ,antik könyv

Ifjuság Könyvkiadó (Budapest) , 1920

Hungaria Könyvnyomda és kiadóüzlet nyomása, Budapest.

No images

Price: 2.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Wed, 25 Apr 2018 12:59:34 +0200
<![CDATA[1920.kiadású IDÖSB DUMAS Bársonynyakékes hölgy]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1920_kiadasu_idosb_dumas_barsonynyakekes_holgy_97689.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1920_kiadasu_idosb_dumas_barsonynyakekes_holgy_97689.php
Fordította Csillay Kálmán

Korának megfelelő állapotú ,antik könyv

Ifjuság Könyvkiadó (Budapest) , 1920

Hungaria Könyvnyomda és kiadóüzlet nyomása, Budapest

No images

Price: 2.550 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Wed, 25 Apr 2018 12:58:57 +0200
<![CDATA[TOLNAI UJ VILÁGLEXIKONA I-XVIII.kötet ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_tolnai_uj_vilaglexikona______i-xviii_kotet___97626.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_tolnai_uj_vilaglexikona______i-xviii_kotet___97626.php
Aranyozott gerincű kiadói félvászon kötés , 6.359 oldal

Kötetszám:Nyelv:magyar Méret:24 cm x 16cm ISBN:Megjegyzés:Fekete-fehér és színes fotókkal, ábrákkal, térkép-mellékletekkel, kihajtható mellékletekkel gazdagon illusztrálva, részletesen a tartalomjegyzékben.

Az I-V. kötet 1926-ban,

a VI-IX. kötet 1927-ben,

a X-XIII. kötet 1928-ban,

a XIV-XVI. kötet 1929-ben,

a XVII-XVIII. kötet 1930-ban,

Nyomtatta a Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt., Budapest.

Mivel a XIII. kötettől a könyvek színe kissé eltérő , ezért az ára nagyon kedvező.

No images

Price: 25.200 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Tue, 24 Apr 2018 21:43:14 +0200
<![CDATA[SÁROSI BELLA : A legjobb szegedi szakácskönyv]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_sarosi_bella___a_legjobb_szegedi_szakacskonyv_98227.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_sarosi_bella___a_legjobb_szegedi_szakacskonyv_98227.php
Számos, a szöveg közé nyomatott ábrával illusztrált, keménytáblás papírkötésben

A fedlap és hátlap sérült , oldalán ragasztgatott, a belső lapok a korának megfelelő viszonylag jó állapotban vannak

Második bővített kiadás. Budapest, [1910 és 1920 között]

Magyar Kereskedelmi Közlöny,Hírlap és könyvkiadó Vállalat kiadása
ALKUKÉPES TERMÉK

No images

Price: 30.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Tue, 24 Apr 2018 21:42:39 +0200
<![CDATA[Bibliofil ritkaság 5 kötet Weltall und Menschheit ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_bibliofil_ritkasag_5_kotet_weltall_und_menschheit__99310.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_bibliofil_ritkasag_5_kotet_weltall_und_menschheit__99310.php Űr és emberiség. A természet feltárásának története és a természeti erők hasznosítása a népek szolgálatában.

Berlin/Leipzig/Wien/Stuttgart, 1900, Deutsches Verlagshaus Bong & Co, o.J. Kiadói, aranyozott, szecessziós félbőrkötésben, plakettel.

Az egyik kötetről hiányzik a plakett.

BIBLIOFIL RITKASÁG : MIND AZ 5 KÖTET EGYBEN ELADÓ!

ALKUKÉPES TERMÉK


No images

Price: 52.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Tue, 24 Apr 2018 21:40:08 +0200
<![CDATA[1894.kiadású CSATAKÉPEK A MAGYAR SZABADSÁGHARCZBÓL]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1894_kiadasu_csatakepek_a_magyar_szabadsagharczbol_97829.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1894_kiadasu_csatakepek_a_magyar_szabadsagharczbol_97829.php
1894.kiadású
JÓKAI MÓR CSATAKÉPEK A MAGYAR SZABADSÁGHARCZBÓL

Jókai Mór összes művei sorozat X.könyve ,nemzeti kiadás

A Franklin Társulat tulajdona

Budapest

RÉVAI TESTVÉREK KIADÁSA

1894

ALKUKÉPES TERMÉK

No images

Price: 9.900 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Tue, 24 Apr 2018 21:32:07 +0200
<![CDATA[ZÁSZLÓNK ifjúsági lap, IX.. évfolyam 1910-1911 ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_zaszlonk_ifjusagi_lap__ix___evfolyam_1910-1911__99726.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_zaszlonk_ifjusagi_lap__ix___evfolyam_1910-1911__99726.php
négyszáztizenöt képpel

IX. évfolyam 1910-1911

kiadta :Stephaneum Nyomda R.T.

Budapest 1911

ALKUKÉPES TERMÉK

No images

Price: 18.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Tue, 24 Apr 2018 21:28:49 +0200
<![CDATA[ 1909-1910 ZÁSZLÓNK teljes év VIII.évfolyam]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv__1909-1910__zaszlonk_teljes_ev_viii_evfolyam_97698.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv__1909-1910__zaszlonk_teljes_ev_viii_evfolyam_97698.php
VIII. évfolyam 1909-1910

kiadta :Stephaneum Nyomda R.T.
Budapest
1910

Jellemző: illusztrált
Állapot: korának megfelelő

ALKUKÉPES TERMÉK

No images

Price: 18.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Tue, 24 Apr 2018 21:28:19 +0200
<![CDATA[1857. KIADÁSÚ SZENT BIBLIA Károly Gáspár fordítás]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1857__kiadasu_szent_biblia__karoly_gaspar_forditas_103019.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1857__kiadasu_szent_biblia__karoly_gaspar_forditas_103019.php
Károly Gáspár fordítása

Heckenast Gusztáv kiadású ,elég rossz állapotban van főleg a fedő és az első és az utolsó lapjai, belső oldalai még elmennek. A tartóját is fotóztam , kartonra van a vászon kasírozva.

Nagy méretű könyv : 18 x 27 cm

Restaurálás után valódi kincse lehet Önnek.

Minden ajánlatot megköszönök és megfontolok.

No images

Price: 21.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Tue, 24 Apr 2018 21:16:37 +0200
<![CDATA[Levelezőkönyv,Házi titoknok,1861-ből]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_levelezokonyv_hazi_titoknok_1861-bol_106370.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_levelezokonyv_hazi_titoknok_1861-bol_106370.php A könyv gerincvédő vászna felpördült,borító kemény de javításra szorul,mint a képeken,de kötése jól egyben van.

No images

Price: 10.000 Ft
Quantity: 1
Place: Bács-Kiskun]]>
Tue, 24 Apr 2018 14:24:57 +0200
<![CDATA[Bergman: Kamcsatka ősnépei]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_bergman__kamcsatka_osnepei_106471.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_bergman__kamcsatka_osnepei_106471.php
Bergman: Kamcsatka ősnépei

A KÉPEN LÁTHATÓ kíváló állapotú könyv ELADÓ.

NÉZZE MEG A TÖBBI TERMÉKET IS. Köszi!

SZEMÉLYES ÁTVÉTEL:

NÉPLIGET metró bejárat

HATÁR ÚT metró bejárat

BOSNYÁKTÉR TEMPLOM BEJÁRAT

vagy megbeszélés szerint


No images

Price: 800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Tue, 24 Apr 2018 10:40:28 +0200
<![CDATA[Alberto M. de Agostini: Tíz esztendő a Tűzföldön]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_alberto_m__de_agostini__tiz_esztendo_a_tuzfoldon_106470.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_alberto_m__de_agostini__tiz_esztendo_a_tuzfoldon_106470.php
Bergman: Kamcsatka ősnépei

A KÉPEN LÁTHATÓ kíváló állapotú könyv ELADÓ.

NÉZZE MEG A TÖBBI TERMÉKET IS. Köszi!

SZEMÉLYES ÁTVÉTEL:

NÉPLIGET metró bejárat

HATÁR ÚT metró bejárat

BOSNYÁKTÉR TEMPLOM BEJÁRAT

vagy megbeszélés szerint


No images

Price: 900 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Tue, 24 Apr 2018 10:40:19 +0200
<![CDATA[Halász Alfréd (szerk.): Nyomdász évkönyv és útikal]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_halasz_alfred__szerk____nyomdasz_evkonyv_es_utikal_106472.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_halasz_alfred__szerk____nyomdasz_evkonyv_es_utikal_106472.php Halász Alfréd (szerk.): Nyomdász évkönyv és útikalauz 1940 - Első kiadás Magyarországi Könyvnyomdai

A KÉPEN LÁTHATÓ Nyomdász évkönyv és útikalauz 1940

143 oldal

Kötés: vászon / festett jó állapotú antikvár könyv műmellékletekkel, hirdetési oldalakkal

ELADÓ.

NÉZZE MEG A TÖBBI TERMÉKET IS. Köszi!

SZEMÉLYES ÁTVÉTEL:

NÉPLIGET metró bejárat

HATÁR ÚT metró bejárat

BOSNYÁKTÉR TEMPLOM BEJÁRAT

No images

Price: 800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Tue, 24 Apr 2018 10:40:08 +0200
<![CDATA[Ernest T Seton: Rolf - Egy cserkész kalandjai]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ernest_t_seton__rolf_-_egy_cserkesz_kalandjai_106473.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ernest_t_seton__rolf_-_egy_cserkesz_kalandjai_106473.php
A KÉPEN LÁTHATÓ kónyv ( a kép a könyvről készült )

Ernest Thompson Seton: Rolf. Egy cserkész kalandjai a magános indiánnal és a sokum kutyával. Fordította Temesi Győző. Írta és rajzolta: Ernest Thompson Seton. Bp.., é.n., (1932), Franklin-Társulat. Kiadói kopottas félvászon-kötés, belül jó állapotban.

Kétszáznál több rajzzal és 8 képtáblával illusztrálva.

Ebben a történetben megkíséreltem megéreztetni azokat a befolyásokat, amelyek úgy száz évvel ezelőtt hatottak az amerikai ifjúságra és belőlük előbb jó polgárokat, majd a veszély óráiban hősöket nevelt.
Különösképpen foglalkoztam az erdőlakással és a békeidő cserkészetével. Ezt abban a reményben tettem, hogy segítek más fiúknak meghágni a nehezen járható nagyobb magasságokat.
1812-14 történeti eseményeire kiváló könyveket tanulmányoztam. De találtam más, sokkal egyénibb módot is rá. (1812-15-ber északon, keleten és délen elkeseredett angol-amerikai háború folyt. Az északi Champlain-tó vidékéről származó barátom vezetéséve végigjártam a Champlain-tó és Erie-tó harctereit és a kemény harcosok unokáitól megrendítő történeteket hallottam. így jobban be hatoltam a háború szellemébe, és örömmel tapasztaltam, hogy nem csak bátorság és hősiesség volt mindkét oldalon, hanem gyengédség és lovagiasság is
ELADÓ.

NÉZZE MEG A TÖBBI TERMÉKET IS. Köszi!

SZEMÉLYES ÁTVÉTEL:

NÉPLIGET metró bejárat

HATÁR ÚT metró bejárat

BOSNYÁKTÉR TEMPLOM BEJÁRAT

vagy megbeszélés szerint


No images

Price: 2.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Tue, 24 Apr 2018 10:39:59 +0200
<![CDATA[Mágocsy-Dietz S A növények táplálkozása , 1909]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_magocsy-dietz_s_a_novenyek_taplalkozasa___1909_106474.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_magocsy-dietz_s_a_novenyek_taplalkozasa___1909_106474.php
No images

Price: 1.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Tue, 24 Apr 2018 10:39:49 +0200
<![CDATA[BIERBAUER VIRGIL : A MAGYAR ÉPÍTÉSZET TÖRT 1937]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_bierbauer_virgil___a_magyar_epiteszet_tort_1937_106476.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_bierbauer_virgil___a_magyar_epiteszet_tort_1937_106476.php
BIERBAUER VIRGIL : A MAGYAR ÉPÍTÉSZET TÖRTÉNETE 1937

A KÉPEN LÁTHATÓ BIERBAUER VIRGIL : A MAGYAR ÉPÍTÉSZET TÖRTÉNETE 1937 MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG ELADÓ.


NÉZZE MEG A TÖBBI TERMÉKET IS. Köszi!

SZEMÉLYES ÁTVÉTEL:

NÉPLIGET metró bejárat

HATÁR ÚT metró bejárat

BOSNYÁKTÉR TEMPLOM BEJÁRAT

vagy megbeszélés szerint


No images

Price: 900 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Tue, 24 Apr 2018 10:39:40 +0200
<![CDATA[Prohászka Ottokár könyve diákoknak,1920-ból]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_prohaszka_ottokar_konyve_diakoknak_1920-bol_106372.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_prohaszka_ottokar_konyve_diakoknak_1920-bol_106372.php kötése egyben,a fedőlap lejár,javításra szorul.
Zsebkönyv méretű könyv jól olvasható,64 oldalas.

Rövid leírás
A köztudatban az él, hogy Prohászka a felnőtt korosztálynak, azon belül az értelmiségnek volt apostola és tanító mestere. Azt kevesen tudják, hogy nemcsak a fiataloknak, hanem a magyar cserkészetnek is barátja, ügyeinek legbátrabb szószolója volt. Ő hívta életre a Magyar Jövő ifjúsági könyvkiadó vállalatot, hogy minél szélesebb körhöz jussanak el a keresztény nemzeti eszmék ismerete. Prohászka egy egész generációnak volt szellemi vezetője, spirituálisa, nemcsak az esztergomi kispapoknak, hanem a trianoni katasztrófa után az ország fiatalságának is.

A notesz alakú könyvecske,"Iránytű". Minden fejezete olyan kincseket rejt, hogy napjainkban is nélkülözhetetlenek mindannyiunk számára. Külön köszönet mindazoknak, akik segítettek a „véletlenül” megtalált, mára már ismeretlennek hitt _Iránytű_ szövegének közreadásában. Célunk az, hogy a Prohászka által megmutatott irányt követve segítséget nyújtsunk a szülőknek, nevelőknek, cserkészeinknek az új ezredév alapjainak megteremtésében.

No images

Price: 3.500 Ft
Quantity: 1
Place: Bács-Kiskun]]>
Tue, 24 Apr 2018 09:39:36 +0200
<![CDATA[Égi manna - Imádságos és énekeskönyv - 1925]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_egi_manna_-_imadsagos_es_enekeskonyv_-_1925_92635.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_egi_manna_-_imadsagos_es_enekeskonyv_-_1925_92635.php A könyv használt, teljes oldalszámmal.384. A lapszélek aranyszinűek.méret: 9x12x2,5 cm

No images

Price: 2.500 Ft
Quantity: 1
Place: Jász-Nagykun-Szolnok]]>
Sun, 22 Apr 2018 17:50:58 +0200
<![CDATA[Bemegyek szent templomodba- imádságos és énekeköny]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_bemegyek_szent_templomodba-_imadsagos_es_enekekony_92640.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_bemegyek_szent_templomodba-_imadsagos_es_enekekony_92640.php A könyv használt, a képen látható - a hátsó borító sérűlt. hiánytalan oldalszám.414. A lapszélek aranyozottak. Méret:9x13x3 cm

No images

Price: 3.000 Ft
Quantity: 1
Place: Jász-Nagykun-Szolnok]]>
Sun, 22 Apr 2018 17:50:02 +0200
<![CDATA[Nevető fejfák : Rosner Ármin]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_neveto_fejfak___rosner_armin_80505.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_neveto_fejfak___rosner_armin_80505.php Jó állapotú antik könyv.

No images

Price: 2.000 Ft
Quantity: 1
Place: Jász-Nagykun-Szolnok]]>
Sun, 22 Apr 2018 17:46:45 +0200
<![CDATA[A kegyelmes ur feleségei és egyéb elbeszélések ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_kegyelmes_ur_felesegei_es_egyeb_elbeszelesek__82278.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_kegyelmes_ur_felesegei_es_egyeb_elbeszelesek__82278.php
No images

Price: 900 Ft
Quantity: 1
Place: Jász-Nagykun-Szolnok]]>
Sun, 22 Apr 2018 17:45:20 +0200
<![CDATA[Kállay Miklós : A Murányi Amazon - regény.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_kallay_miklos___a_muranyi_amazon__-_regeny__81307.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_kallay_miklos___a_muranyi_amazon__-_regeny__81307.php A borító kopott, a lapszélek kissé foltosak, elszineződtek. A képen látható állapotban.

No images

Price: 600 Ft
Quantity: 1
Place: Jász-Nagykun-Szolnok]]>
Sun, 22 Apr 2018 17:43:54 +0200
<![CDATA[Babay József - Édesanyám]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_babay_jozsef__-_edesanyam_81306.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_babay_jozsef__-_edesanyam_81306.php
No images

Price: 600 Ft
Quantity: 1
Place: Jász-Nagykun-Szolnok]]>
Sun, 22 Apr 2018 17:41:57 +0200
<![CDATA[Die Lander Europas IV. németnyelvű földrajzi könyv]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_die_lander_europas_iv__nemetnyelvu_foldrajzi_konyv_82309.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_die_lander_europas_iv__nemetnyelvu_foldrajzi_konyv_82309.php
No images

Price: 1.000 Ft
Quantity: 1
Place: Jász-Nagykun-Szolnok]]>
Sun, 22 Apr 2018 17:41:26 +0200
<![CDATA[Sérült régi könyvek - 5 db.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_serult_regi__konyvek_-_5_db__82299.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_serult_regi__konyvek_-_5_db__82299.php Minden könyv javításra szorúl a képeken látható állapotban.

No images

Price: 500 Ft
Quantity: 1
Place: Jász-Nagykun-Szolnok]]>
Sun, 22 Apr 2018 17:37:57 +0200
<![CDATA[ANTIK* ORVOSI FÜZET GYÓGYÍTHATÓK-E A TÜDŐBAJOK?]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik__orvosi_fuzet_gyogyithatok-e_a_tudobajok__98712.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik__orvosi_fuzet_gyogyithatok-e_a_tudobajok__98712.php A képeken látható állapotban.
GYÓGYÍTHATÓK-E A TÜDŐBAJOK?
Kiadó-tulajdonos:
Puhlmann és Társa, Berlin O. 112, Müggelstr. 25-25a.
Írta: Dr. med. G. Guttman a Finsen Gyógyintézet főorvosa
Ábrákkal, betegvéleményekkel.

No images

Price: 1.290 Ft
Quantity: 1
Place: Bács-Kiskun]]>
Sun, 22 Apr 2018 16:56:08 +0200
<![CDATA[ A magyar úricsalád ARANYKÖNYVE]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv__a_magyar_uricsalad_aranykonyve_92701.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv__a_magyar_uricsalad_aranykonyve_92701.php Viseltes, hiányzik néhány oldal, nagyméretű (29,5 x 21,5 cm) alapjában véve olvasható, és ma is jól használható tanácsok találhatók benne.

No images

Price: 1.990 Ft
Quantity: 1
Place: Bács-Kiskun]]>
Sun, 22 Apr 2018 16:55:52 +0200
<![CDATA[Csatos imakönyv 1939 Ajándék szentképekkel]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_csatos_imakonyv_1939_ajandek_szentkepekkel_92759.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_csatos_imakonyv_1939_ajandek_szentkepekkel_92759.php
LEGUJABB ORGONAHANG

Imádságos és énekeskönyv a katolikus hívek számára

Mérete: 7 * 11 cm.

Fényes lakkbőr, gerincén alul és felül kissé sérült, egyébként hiánytalan, aranyozott lapszélekkel, saját tokjában.

A fotózott szentképekkel együtt.

No images

Price: 4.890 Ft
Quantity: 1
Place: Bács-Kiskun]]>
Sun, 22 Apr 2018 16:54:57 +0200
<![CDATA[Keöpe Viktor: A szigetek gyöngye térképpel]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_keope_viktor__a_szigetek_gyongye_terkeppel_97095.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_keope_viktor__a_szigetek_gyongye_terkeppel_97095.php Téma: természet
Típus, kötés: keménytáblás
Kor: 1900-1949
Jellemző: illusztrált
Állapot: korának megfelelő

Keöpe Viktor: A szigetek gyöngye 1936

A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG KÖNYVTÁRA

53 KÉPPEL ÉS 2 TÉRKÉPPEL (az egyik kinyitható)

Hiánytalan, jó állapotban.

No images

Price: 2.800 Ft
Quantity: 1
Place: Bács-Kiskun]]>
Sun, 22 Apr 2018 16:54:16 +0200
<![CDATA[Ady Összes Versei 1906]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ady_osszes_versei_1906_92722.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ady_osszes_versei_1906_92722.php Kemény félbőr kötés, a fotókon látható állapotban, 1047 oldal, súly: 490 gr.

No images

Price: 2.000 Ft
Quantity: 1
Place: Bács-Kiskun]]>
Sun, 22 Apr 2018 16:53:41 +0200
<![CDATA[Cholnoky J.: A Föld és Élete +A tenger /dedikált/ ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_cholnoky_j___a_fold_es_elete__a_tenger__dedikalt___78264.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_cholnoky_j___a_fold_es_elete__a_tenger__dedikalt___78264.php Franklin-Társulat kiadása
6 kötet = 46000,- Ft + 4000, Ft a dedikált:A tenger könyv,
Cholnoky Jenő könyve/

No images

Price: 50.000 Ft
Quantity: 7
Place: Budapest]]>
Sun, 22 Apr 2018 05:45:33 +0200
<![CDATA[Malonyai Dezső : A magyar nép művészete]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_malonyai_dezso___a_magyar_nep_muveszete_84133.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_malonyai_dezso___a_magyar_nep_muveszete_84133.php Eredeti 1907
1909
1911
1912 kiadás Franklin társulat kiadványai

No images

Price: 30.000 Ft
Quantity: 4
Place: Budapest]]>
Sun, 22 Apr 2018 05:45:01 +0200
<![CDATA[utikönyv,Parizs,Karl Bedekertól,1905-ből]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_utikonyv_parizs_karl_bedekertol_1905-bol_106412.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_utikonyv_parizs_karl_bedekertol_1905-bol_106412.php
No images

Price: 5.000 Ft
Quantity: 1
Place: Bács-Kiskun]]>
Sat, 21 Apr 2018 22:49:09 +0200
<![CDATA[1945 ös zsidó füzet]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1945_os_zsido_fuzet_106506.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1945_os_zsido_fuzet_106506.php
No images

Price: 80.000 Ft
Quantity: 1
Place: Hajdú-Bihar]]>
Sat, 21 Apr 2018 18:41:45 +0200
<![CDATA[Dr. Gáspár Ferencz : A Föld körül I-VI.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_dr__gaspar_ferencz___a_fold_korul_i-vi__87616.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_dr__gaspar_ferencz___a_fold_korul_i-vi__87616.php II. kötet: (1906) - 250 képpel, 20 melléklettel és 1 térképpel
III. kötet (1906) - 141 képpel, 26 melléklettel
IV. kötet: (1907) - 176 képpel, 30 melléklettel, 1 térképpel
V. kötet (1908) - 158 képpel, 13 melléklettel
VI. kötet (1907) - 165 képpel, 11 melléklettel illusztrálva.

No images

Price: 80.000 Ft
Quantity: 6
Place: Baranya]]>
Fri, 20 Apr 2018 17:53:25 +0200
<![CDATA[Szetey András: A másik Ady]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_szetey_andras__a_masik_ady_85243.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_szetey_andras__a_masik_ady_85243.php Nógrádvármegyei Madách-Társaság 1941.

No images

Price: 2.000 Ft
Quantity: 1
Place: Zala]]>
Thu, 19 Apr 2018 16:45:45 +0200
<![CDATA[Remekírók Képes Könyvtára 1-50 kötet Teljes sor]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_remekirok_kepes_konyvtara_1-50_kotet_teljes_sor_84940.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_remekirok_kepes_konyvtara_1-50_kotet_teljes_sor_84940.php Szerző: Radó Antal (sorozatszerkesztő)
Szerkesztette: Radó Antal (sorozat)
Leírás:
Remekírók Képes Könyvtára 1-50. (1901-1908.)
Kiadó: Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedés, Budapest.
Nyomda: Wodianer F. és Fiai - Hornyánszky Viktor Cs. és Kir. Könyvnyomdája Budapesten - Athenaeum Irod. és nyomdai r.-t. könyvnyomdája, Budapest.
A kötéstábla készült Leszik Károly Könyvkötészetében Budapesten.
Jó állapotú, egységes teljes sorozat! Liliomos, zöld, aranyozott, festett, dombornyomott egészvászon kötésben, körül festett lapszélekkel.
Minden kötet közel 20 oldalnyi életrajzi bevezetéssel ellátott, valamint magyar és külföldi művészek képeivel gazdagon illusztrált.


No images

Price: 80.000 Ft
Quantity: 1
Place: Zala]]>
Thu, 19 Apr 2018 16:45:12 +0200
<![CDATA[Széchenyi Zsigmond: Csui!... második kiadás]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_szechenyi_zsigmond__csui_____masodik_kiadas_92188.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_szechenyi_zsigmond__csui_____masodik_kiadas_92188.php
Budapest 1940 /második kiadás/.

A gerince szakadt, ettől eltekintve jó állapotban.

No images

Price: 7.500 Ft
Quantity: 1
Place: Zala]]>
Thu, 19 Apr 2018 16:44:40 +0200
<![CDATA[Képzőművészeti album]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_kepzomuveszeti_album_79738.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_kepzomuveszeti_album_79738.php
No images

Price: 20.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Wed, 18 Apr 2018 19:19:58 +0200
<![CDATA[Jézus élete 1930-as évekből,a pápa ajánlásával]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jezus_elete_1930-as_evekbol_a_papa_ajanlasaval_105636.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_jezus_elete_1930-as_evekbol_a_papa_ajanlasaval_105636.php 1kg

előre utalás után csomagküldővel

No images

Price: 3.500 Ft
Quantity: 1
Place: Bács-Kiskun]]>
Wed, 18 Apr 2018 12:51:11 +0200
<![CDATA[bírósági ügyvitel szabályai 1915-ből]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_birosagi_ugyvitel_szabalyai_1915-bol_100737.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_birosagi_ugyvitel_szabalyai_1915-bol_100737.php súly:700gr
23cmx153cm

No images

Price: 4.500 Ft
Quantity: 1
Place: Bács-Kiskun]]>
Wed, 18 Apr 2018 12:49:14 +0200
<![CDATA[Hitelemzés példákban,1882-ből]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_hitelemzes_peldakban_1882-bol_106369.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_hitelemzes_peldakban_1882-bol_106369.php
No images

Price: 5.500 Ft
Quantity: 1
Place: Bács-Kiskun]]>
Wed, 18 Apr 2018 12:42:56 +0200
<![CDATA[Római katolikus katekizmus polgári iskoláknak 1928]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_romai_katolikus_katekizmus_polgari_iskolaknak_1928_106373.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_romai_katolikus_katekizmus_polgari_iskolaknak_1928_106373.php
No images

Price: 4.500 Ft
Quantity: 1
Place: Bács-Kiskun]]>
Wed, 18 Apr 2018 12:39:38 +0200
<![CDATA[Daloskönyv,1927-ból]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_daloskonyv_1927-bol_106368.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_daloskonyv_1927-bol_106368.php
előre utalás után,ajánlott levélben küldés


No images

Price: 5.000 Ft
Quantity: 1
Place: Bács-Kiskun]]>
Wed, 18 Apr 2018 09:49:25 +0200
<![CDATA[utikönyv,Karl Bedeker kiadásában,19003-ból]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_utikonyv_karl_bedeker_kiadasaban_19003-bol_106365.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_utikonyv_karl_bedeker_kiadasaban_19003-bol_106365.php Sok térképet és panorámaképet,alaprajzot tartalmaz.
A kézikönyv gerince hiányzik,egy térkép sarka szakadt,hiánytalan,restaurálásra szorul.No images

Price: 5.000 Ft
Quantity: 1
Place: Bács-Kiskun]]>
Wed, 18 Apr 2018 09:48:32 +0200
<![CDATA[Tamás Bátya Kunyhója ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_tamas_batya_kunyhoja__51132.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_tamas_batya_kunyhoja__51132.php
No images

Price: 970 Ft
Quantity: 1
Place: Fejér]]>
Wed, 18 Apr 2018 07:13:42 +0200
<![CDATA[Antik világ lexikon ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik_vilag__lexikon__51122.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik_vilag__lexikon__51122.php
No images

Price: 970 Ft
Quantity: 1
Place: Fejér]]>
Wed, 18 Apr 2018 07:12:50 +0200
<![CDATA[Pifnj Suchownich]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_pifnj_suchownich_51117.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_pifnj_suchownich_51117.php
No images

Price: 970 Ft
Quantity: 1
Place: Fejér]]>
Wed, 18 Apr 2018 07:12:35 +0200
<![CDATA[A világháború története 1914-1915]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_vilaghaboru_tortenete_1914-1915_51121.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_vilaghaboru_tortenete_1914-1915_51121.php
No images

Price: 970 Ft
Quantity: 1
Place: Fejér]]>
Wed, 18 Apr 2018 07:12:19 +0200
<![CDATA[Evangélikus énekeskönyv ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_evangelikus_enekeskonyv__51119.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_evangelikus_enekeskonyv__51119.php
No images

Price: 970 Ft
Quantity: 1
Place: Fejér]]>
Wed, 18 Apr 2018 07:12:05 +0200
<![CDATA[Imakönyv ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_imakonyv__51118.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_imakonyv__51118.php
No images

Price: 970 Ft
Quantity: 1
Place: Fejér]]>
Wed, 18 Apr 2018 07:11:52 +0200
<![CDATA[Keresztyén énekes könyv]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_keresztyen_enekes_konyv_51125.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_keresztyen_enekes_konyv_51125.php
No images

Price: 970 Ft
Quantity: 1
Place: Fejér]]>
Wed, 18 Apr 2018 07:11:36 +0200
<![CDATA[Német nyelvű, de gyönyörű könyv . INRI szecesszió ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_nemet_nyelvu__de_gyonyoru_konyv___inri_szecesszio__75312.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_nemet_nyelvu__de_gyonyoru_konyv___inri_szecesszio__75312.php Annyira szép és ép, jó illatú, tokja is van, hogy hihetetlen ! Németül tudónak főnyeremény, másnak csak szépségnek a többi közé is megéri.
Végletekig igényes munka !

No images

Price: 1.500 Ft
Quantity: 1
Place: Veszprém]]>
Tue, 17 Apr 2018 15:44:34 +0200
<![CDATA[Biblia történet,iskolai könyvül,1869]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_biblia_tortenet_iskolai_konyvul_1869_106374.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_biblia_tortenet_iskolai_konyvul_1869_106374.php 197 oldalon,egy kinyitható szép térképpel.

No images

Price: 5.500 Ft
Quantity: 1
Place: Bács-Kiskun]]>
Sun, 15 Apr 2018 13:50:43 +0200
<![CDATA[Ardos Frigyes: Kis növényatlasz 1907.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ardos_frigyes__kis_novenyatlasz___1907__105559.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ardos_frigyes__kis_novenyatlasz___1907__105559.php Szeged, 1907. Traub és Társa. XV, 151 l. (rajzos tábla)

No images

Price: 3.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sat, 14 Apr 2018 15:35:50 +0200
<![CDATA[Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember 1932.]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_gardonyi_geza__a_lathatatlan_ember_1932__106032.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_gardonyi_geza__a_lathatatlan_ember_1932__106032.php Biczó András rajzaival. Bp., 1932. Dante. 359 oldal.

No images

Price: 1.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sat, 14 Apr 2018 15:35:42 +0200
<![CDATA[Antik könyvek]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik_konyvek_105960.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik_konyvek_105960.php
No images

Price: 1.000 Ft
Quantity: 40
Place: Szabolcs-Szatmár-Bereg]]>
Fri, 13 Apr 2018 19:16:32 +0200
<![CDATA[Pécsi József: A fényképező művészete (RITKASÁG!!!)]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_pecsi_jozsef__a_fenykepezo_muveszete__ritkasag_____104849.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_pecsi_jozsef__a_fenykepezo_muveszete__ritkasag_____104849.php Keménytáblás, a korához képest megkímélt állapotban lévő könyv. A borító enyhén szakadt és foltos, a gerinc erősen hiányos, néhány lap és a lapél enyhén foltosak, de a lapok feltűnően szép állapotban vannak, feltehetően keveset lapozták.

Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Hűvösvölgy – Széll Kálmán tér – Gellért tér – Kálvin tér – Deák tér – Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, FOXPOST csomagküldés) szintén egyeztetés alapján lehetséges.

No images

Price: 3.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 12 Apr 2018 14:05:59 +0200
<![CDATA[KARL BAEDEKER: PARIS UND UMGEBUNG (1923)]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_karl_baedeker__paris_und_umgebung__1923__72247.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_karl_baedeker__paris_und_umgebung__1923__72247.php Személyes átvétel egyeztetést követően napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, csomagküldés) egyeztetés alapján lehetséges.

No images

Price: 3.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 12 Apr 2018 14:05:30 +0200
<![CDATA[Antonio Fogazzaro: Piccolo mondo antico (1899)]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antonio_fogazzaro__piccolo_mondo_antico__1899__72770.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antonio_fogazzaro__piccolo_mondo_antico__1899__72770.php Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Hűvösvölgy - Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, WEBOX csomagküldés) szintén egyeztetés alapján lehetséges.

No images

Price: 3.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 12 Apr 2018 14:05:24 +0200
<![CDATA[ALEKSZANDR SZERGEJEVICS PUSKIN: A PIKK DÁMA]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_alekszandr_szergejevics_puskin__a_pikk_dama_72221.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_alekszandr_szergejevics_puskin__a_pikk_dama_72221.php Korához képest megkímélt állapotban, a borító enyhén szakadozott.
Személyes átvétel egyeztetést követően napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, csomagküldés) egyeztetés alapján lehetséges.

No images

Price: 1.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 12 Apr 2018 14:04:13 +0200
<![CDATA[Gabriele D'Annunzio: Giovanni Episcopo (1893)]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_gabriele_d_annunzio__giovanni_episcopo__1893__72623.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_gabriele_d_annunzio__giovanni_episcopo__1893__72623.php Korához képest közepes állapotban, enyhén sérült, fedőlapok enyhén kopottak, foltosak, néhány lap és a lapél enyhén foltos, volt könyvtári bejegyzésekkel, pecséttel.
Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, csomagküldés) egyeztetés alapján lehetséges.


No images

Price: 1.800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 12 Apr 2018 14:04:07 +0200
<![CDATA[A boldogságos Szűz Mária élete, tisztelete... 1935]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_boldogsagos_szuz_maria_elete__tisztelete____1935_72794.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_a_boldogsagos_szuz_maria_elete__tisztelete____1935_72794.php Franklin-Társulat, Budapest, 1935.
Korához képest megkímélt állapotban, fedőlapok enyhén kopottak, enyhén sérült.
Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, csomagküldés) egyeztetés alapján lehetséges.


No images

Price: 1.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 12 Apr 2018 14:04:01 +0200
<![CDATA[Ludwig II. König von Bayern (német RITKASÁG!!!)]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ludwig_ii__konig_von_bayern__nemet_ritkasag_____72729.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ludwig_ii__konig_von_bayern__nemet_ritkasag_____72729.php Korához képest megkímélt állapotban,tulajdonosi megjegyzésekkel. Német nyelvű.
Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, csomagküldés) egyeztetés alapján lehetséges.

No images

Price: 3.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 12 Apr 2018 14:03:55 +0200
<![CDATA[Aufsätze über bildende Kunst I-II-III. (1914)]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_aufsatze_uber_bildende_kunst_i-ii-iii___1914__73549.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_aufsatze_uber_bildende_kunst_i-ii-iii___1914__73549.php Esszék a vizuális művészetről. 3 kötetes német nyelvű mű, korához képest megkímélt állapotban.

Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Hűvösvölgy - Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, FOXPOST csomagküldés) szintén egyeztetés alapján lehetséges.


No images

Price: 1.200 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 12 Apr 2018 14:03:17 +0200
<![CDATA[Henryk Sienkiewicz: Quo vadis? ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_henryk_sienkiewicz__quo_vadis___98844.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_henryk_sienkiewicz__quo_vadis___98844.php Két kötetes, mindkét kötet korához képest közepes állapotban, fedőlapok enyhén kopottak, foltosak, gerinc levált, néhány lap és a lapél enyhén foltos.
Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Hűvösvölgy - Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, FOXPOST csomagküldés) szintén egyeztetés alapján lehetséges.

No images

Price: 1.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 12 Apr 2018 14:03:11 +0200
<![CDATA[Perlaky Lajos: Napfényes életfilozófia]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_perlaky_lajos__napfenyes_eletfilozofia_72624.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_perlaky_lajos__napfenyes_eletfilozofia_72624.php Megkímélt állapotban, tulajdonosi (ceruzás) megjegyzésekkel, védőborító nélkül.
Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, csomagküldés) egyeztetés alapján lehetséges.

No images

Price: 1.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 12 Apr 2018 14:03:05 +0200
<![CDATA[Nyugat Könyvtár. Tanulmányok. 6 mű egybekötve]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_nyugat_konyvtar__tanulmanyok__6_mu_egybekotve_73548.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_nyugat_konyvtar__tanulmanyok__6_mu_egybekotve_73548.php Kopottas állapotban.
SSzemélyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, csomagküldés) egyeztetés alapján lehetséges.


No images

Price: 1.200 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 12 Apr 2018 14:02:54 +0200
<![CDATA[Schenk kézi szótára - Magyar Német rész (1917)]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_schenk_kezi_szotara_-_magyar_nemet_resz__1917__73547.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_schenk_kezi_szotara_-_magyar_nemet_resz__1917__73547.php a borító enyhén szakadt állapotban.
Személyes átvétel egyeztetést követően hétköznap napközben Budapesten, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállójánál, a reggeli, vagy kora esti órákban, a Széll Kálmán tér - Gellért tér - Kálvin tér - Deák tér - Népliget helyszíneken, vagy ezek környékén. Egyéb átvétel (postázás, csomagküldés) egyeztetés alapján lehetséges.


No images

Price: 1.000 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Thu, 12 Apr 2018 14:02:47 +0200
<![CDATA[Dr Verus-A sociális kérdés hajdan és most 1-2-3]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_dr_verus-a_socialis_kerdes_hajdan_es_most_1-2-3_96289.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_dr_verus-a_socialis_kerdes_hajdan_es_most_1-2-3_96289.php Dr Verus(Bán Zsigmond)-A sociális kérdés hajdan és most 1-2-3
/Szerző tulajdona/
1.A sociális kérdés hajdan és most /287oldal/
2.A sociális kérdés hajdan és most- a keresztény társadalom programja /320oldal/
3.A sociális kérdés hajdan és most-a különféle vallások befolyása a társadalomra /295oldal/
Kiadó:A Szent Gellért katholikus műintézet nyomása
Budapesten-1899
Állapot-használt/lásd képek/Jó állapotban.
Szakadás és firkálás mentes.Teljesen ép könyv gerinc.

Ár:10000ft/megegyezés szerint !!
Előre utalás után,vagy személyesen.

No images

Price: 10.000 Ft
Quantity: 1
Place: Borsod-Abaúj-Zemplén]]>
Wed, 11 Apr 2018 18:53:52 +0200
<![CDATA[ritka hungarikum,"Halasi Csipke-könyv" ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ritka_hungarikum__halasi_csipke-konyv___101582.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_ritka_hungarikum__halasi_csipke-konyv___101582.php Szép újszerű állapotban,ahogy a nyomdából kijött.

No images

Price: 9.500 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Wed, 11 Apr 2018 12:57:55 +0200
<![CDATA[Hatósági Orvostan 1920-as évekből]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_hatosagi_orvostan_1920-as_evekbol_105635.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_hatosagi_orvostan_1920-as_evekbol_105635.php
előre utalás után ajánlott küldés

No images

Price: 2.400 Ft
Quantity: 1
Place: Bács-Kiskun]]>
Wed, 11 Apr 2018 12:57:01 +0200
<![CDATA[Antik könyv : Kalendárium és imakönyv 1880]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik_konyv___kalendarium_es_imakonyv_1880_80077.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik_konyv___kalendarium_es_imakonyv_1880_80077.php Mindennapi imádságok, Krisztus Atyafisága 1-4 rész.
A könyv borítója hiányzik,- 348. számozott oldal. A hátsó oldalon családi beírások. Továbbá 2 db gyónási szelvény 1895- 1896-ból. A könyv használt, javításra szorul.

No images

Price: 800 Ft
Quantity: 1
Place: Jász-Nagykun-Szolnok]]>
Wed, 11 Apr 2018 07:41:10 +0200
<![CDATA[Antik könyvek - 3 db]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik_konyvek_-_3_db_93760.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik_konyvek_-_3_db_93760.php Dumas : Kamilliás hölgy - Pesti Napló kiadás
A könyvek koruknak megfelelőek, hibátlan oldalszámmal.
Áruk külön-külön 500 ft/db. egyben 900 ft.

No images

Price: 500 Ft
Quantity: 1
Place: Jász-Nagykun-Szolnok]]>
Wed, 11 Apr 2018 07:38:07 +0200
<![CDATA[Antik könyv : Száz és négy bibliabéli historiák]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik_konyv___szaz_es_negy_bibliabeli_historiak_80073.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_antik_konyv___szaz_es_negy_bibliabeli_historiak_80073.php
No images

Price: 6.000 Ft
Quantity: 1
Place: Jász-Nagykun-Szolnok]]>
Wed, 11 Apr 2018 07:37:02 +0200
<![CDATA[1890-es angol nyelvű biblia]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1890-es_angol_nyelvu_biblia_99398.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_1890-es_angol_nyelvu_biblia_99398.php
No images

Price: 5.000 Ft
Quantity: 1
Place: Jász-Nagykun-Szolnok]]>
Wed, 11 Apr 2018 07:35:23 +0200
<![CDATA[Minikönyv : Mennyei kulcs 1922]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_minikonyv___mennyei_kulcs_1922_81190.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_minikonyv___mennyei_kulcs_1922_81190.php A könyv szép állapotú, a képen látható szinben és mintával a borítóján, csak a záró csat hiányzik.Két sarok kopott. A lap szélei aranyozottak. A könyvecske több szentképet is tartalmaz - 240 számozott oldal.Méreei : 6 x 8,5 cm

No images

Price: 2.500 Ft
Quantity: 1
Place: Jász-Nagykun-Szolnok]]>
Wed, 11 Apr 2018 07:30:33 +0200
<![CDATA[Vas Gereben regényei]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_vas_gereben_regenyei_90857.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_vas_gereben_regenyei_90857.php Méhner Vilmos kiadása
Gyulai László rajzaival
Egészoldalas vászonkötés
Aranyozott gerincfelirat

No images

Price: 40.000 Ft
Quantity: 10
Place: Pest]]>
Tue, 10 Apr 2018 17:01:05 +0200
<![CDATA[Molnár Ferenc művei sorozat 20 kötet]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_molnar_ferenc_muvei_sorozat__20_kotet_90856.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_molnar_ferenc_muvei_sorozat__20_kotet_90856.php Franklin Társulat Kiadása
Kék egészoldalas vászonkötés.
Aranyfelirat a gerincen és a fedlapon.

No images

Price: 40.000 Ft
Quantity: 20
Place: Pest]]>
Tue, 10 Apr 2018 17:00:23 +0200
<![CDATA[Móricz Zsigmond művei sorozat 21 db]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_moricz_zsigmond_muvei_sorozat_21_db_90858.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_moricz_zsigmond_muvei_sorozat_21_db_90858.php Mérete "1 x 14 cm
Kiadja : Az Athenaeum RT
Egészoldalas piros vászonkötés
Aranyozott gerinc és fedlapfelirat

No images

Price: 40.000 Ft
Quantity: 21
Place: Pest]]>
Tue, 10 Apr 2018 16:59:55 +0200
<![CDATA[B. Eötvös József (Magyar remekírók sorozat 1891) ]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_b__eotvos_jozsef__magyar_remekirok_sorozat_1891___90855.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_b__eotvos_jozsef__magyar_remekirok_sorozat_1891___90855.php Kiadja : Ráth Mór 1891 Budapest
Dombornyomású vászonkötés.
Aranyozott gerincfelirat.
Kiváló állapot.

No images

Price: 70.000 Ft
Quantity: 14
Place: Pest]]>
Tue, 10 Apr 2018 16:59:20 +0200
<![CDATA[Balzac mesterművei sorozat 8 db]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_balzac_mestermuvei_sorozat_8_db_90854.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_balzac_mestermuvei_sorozat_8_db_90854.php
Balzac mesterművei sorozat 8 kötet
Kiadja : Christensen és Társa Gutenberg Könyvkiadó
Vállalat
Charles Huard famatszeteivel
A bekötést és a címlap keretrajzát Conrad Gyula festőművész tervezte
Egész oldalas vászonkötés.
Kiváló állapot

No images

Price: 16.000 Ft
Quantity: 8
Place: Pest]]>
Tue, 10 Apr 2018 16:55:35 +0200
<![CDATA[Berzsenyi Dániel könyve 1908 as kiadás]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_berzsenyi_daniel_konyve_1908_as_kiadas_104910.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_berzsenyi_daniel_konyve_1908_as_kiadas_104910.php
No images

Price: 600 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 08 Apr 2018 14:38:14 +0200
<![CDATA[Almásy Lászlo. Az ismeretlen szahara]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_almasy_laszlo__az_ismeretlen_szahara_104906.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_almasy_laszlo__az_ismeretlen_szahara_104906.php Almásy Lászlo az Ismerfetlen szahara

No images

Price: 3.800 Ft
Quantity: 1
Place: Budapest]]>
Sun, 08 Apr 2018 14:36:11 +0200
<![CDATA[12 db-os retro, régi könyvcsomag]]> http://e-antique.eu/market/antik_konyv_12_db-os_retro__regi_konyvcsomag_48829.php http://e-antique.eu/market/antik_konyv_12_db-os_retro__regi_konyvcsomag_48829.php
12 db-os "RÉGI könyvek" könyvcsomag:

1. LENIN 6. kötet - SZIKRA (1953)

2. LOGARITMUS és KAMATOS KAMATTÁBLÁK (1946)

3. Régi Magyar Irodalom könyv - csak lapok (1943?)

4. Máté György:A retezárok és más történetek - Háry János, Kuklis, Görbe tükör, A retezárok, Szomorújátékok (1957)

5. Szabó Pál: Hajdú Klári (1955)

6. Mayne-Reid: Embervadászat az őserdőben (1926?)

7. Bíró Béla: A művészettörténet kézikönyve (1947)

8. Tatay Sándor: A Simeon-ház (1960)

9. Sándor Kálmán: Szégyenfa (1951)

10. Maxim Gorkij: Az artamónovok - SZIKRA (1950)

11. Lion Feuchtwanger: Rókák a szőlőben - rossz állapotú(1958)

12. Zsigray Julianna: Két világ - ragasztott, rossz állapotú (1960?)

No images

Price: 2.000 Ft
Quantity: 1
Place: Bács-Kiskun]]>
Sat, 07 Apr 2018 18:24:07 +0200